Miluj svoju ženu tak, ako ju miluje Ježiš

Photo by rawpixel.com from Pexels, https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photo-of-woman-and-man-holding-each-other-hands-1586484/

  • 28. Okt '19
  • 5 minút
  • 3934
  • 42

Desať veľkých lások pre každého manžela

Počas niektorých dní idete na biblickú hodinu a váš život sa pomaly, ale nebadateľne mení. Po iné dni idete na biblickú hodinu a niečo v Božom Slove zmení trajektóriu zvyšku vášho života.

V jeden jarný deň roka 1998 som ako 18-ročný prvák na vysokej škole pochopil manželstvo tak ako nikdy predtým. Bol som vtedy zapísaný do kurzu biblického štúdia s názvom „Príprava na manželstvo“, ktorý vyučoval môj univerzitný pastor. V ten deň dal pastor Doug Busby mne a všetkým mladým mužom v miestnosti úlohu, na ktorej pracujem posledných 22 rokov. Na tejto domácej úlohe budem pracovať, až kým mňa a moju manželku „smrť nerozdelí“.

Môj pastor nám vtedy prečítal: „Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev“ (Ef 5:25). Potom nám položil zrejmú otázku (otázku, ktorú sme my manželia tak často neschopní položiť uprostred dennodennej pracovnej rutiny a rodinného života): Ako Ježiš miluje cirkev?

Desať kristovských lások

Ako som tak rok po roku prečesával Písmo a hľadal rôzne spôsoby, akými Ježiš miluje cirkev, rôzne spôsoby, ktorými ma vyzýva, aby bola moja láska k mojej manželke odrazom Jeho lásky ku mne, našiel som desať veľkých lások. Boh ťa ako manžela vyzýva, aby si miloval svoju ženu tak, ako ju miluje Ježiš, a tak rozjímaj o jeho hlbokej, komplexnej a jedinečnej láske.

1. Nezlomná láska

Ježiš nikdy neopustí svoju nevestu. Hovorí jej: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta“ (Mt 28:20). Jeho láska k tvojej manželke nie je založená na jej výkone, ale na Jeho zmluvnej láske k nej. Keď plníme svoju manželskú zmluvu napriek všetkým výzvam a zmenám počas celých rokov manželského života, odrážame tým Jeho nezlomnú, radosťou naplnenú lásku. Kiež naše manželky poznajú útechu lásky, ktorá hovorí: „Neopustím ťa, ani nezanechám“ (Žid 13:5).

2. Láska plná nádeje

Keď sa Ježiš díva na tvoju nevestu, vidí ju už ako posvätenú. Táto nádej je zakotvená v moci a prísľube evanjelia. Pavol píše veriacim: „Dali ste sa obmyť, boli ste posvätení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha“ (1. K 6:11). V skutočnosti ju vidí nielen ako posvätenú, ale už aj ako oslávenú (R 8:30). Ako často vravieva tvoja manželka, že tvoja láska k nej „sa všetkého nádejá“ (1. K 13:7)? Tým, že neprestaneš myslieť na večnosť, môžeš mať so svojou manželkou trpezlivosť presne tak, ako ju má Ježiš s ňou — a tebou.

3. Vytrvalá láska

Ježiš si nedáva pauzu, aby si oddýchol od úsilia získavať srdce tvojej ženy. Nie romantickým spôsobom, ale vytrvalo. V skutočnosti Ho zaujíma nielen jej oddanosť, ale aj jej srdce (Ž 37:4). Je neúnavným Pastierom, ktorý zanechá tých deväťdesiatdeväť, aby hľadal tú jednu (L 15:4–7). Podobným spôsobom je Boh oslávený, keď sa muž nepretržite usiluje o hlbší vzťah so svojou ženou. Muž, ktorého srdce uchvátila Ježišova láska, sa k svojej žene správa ako nevyliečiteľný romantik.

4. Láska, ktorá odpúšťa

Ježiš dáva tvojej žene milosť, keď si ju nezaslúži. Je možné, že ponúkať svojej žene odpustenie na dennej báze je čin, ktorý bude najviac odrážať Krista, pričom si budeš pripomínať, že aj ty potrebuješ odpustenie. Obrazom odpúšťajúcej lásky, ktorý by sa mal každý manžel snažiť napodobňovať, je Ježiš, ktorý pripravuje raňajky pre Petra, ktorý proti Nemu predtým zhrešil tak, že Ho pri ukrižovaní trikrát zaprel (J 21:12–15). Si to ty alebo tvoja žena, kto zvyčajne urobí prvý krok k zmiereniu, keď je potrebné?

5. Radostná láska

Nie je to tak, žeby Ježiš len prosto toleroval tvoju manželku alebo ju síce vytrvalo, ale neochotne miloval — Ježiš má radosť z toho, že ju miluje. Má potešenie z toho, že môže byť so svojou nevestou. Prijíma radosť z toho, že nám radosť dáva (Žid 12:2). Žena, ktorá je takto vrúcne milovaná, ktorá vie, že jej muž má radosť z toho, že ju miluje, je často ešte väčším požehnaním pre druhých. Miluj svoju ženu tak radostne, že to bude pre ňu a iných ľudí zrejmé.

6. Láska, ktorá slúži

Ježiš jej slúžil životom a smrťou. Neexistuje nič — nič — k čomu ťa Boh môže vyzvať, aby si urobil pre svoju ženu, čo by bolo príliš veľké! Ježiš „seba samého vydal za ňu“ (Ef 5:25). Mnoho mužov sa považuje za kráľov, ktorým treba slúžiť, ale teba a mňa Boh povolal, aby sme sa vo svojej domácnosti stali hlavnými služobníkmi. Pripodobňovať sa Kristovi v našom manželstve nám ukazuje cestou, na ktorej sa pridáme k Ježišovi a vezmeme zásteru a umývadlo (J 13:12–17).

7. Láska, ktorá posväcuje

Ježiš miluje tvoju manželku a pomáha jej rásť vo svätosti a je jej obhajcom pred Otcom (1. J 2:1). Povzbudzuješ svoju ženu, aby išla na biblickú hodinu, aj keď to znamená, že sa budeš musieť ten večer sám postarať o deti? Predkladáš pravidelne svoju ženu v modlitbe pred Otcom? Usilovne pracuj na tom, aby si pomáhal svojej žene duchovne rozkvitať.

8. Láska, ktorá vedie

Ježiš nás vedie k tomu, čo je pre nás dobré. Ježiš nielenže miluje tvoju ženu láskou, ktorá vedie, a nie je pasívna, ale ju aj privádza k tomu, čo je dobré (Ž 23:2). Je nemožné, aby sme duchovne viedli svoju ženu, ak nás samých nevedie Boh prostredníctvom slova a modlitby. Jedným zo spôsobov, ako ju môžeš dobre viesť je, že sa budeš usilovať o jej názor a potom robiť veľké rozhodnutia (a prijímať dôsledky), a nedopustíš, aby rozhodovanie a jeho dôsledky zostali na ňu.

9. Láska, ktorá sa stará

Ježiš poskytuje tvojej žene všetko, čo potrebuje. Všímaš si potreby svojej manželky aj za hranice fyzického zaopatrenia, a robíš pre to niečo? Kristus ju vyživuje a poskytuje jej prostredie k tomu, aby rástla a prosperovala. Apoštol Pavol nám vysvetľuje, že „takto sú povinní aj mužovia milovať si ženy ako vlastné telá“ (Ef 5:28). Výrazne to zmenilo moje manželstvo, keď som si uvedomil, že je mojou zodpovednosťou robiť všetko preto, aby som bol vetrom pre plachty svojej manželky.

10. Láska, ktorá pozná

Ježiš pozná tvoju ženu lepšie, ako ona pozná samú seba. Prechováva k nej lásku, ktorá je informovaná. Pozná jej silné stránky, jej slabosti a koná v jej mene (Ef 5:29–30). Aj keď nikdy nebudeme poznať svoju ženu tak, ako ju pozná Boh, chce od nás, aby sme ju poznali najlepšie, ako sa dá. Naše modlitby za ňu budú daromné, ak ju nebudeme poznať (1. Pt 3:7). Naša manželka vie, že je milovaná, keď si dávame záležať na tom, aby sme ju skutočne poznali.

Vzoprite sa hadovi s láskou

Jedného večera som naboso kráčal po chodbe vedúcej z našej spálne, keď som zbadal niečo, čo na svojej chodbe nechcete vidieť: hadí chvost, ktorý vytŕčal tam, kde sa podlaha spája so stenou. Vyšlo najavo, že v našich základoch je štrbina a had sa cez ňu prešmykol a dostal sa do vnútra nášho domu.

Bratia, máme nepriateľa, toho starého hada, ktorý túži prekĺznuť do nášho domova a pôsobiť zmätok. Ale chvála Bohu, poznáme toho, čo hada rozdrvil, Ježiša Krista, ktorý ho už porazil a miloval nás nadprirodzenou láskou. Vedzte, že keď milujete svoju ženu tak, ako ju miluje Ježiš, základy vášho manželstva sa posilňujú, satan je opäť porazený, a Kristus je vyvýšený, aby Ho mohli uvidieť viacerí ľudia.

Tim Counts © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,8/5 (29 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.