Čo by chcel Ježiš na Vianoce?

Photo by Laura Nyhuis on Unsplash, https://unsplash.com/photos/Vg_B61t8EFs

  • 14. Dec '22
  • 3 minúty
  • 7249
  • 1

Čo by chcel Ježiš na Vianoce? Odpoveď môžeme vidieť v Jeho modlitbách. O čo prosí Boha? Jeho najdlhšia modlitba je v Jánovi, v 17. kapitole.

Čo by chcel Ježiš na Vianoce? Odpoveď môžeme vidieť v Jeho modlitbách. O čo prosí Boha? Jeho najdlhšia modlitba je v Jánovi, v 17. kapitole. Toto je jeho najväčšia túžba:

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja. (v. 24)

Medzi všetkými nehodnými hriešnikmi na svete sú niektorí, ktorých Boh „dal Ježišovi“. Sú to tí, ktorých Boh pripravil pre Ježiša. (Ján 6:44, 65) Sú to kresťania — ľudia, ktorí „prijali“ Ježiša ako ukrižovaného a vzkrieseného Spasiteľa a Pána a Poklad ich životov. (Ján 1:12, 10:11, 17–18, 20:28, 6:35, 3:17) Ježiš hovorí, že chce, aby boli s Ním.

Niektorí ľudia tvrdia, že Boh stvoril človeka, pretože sa cítil osamelo. Inak povedané, „Boh nás stvoril, a preto by sme mali byť s Ním“. Súhlasil by s tým Ježiš? Dobre, skutočne chce, aby sme boli s Ním. Áno, ale prečo? Posúď zvyšok verša. Prečo Ježiš chce, aby sme s Ním boli?

… a videli moju slávu, ktorú si (Otec) mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta.

Toto veľmi nesúvisí s osamelosťou. „Chcem, aby videli moju slávu.“ V skutočnosti to nevyjadruje osamelosť. Ježiš nie je osamelý. Ježiš, Jeho Otec a Duch sú hlboko uspokojení priateľstvom Trojice. Nie On, ale my niečo potrebujeme. Čo Ježiš chce na Vianoce, je, aby sme mohli zažiť to, kvôli čomu sme boli stvorení — vidieť a zakúsiť Jeho slávu.

Boh to chce vliať do našich duší! Ježiš nás stvoril (Ján 1:3) na to, aby sme videli Jeho slávu. Práve pred ukrižovaním vyznáva Otcovi svoje najhlbšie túžby: „Otče, chcem — chcem! — aby oni… boli so mnou, kde som ja, aby videli moju slávu.“

Ale toto je iba polovica toho, o čo Ježiš žiada v záverečných vrcholiacich veršoch jeho modlitby. Práve som povedal, že sme boli stvorení, aby sme videli a zakúsili jeho slávu. Je to to, čo chcel — aby sme nielen videli jeho slávu, ale ju aj zažili, mali v nej záľubu, tešili sa z nej, vážili si ju a milovali? Pouvažujme nad veršom 26 (posledný verš):

Oznámil som im Tvoje meno a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja aby som bol v nich.

Toto je záver modlitby. Čo je Ježišovým konečným zámerom s nami? Nie aby sme iba videli jeho slávu, ale aby sme ho milovali rovnakou láskou, akou ho miluje Otec: „… aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich.“ Ježišovou túžbou je, aby sme videli Jeho slávu a aby sme boli schopní milovať to, čo vidíme láskou, ktorú má Otec pre Syna. A nemyslí tým, že máme iba imitovať lásku Otca k Synovi. Otcova veľká láska sa stáva našou láskou k Synovi. Teda milujeme Syna láskou Otca k Synovi. A to je to, čo udeľuje a prináša Duch do našich životov: Lásku k Synovi od Otca cez Ducha.

To, čo Ježiš chce na Vianoce najviac, je, aby jeho vyvolení boli zhromaždení a dostali, po čom najviac túžia — vidieť Jeho slávu a zažiť ju láskou, ktorú má Otec pre Syna.

To, čo si ja najviac tento rok želám na Vianoce, je spojiť sa s vami (a mnohými ďalšími) vo vnímaní Ježiša v jeho plnosti, a tak budeme spolu schopní milovať to, čo vidíme láskou, ktorá prekračuje našu vlastnú ľudskú polovičatú schopnosť milovať.

Toto je to, o čo Ježiš prosí na Vianoce: „Otče, ukáž im moju slávu a daj im moju radosť, ktorú mám od teba.“ Ach, nech uvidíme Krista očami Boha a zažíjeme Krista cez srdce Boha. To je podstata neba. Je to dar, pre ktorý Kristus prišiel vykúpiť hriešnikov vlastnou smrťou.

Nech Ho vidíte a zakúsite

Pastor John

Uverejnené 21.12.2011

By John Piper © Desiring God. Website: desiringGod.org

Pôvodný článok môžete nájsť na www.desiringgod.org

5/5 (18 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.