Dôkazy o Ježišovom vzkriesení?

George Bannister @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/drgbb/2227885657/

  • 21. Jún '10
  • 2 minúty
  • 5105

Sú v Biblii mimoriadne dôkazy o Ježišovom vzkriesení?

Ak sme čítali článok o tom, či potrebujú mimoriadne tvrdenia aj mimoriadne dôkazy, tak sme sa v závere mohli stretnúť so štyrmi bodmi, ktoré sa týkali spoľahlivosti či nedokonalosti tohto tvrdenia:

  1. Poskytnú naše predpoklady nezaujaté skúmanie dôkazov?
  2. Čo by sa malo pokladať za mimoriadny dôkaz?
  3. Aké kritérium použiť, aby niečo považovalo za mimoriadny dôkaz?
  4. Je vôbec rozumné vytvárať kritéria pre mimoriadne dôkazy?

Poskytuje Biblia skutočne mimoriadne dôkazy na mimoriadne tvrdenia? Verím, že áno. Ale namiesto zoznamu rôznych tvrdení a dôkazov zameriame sa teraz na najdôležitejšiu tému Biblie — na Ježišovo vzkriesenie.

Existuje mimoriadny dôkaz na potvrdenie nadprirodzenej skutočnosti, že Pán Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych? Vieme, že ide o historickú udalosť, na ktorú nemožno aplikovať metódy experimentálne a opakovacie, ktoré by nám potvrdili historickú pravosť. Nemáme tiež žiaden film z toho obdobia. Všetko, čo máme, je dôkaz zaznamenaný v Biblii, v historickom dokumente. Tak ako je záznam o mimoriadnom Alexandrovi Veľkom, ktorý si vo veku 33 rokov podmanil celý známy svet, tak je aj Ježišovo vzkriesenie zaznamenanou historickou udalosťou.

NADPRIRODZENÉ TVRDENIE : JEŽIŠ FYZICKY VSTAL Z MŔTVYCH

Nasledujúce riadky rozdeľujú biblické fakty do dvoch kategórii. Súhlasím, že tento pohľad je čiastočne subjektívny. Následne uvádzame k jednotlivým faktom krátke komentáre.

Neobyčajné dôkazy:

  1. Textová hodnovernosť antických dokumentov
  2. Zachovanie zranení, ktoré spôsobilo ukrižovanie
  3. Posmrtné vystúpenie pred mnohými ľuďmi
  4. Naplnenie proroctiev

Bežné dôkazy:

  5. Záznamy napísané očitými svedkami
  6. Nespočítateľné množstvo historických informácii
  7. Ježišovo telo opustilo hrob
  8. Zmenené životy

1. Textová hodnovernosť antických dokumentov

Novozmluvné dokumenty sú na 99,5% identické. Toto je jasný mimoriadny dôkaz, zatiaľ čo sa žiadne antické dokumenty ani len nepribližujú k tomuto stupňu presnosti.

2. Zachovanie zranení, ktoré spôsobilo ukrižovanie

Jasným nadprirodzeným dôkazom vzkriesenia, sú aj viditeľné diery po klincoch v Ježišových rukách a boku potom, ako zomrel na kríži.

Evanjelium Jána 20:27 „Potom hovorí Tomášovi: Daj sem prst a pozri sa na moje ruky; daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci.“

3. Posmrtné vystúpenie pred mnohými ľuďmi

Je to jasný a neobyčajný dôkaz, ak niekto verejne zomrie na popravisku a potom sa ukáže živý mnohým ľuďom.

Evanjelium Jána 20:26 „Po ôsmich dňoch zase boli Jeho učeníci dnu; aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám!“

4. Naplnenie proroctiev

Naplnenie proroctiev, ktoré boli o Ježišovom narodení, smrti, ukrižovaní a vzkriesení napísané stovky rokov predtým, je tiež jasný a mimoriadny dôkaz.

5. Záznamy napísané očitými svedkami

Je úplne prirodzené, že ľudia píšu o tom, čo vidia. História je plná takýchto záznamov.

6. Nespočítateľné množstvo historických informácii

Čo sa týka sa vzkriesenia Pána Ježiša, neexistujú vzájomne si odporujúce historické informácie. Toto nič nedokazuje, ale v dobe, keď bolo evanjelium napísané, mohli ľudia súčasne opísať udalosti, ktoré by ľahko vyvrátili a pozmenili udalosti vzkriesenia. Žiadne takéto záznamy neexistujú. Nie je to až také mimoriadne, ale je to dôležité.

7. Ježišovo telo opustilo hrob

Nie je to až tak neobyčajné, ak telo zmizne z hrobu. Iba v prípade ak uvážime, že bolo prísne strážené a nemohlo byť ukradnuté.

Môžeme vidieť, že existujú dostatočné dôvody veriť tomu, že Biblia jasne poskytuje neobyčajné dôkazy pre neobyčajné tvrdenia, konkrétne aj pre vzkriesenie Ježiša Krista.

Matthew J. Slick CHRISTIAN APOLOGETICS AND RESEARCH MINISTRY — Carm.org. Všetky práva vyhradené. Pôvodný článok nájdete na: www.carm.org

5/5 (1 hlas)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.