Dvanásť tipov pre výchovu detí v digitálnej dobe I.

https://www.pexels.com/photo/black-iphone-7-on-brown-table-699122/

  • 24. Apr '19
  • 7 minút
  • 2334
  • 13

Kto je iGenerácia?

Deti vo veku od 6 do 23 rokov patria do generácie, ktorá sa začína označovať ako postmileniálna alebo Generácia Z či iGenerácia. Chcem vás oboznámiť s výskumom týkajúcim sa tejto generácie a potom sa zaoberať dôsledkami, ktoré z neho vyplývajú pre kazateľov, vodcov a rodičov: Ako sa v digitálnej dobe staráme o dospievajúcich?

Úprimne neviem, ktorý z hriechov je horší: arogancia, s ktorou všeobecné tvrdenia pripisujeme celej generácii, alebo hriech, keď ignorujeme trendy, ktoré nám odkrývajú fakty. S Božou pomocou sa môžeme obidvom vyhnúť.

iGenerácia je nové označenie dané tým, ktorí sa narodili v rokoch 1995 až 2012. Je to 74 miliónov Američanov alebo 24 % populácie, a je najrôznorodejšou generáciou v histórii Ameriky. Ide tiež o generáciu, ktorá sa najviac digitálne spája so svetom a je najviac závislá na smartfónoch. Príslušníci iGenerácie sa narodili potom, čo sa v roku 1995 začal internet využívať na obchodné účely. Nemajú žiadne spomienky na dobu pred internetom. Každý z nich vstúpil (alebo len vstúpi) do obdobia dospievania v dobe smartfónov. Ako rodičia čelíme mnohým výzvam, ako viesť týchto tínedžerov v digitálnej dobe.

Trendy medzi tínedžermi

Jean Twengeová, psychologička na State University v San Diegu, napísala najsystematickejšiu štúdiu o iGenerácii. Spracovala údaje, viedla rozhovory a nedávno nahlas vyjadrila svoje obavy — najprv boli publikované v hlavnom článku pre časopis Atlantic pod šokujúcim názvom Have Smartphones Destroyed a Generation? (Zničili smartfóny celú generáciu?) Článok bol úryvkom z knihy, ktorá vyšla krátko potom a mala názov iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy — and Completely Unprepared for Adulthood (iGenerácia: Prečo dnešné deti dokonale spojené so svetom vyrastajú ako menej vzdorovité, tolerantnejšie, menej šťastné — a celkom nepripravené na dospelosť.)

Ak Tom Hanks vo filme Veľký predstavoval generáciu detí, ktoré sa nevedia dočkať dospelosti, iGenerácia je presným opakom: sú to deti so schopnosťou odsúvať všetky premeny na dospelého človeka na neskôr.

„Je štatisticky menej pravdepodobné, že tínedžeri pôjdu na zábavu, budú piť alkohol, fajčiť tabak či experimentovať so sexom.“

Rozsiahla štúdia psychologičky Twengeovej stručne vyjadruje postrehy: príslušníci iGenerácie sú v bezpečí. Sú prvou generáciou, ktorú už od škôlky trénujú, ako sa správať v prípade ohrozenia školy strelcom. Sú generáciou, ktorú rodičia chránia najviac. Na základe vlastnej voľby sú najuzavretejšou generáciou tínedžerov. Všetky dôkazy svedčia o tom, že tínedžeri iGenerácie sú prevažne domasedi. V porovnaní s predchádzajúcimi generáciami je štatisticky menej pravdepodobné, že budú chodiť na zábavy, pôjdu na rande, získajú vodičské oprávnenie, budú piť alkohol, fajčiť tabak, jazdiť v aute bez bezpečnostného pásu či experimentovať so sexom.

Mnohé z týchto trendov sú dobré a mali by sme jasať, že opúšťajú bláznivé správanie. Ale ako hovorí Twengeová, ako celok poskytujú tieto trendy obraz správania, ktorým sa označuje generácia s oneskoreným nástupom dospelosti a predlžovaným dospievaním.

Päť znakov iGenerácie

Spolu s oneskoreným nástupom dospelosti a predlžovaným dospievaním sa iGenerácia vyznačuje niekoľkými ďalšími vecami:

1. Ide o ľudí narodených v dobe smartfónov

Podľa jednej štúdie priemerný vek, v ktorom dieťa v Spojených štátoch dostáva svoj prvý smartfón, je v súčasnosti 10,3 roka. Mnohé z týchto telefónov sú zdedené po mame alebo otcovi, ale takmer 80 % detí vo veku 12 až 17 rokov sa identifikujú ako používatelia smartfónov.

2. Sú vždy online

Príslušníci iGenerácie trávia menej času v zamestnaní, dobrovoľníckou prácou, menej sa zapájajú do študentských akcií a robia si domáce úlohy. Výsledok: trávia more času doma a sú online. Prakticky nikdy nie sú offline — sú priťahovaní k svojim elektronickým zariadeniam spoločenskou prestížou, priateľstvami a vzťahmi.

3. Podliehajú sekularizácii

V rámci iGenerácie asi 1 zo 4 nenavštevuje bohoslužby ani nepraktizuje v súkromí žiadnu formu spirituality. „Príslušníkov iGenerácie, viac ako ktorúkoľvek generáciu pred ňou, vychovávajú nábožensky nezávislí rodičia“ (Twengeová, 121). V tejto generácii je zjavne veľa veriacich ľudí, ale 1 zo 4 je úplne sekularizovaný.

4. Vnímajú sa vzájomne cez roztrieštené kúsky

Používaním zručnosti, ktorú Clive Thompson nazýva „vnímavosť okolitého prostredia“, sa ukazuje, že tínedžeri sú dobrí v tom, že si vedia z malých roztrieštených úlomkov na sociálnych sieťach — nesúvisiacich obrázkov, správ, príspevkov — poskladať obraz a lepšie tak pochopiť toho druhého (Smarter Than You Think, 209 — 244). Pre mňa je čudné spájať online život nejakého človeka s jeho reálnym životom, keď sa s ním stretávam osobne. Tínedžeri sú v tomto nadanejší. Hoci žijú oddelene, spájajú sa prostredníctvom obrazoviek pomocou tejto vnímavosti okolitého prostredia. Dozvedajú sa o sebe navzájom nové veci digitálne a v úlomkoch.

„Priemerný vek, v ktorom dieťa v Spojených štátoch dostane svoj prvý smartfón, je v súčasnosti 10,3 roka.“

5. Sú uvedomelí

Twengeová tvrdí, že mileniáli sú v podstate optimisti. Príslušníci iGenerácie, ktorí vyrastali počas Veľkej recesie, sú pesimistickejší, citlivejší na spoločenské napätie a cítia väčšiu povinnosť chrániť kohokoľvek, kto je podľa nich zraniteľný. Ako sme už videli, dokážu na základe tejto uvedomelosti tiež konať, čo sa prejavilo na manifestácii v Parklande, Pochode za náš život (angl. the March for Our Lives, demonštrácia za prísnejšie preventívne opatrenia proti zneužívaniu zbraní), Štrajkovom dni národných škôl (angl. the National School Walkout Day, štrajk reagujúci na masovú streľbu na strednej škole Stoneman Dougles), hnutí NikdyViac (angl. #NeverAgain, organizácia bojujúca za prísnejšie opatrenia, ktoré chránia pred zneužitím zbraní). Príslušníci iGenerácie možno sú peciváli, ale vedia sa zhromažďovať. (To sa samozrejme nezaobíde bez rôznych problémov, keďže tínedžerov používajú na presadzovanie politickej agendy dospelých, ako na to poukázal nedávny článok Alana Jacobsa Moderné kampane detí (Contemporary Children’s Crusades). V každom prípade sú príslušníci iGenerácie sociálne uvedomelí, a to zohrá dôležitú úlohu vo voľbách v roku 2020, pretože to formuje spôsob, akým kazatelia a rodičia interagujú s touto generáciou.

Akým výzvam čelí iGenerácia?

Najznepokojujúcejším záverom Twengeovej výskumu, ktorý potvrdili aj iní, je nesporne prudký nárast depresií tínedžerov. Medzi rokmi 2012 a 2015 — len za tri roky — depresia u chlapcov stúpla o 21 % a depresia u dievčat stúpla o 50 %. Tento nárast sa odráža v počte samovrážd. „Potom čo počet samovrážd klesal v 90. rokoch 20. storočia a stabilizoval sa v 1. dekáde 21. storočia, sa toto číslo u tínedžerov opäť zväčšilo. V roku 2015 spáchalo samovraždu o štyridsaťšesť percent viac 15— až 19-ročných než v roku 2007, a zabilo sa dva a pol krát viac 12— až 14-ročných“ (Twengeová, 110).

Ide o „paradox iGenerácie: optimizmus a sebavedomie na internete, ktoré zakrývajú hlbokú zraniteľnosť, až depresiu v reálnom živote,“ píše Twengeová (102), a zájde oveľa ďalej tvrdením, že „Nezveličujeme, keď o iGenerácii povieme, že je na pokraji najhoršej krízy duševného zdravia za posledné desaťročia. Veľká časť tohto zhoršenia sa dá vystopovať k ich telefónom“ (zdroj).

„V rokoch 2012 až 2015 stúpla depresia u chlapcov o 21 % a depresia u dievčat stúpla o 50 %.“

Kto sú príslušníci iGenerácie? Sú uvedomelí. Vnímajú okolité prostredie. Na internete pôsobia sebaisto. Nikdy nie sú offline. Technológia ich pohodlne chráni a sprostredkuje im vzťahy. A technológia ich kŕmi samotou a jedovatým porovnávaním, ktoré im uberá zo zmyslu života. Mnohé z toho rodičia poznajú. Všimli si tieto problémy dávno predtým, než sme mali knihy o iGenerácii.

Dvanásť tipov pre rodičov vychovávajúcich iGeneráciu

Keď hovoríme o mládeži a monitoroch — alebo „monitorovej mládeži“, musíme byť konkrétni. Dovoľte mi teda ponúknuť dvanásť praktických návrhov, ktorými prispejem do diskusií, ktoré už vediete vo svojich zboroch a domácnostiach.

1. Čo najviac odkladajte predstavenie sociálnych sietí

Sociálne siete predstavujú dilemu. Novinárka Nancy Jo Salesová napísala fascinujúcu (a hrôzu naháňajúcu) knihu s názvom American Girls: Social Media and the Secret Lives of Teenagers (Americké dievčatá: Sociálne siete a tajný život tínedžerov). Opisuje v nej rozhovor, v ktorom jej tínedžerka povedala: „Náš život ničia sociálne siete.“ Vtedy jej Salesová položila otázku: „Prečo teda neprejdeš do režimu offline?“ Tínedžerka jej odpovedala: „Lebo potom by sme nemali žiaden život“ (Salesová, 18). Sociálne siete sú miestom, kde tínedžeri hľadajú život, a sú tým, čo zaplatia svojím životom. Musíme svojim deťom pomôcť, aby videli tento paradox. Sociálne siete, ktoré sa používajú nerozumne, ich budú stáť niečo vzácne.

2. Čo najviac odkladajte predstavenie smartfónu

Keď svojmu dieťaťu už raz predstavíte mobilný telefón s posielaním správ a aplikáciami, ako napr. Instagram a Snapchat, rodičovská kontrola je prakticky márna. Ponúkam jeden príklad, ako sa to deje.

„Sociálne siete sú miestom, kde tínedžeri hľadajú život a sú tým, čo zaplatia svojím životom. Musíme im pomôcť, aby videli tento paradox.“

Vaše deti môžu byť vystavené rozhovorom so sexuálnym obsahom a nahým selfíčkam, a vy o tom možno nebudete vedieť. Salesová vo svojej knihe skúma tento znepokojujúci jav, keď dievčatá dostávajú od chlapcov nevyžiadané nahé selfíčka, čo je často prvý krok, ako o nich prejavujú záujem. A chlapci často žiadajú od dievčat, aby im na oplátku poslali nahé fotky. Zjavne musíme varovať naše deti pred týmto fenoménom skôr, než sa udeje. Ale neexistujú prakticky žiadne rodičovské filtre, ktoré by zabránili nahému selfíčku v tom, aby sa dostalo do smartfónu vášho dieťaťa cez správu alebo Snapchat, aj keď oň vaše dieťa nepožiada. A 47 % tínedžerov používa Snapchat, najznámejšiu aplikáciu na posielanie a prijímanie obrázkov, ktoré budú čoskoro vymazané, a „sekundových selfíčok“. V dobe smartfónov sa posielanie správ so sexuálnym obsahom stalo v tínedžerských rokoch „normatívom správania“. Sú to vo svojich účinkoch mocné zariadenia. Odolajte tlaku dať jedno vášmu dieťaťu. A nenechávajte po ruke staré telefóny.

Pokračovanie článku nájdete tu.

Tony Reinke © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

5/5 (3 hlasy)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.