Kresťanské vyhlásenie o vede pre pandemické časy

Photo by Fusion Medical Animation on Unsplash, https://unsplash.com/photos/EAgGqOiDDMg

  • 22. Okt '20
  • 4 minúty
  • 2525
  • 39

My, dole podpísaní, sa spájame ako kresťania, ktorí sa držia autority Božieho Slova a chápu vedu ako nástroj pre porozumenie Božiemu svetu. Vyzývame všetkých kresťanov, aby sa riadili radami medicínskych odborníkov a podporovali vedcov, ktorí vykonávajú kľúčový biomedicínsky výskum COVID-19.

Sme hlboko znepokojení polarizáciou a politizáciou vedy vo verejnej sfére, keď ide o toľko ľudských životov. Slovo „veda“ sa stalo zbraňou v kultúrnych vojnách. Vedci sú hanobení a ich objavy mnohí ignorujú, zatiaľ čo konšpiračné teórie sa šíria virálne. Je smutné, že mnohí kresťania sú rovnako náchylní podľahnúť týmto trendom. Premýšľaví kresťania môžu nesúhlasiť s verejnými opatreniami v reakcii na koronavírus, ale nikto z nás by nemal ignorovať jasné vedecké dôkazy.

Je vhodné, aby boli kresťania skeptickí voči vyjadreniam vedcov, keď hovoria o veciach mimo svojho odborného zamerania. Odmietame tvrdenia, že veda nejakým spôsobom ukázala, že Boh neexistuje alebo že viera je iba poverčivosť. Takéto tvrdenia idú nad rámec toho, čo je veda schopná skúmať. Je nám veľmi ľúto období, keď boli veda a medicína zneužité na páchanie zverstiev, ako boli experimenty v koncentračných táboroch v druhej svetovej vojne. Kresťania by však mali počúvať vedcov a lekárov, keď hovoria o oblasti, v ktorej sú expertmi,, najmä ak sú v stávke ľudské životy.

Biblia učí, že naše telá sú predivne utvorené Bohom (Ž 139:14). Takže tí, ktorí pracujú v biomedicínskom výskume — či sú to kresťania, alebo nie –, študujú samotné Božie dielo. Vedci objavujú pravdy o vírusoch, našich telách, liečbe a vakcínach. Ako kresťania vieme, že každá pravda, vrátane tej vedeckej, je v konečnom dôsledku od Boha.

Boh dokáže konať zázraky a uzdravovať, ale taktiež uzdravuje skrze lekárov a vedcov. Predtým ako Jonas Salk objavil očkovaciu látku, obrna zabila ročne 350 000 ľudí, väčšinou detí. Kresťania v biomedicínskych vedách, ako Dr. Francis Collins (uznávaný americký lekár, genetik, ktorý viedol výskum ľudského genómu (Human Genome Project), vidia svoju prácu ako pokračovanie Ježišovej služby uzdravovania (Mt 15:30). Vyhľadať medicínsku starostlivosť nie je prejavom slabej viery, ale vďačné prijatie Božích darov.

Vedci všetkých vierovyznaní na mnohých univerzitách a vo výskumných ústavoch tvrdo pracujú v boji proti COVID-19. Mnohí z nich opustili vlastné výskumné programy, aby sa naplno venovali tomu, ako tento vírus funguje, ako sa šíri, ako ho liečiť a ktoré vakcíny by boli zároveň bezpečné aj účinné. Zmeny v názoroch odborníkov niesú  prejavom slabosti alebo nespoľahlivosti, ale dobrej vedeckej praxe a poctivosti. V hlavných bodoch sa vedecké predpoklady ukázali ako správne — vedci tvrdili, že obmedzenie pohybu zníži počty prípadov, , že predčasné ukončenie karantény zvýši množstvo prípadov, a oba tieto predpoklady sa potvrdili.

Vedci nevedia všetko a rovnako ako my všetci, aj oni sú niekedy zaujatí. Preto má proces vedeckého výskumu zabudované kroky na testovanie, preverovanie a validáciu celou vedeckou komunitou. Aj keď každý vedec môže byť zaujatý, celá komunita vedcov si aktívne pripomienkuje svoje poznatky, aby znížila zaujatosť a chyby, kým spoločne nenájdu konsenzus o tom, čo hovoria údaje. Nie je to dokonalý proces a vždy bude mať svojich odporcov, ale spoločná práca vedcov je vždy presnejšia ako teória jedného človeka na Youtube. Vedci sú školení, aby navzájom komunikovali, a tam, kde nie je jasná zhoda, nerobiaunáhlené závery. Takže keď nám hlavný hygienik a popredný národný odborník na infekčné choroby, Ján Mikas, niečo hovorí ohľadom pandémie, mali by sme ho počúvať.

Na to, aby sme robili dobré rozhodnutia, potrebujeme viac ako vedu. Pri politických rozhodnutiach sa nemôžeme odvolávať iba na ňu. Do úvahy treba brať viacero faktorov. Ekonomické straty a sociálne ťažkosti, ktoré priniesla pandémia, sú bolestivé a premýšľajúci kresťania budú mať rôzne názory na to, ako nájsť rovnováhu medzi zdravím a ekonomikou. Ešte citlivejšou otázkou je dopad karantény na spoločenstvo cirkvi. Keď sa kostoly znovu otvoria, budú kresťania postavení pred neľahkú úlohu. Akovyvážiť Božie volanie k tomu, aby sa stretávali s Božím volaním k ochrane zraniteľných medzi nami? Na to, aby sme urobili v tejto situácii správne rozhodnutie, potrebujeme viac ako vedu. Potrebujeme biblickú vieru, aby sme boli múdri a vedeli rozlišovať (Jk 3:13–18). Mnohí kresťania v minulosti počas iných pandémií už ukázali, že  viera v Ježiša nás posúva k hlbokému súcitu s chorými, mladými, starými a zraniteľnými, pretože takto nasledujeme Jehopríkaz starať sa o tých najmenších (Mt 25:31–36). Táto Viera nás vyzýva k tomu, aby sme sa obetovali za druhých a prijali dočasné obmedzenia našich slobôd, pretože máme trvalú a úplnú slobodu v Kristovi (Žid 10:34). Naša viera nám pomáha byť pokornými a trpezlivými, keď diskutujeme o sporných otázkach (Ef 4:2–3). Je to viera, nie veda, ktorá premáha strach a prináša nádej. Boh je nám útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou (Ž 46:2).

Pretože veríme v Ježiša Krista, budeme:

NOSIŤ RÚŠKA

Nosiť rúška a postupovať podľa pravidiel ROR (rúško — odstup — ruky), ktoré vydali predstavitelia verejného zdravotníctva (1. Pt 2:13–17), ak to dovoľuje zdravotný stav. Nosenie rúška je nepohodlné, ale znižuje riziko prenosu choroby na ostatných. Tieto pravidlá neobmedzujú našu slobodu, ale poslúchajú Ježišov príkaz milovať svojho blížneho ako seba samého (L 6:31).

DÁME SA OČKOVAŤ

Dáme sa očkovať proti chorobe COVID-19, keď bude k dispozícii bezpečná a účinná vakcína. Na vytvorenie „kolektívnej imunity”, ktorá chráni ľudí so zníženou imunitou a takých, ktorí nemôžu byť zaočkovaní, je potrebné zaočkovať veľkú časť populácie. Očkovanie je Božie zaopatrenie, ktoré chráni pred chorobou nielen nás, ale aj tých najzraniteľnejších medzi nami (Mt 25:31–36).

KORIGOVAŤ DEZINFORMÁCIE

Korigovať dezinformácie a konšpiračné teórie všade, kde sa s nimi stretneme. Sme povolaní milovať pravdu (1. K 13:6). Budeme aktívne propagovať vedecké informácie z dôveryhodných zdrojov a tieto informácie použijeme pri rozhodovaní v našich rodinách, zboroch, školách a pracoviskách.

USILOVAŤ SA O SPRAVODLIVOSŤ

Usilovať sa o spravodlivosť pre komunity, ktoré utrpeli najviac kvôli chorobe COVID-19. Kresťania majú byť odvážni v boji za spravodlivosť (Mich 6:8). Nebudeme ľahostajní k znevýhodneným, zraniteľným, starším ľuďom, onkologickým pacientom či marginalizovaným skupinám obyvateľstva.

modliť sa
— aby Boh uzdravil milióny chorých, potešil tisíce smútiacich rodín a dal múdrosť ľuďom, ktorí robia rozhodnutia,
— aby Boh viedol výskumníkov v oblasti medicíny pri vývoji liečby a vakcíny,
— za ochranu, lekárov, laboratórnych technikov a všetkých zdravotníckych pracovníkov,
— aby Boh žehnal našu krajinu spravodlivosťou a blahom pre všetkých (Jer 29:7).

Vyhlásenie kresťanov o vede pre pandemické časy, ktoré vytvorila nezisková organizácia BioLogos, a ktorého reálie a príklady sme pre potreby slovenského čitateľa pozmenili (pri zachovaní pôvodného významu textu, ktorý v angličtine nájdete na: https://statement.biologos.org/, podpísalo už viac ako 7000 kresťanov a kresťanských lídrov v rátane N. T. Wrighta či Phillipa Yanceyho.

4,3/5 (32 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.