Modely skupiniek VI.-X.

Lucy Nieto @ Flickr.com, http://www.flickr.com/photos/lucynieto/2577297177/

  • 24. Máj '11
  • 5 minút
  • 5326

Séria rôznych modelov, na základe ktorých môžete rozbehnúť skupinky vo vašom spoločenstve.

6. Model: Skupinka s jasným cieľom

Zbory v USA, ktoré praktizujú tento model:

Saddleback Church

Christ Fellowship Church

Charakteristika:

Model skupinky s jasným cieľom vyvinul Rick Warren na základe svojich skúseností v zbore Saddleback Church. Podrobne ich opisuje v knihe Zbor s jasným cieľom. Pri tomto type ide v každej skupinke predovšetkým o cielené prehlbovanie piatich oblastí: spoločenstva, učeníctva, služby, hlásania evanjelia a uctievania.

V skupinke s jasným cieľom sa nevyžaduje nárast počtu členov ako prejav rastu tejto služby. Dôraz sa kladie na pravidelnú propagáciu v celom zbore. V rámci nej sa najprv ako hostia pozývajú noví vedúci, ktorí sú neskôr vyučovaní k duchovnému vodcovstvu.

Výhody:

1. Zameranie na päť hlavných cieľov prináša potenciál väčšieho počtu kompletne vystrojených učeníkov Ježiša Krista.
2. Keďže sú noví vodcovia spočiatku iba hosťami, znižujú sa tak očakávania voči nim a vytvára sa priestor pre viac potenciálnych vedúcich.
3.Rast prostredníctvom propagácie umožňuje skupinkám prehlbovanie dôvery a vzťahov bez obáv, že sa možno budú musieť rozdeliť.

Nevýhody:

1. Zavedenie pravidelnej propagácie si vyžaduje väčšie administratívne úsilie zo strany zboru, vedúcich a pastorov.

2. Využívanie propagácie vytvára značný pohyb, čiže sa zvyšuje počet skupiniek, ktoré sa formujú, ale aj rozpadávajú.

3. Zníženie hranice pre nových vodcov môže spôsobiť problémy, ak ľudia, ktorí zareagujú, nie sú ešte pripravení na takú zodpovednosť alebo dokonca sami nie sú Kristovými učeníkmi.

7. Model: Kázňová skupinka

Zbory v USA, ktoré praktizujú tento model:

North Coast Church
Mars Hill Church

Charakteristika:

Tento model spája v zbore službu skupiniek a kázeň na bohoslužbách. Členovia skupinky sa venujú rovnakej téme alebo časti Písma, aká sa rozoberala v kázni. Študujú pritom hlbšie oblasti, ktoré kazateľ podrobne neprebral. Program štúdia, založený na kázňach, často vytvára pracovník v zbore, pričom používa farárove poznámky z kázne, ale veľakrát je vedúci skupinky oprávnený, aby materiál prispôsobil potrebám členov.

Výhody:

1. Spojenie kázní a biblického štúdia skupiniek znamená, že členovia skupinky sa opakovane zaoberajú rovnakým materiálom, čo im pomáha, aby si ho lepšie zapamätali.
2. Vedúci skupinky sú odbremenení a nemusia už zháňať nové nápady na štúdium (ani písať vlastné).
3. Keď všetky skupinky preberajú rovnaký materiál, vytvára sa väčšia jednota a pocit spoločného smerovania.

Nevýhody:

1. Na náležité vypracovanie programu štúdia musí farár dokončiť kázňový materiál aspoň šesť týždňov dopredu.
2. Niektorých vedúcich v skupinkách môže hnevať, že im program „predpisujú“.
3. Existuje nebezpečenstvo, že sa v skupinke štúdium Biblie zmení na kritiku farárových kázní.

8. Model: Prirodzená skupinka

Zbory v USA, ktoré praktizujú tento model:

CMA Resources

Southland Christian Church

Charakteristika:

Prirodzená skupinka je v mnohých ohľadoch reakciou na modely spoločenstva so striktným programom a štruktúrou. Ide o úsilie vzdialiť sa takému plánovaniu a uprednostniť spontánnejšiu metódu budovania spoločenstva. Namiesto núteného vytvárania skupiniek sa preto vedúci, zastávajúci prirodzený model, pokúšajú vytvoriť prostredie, kde by spoločenstvo vzniklo prirodzene samo, podobne ako sa vo vhodnom prostredí prirodzene vyvíjajú a rastú rastliny i zvieratá.

Výhody:

1. Prirodzená skupinka vytvára alternatívu, kde nefungujú „tradičné“ skupinky, predovšetkým v spoločenstvách, ktorých členovia sú viac zameraní na dnešnú postmodernú dobu.
2. Vodcom v zbore i skupinkách umožňuje slúžiť a zapájať sa spôsobom, aký najviac zodpovedá ich obdarovaniam i povolaniu.
3. Úspešnosť nezávisí od zapojenia určitého percenta členov zboru do skupiniek.

Nevýhody:

1. Na tých, ktorým vyhovuje „tradičný“ systém skupiniek, môže tento model pôsobiť chaoticky a mätúco.
2. Niekedy môže nižšia miera plánovania a vedenia viesť k nedostatku zodpovednosti.
3. Keďže prirodzené skupinky dôrazne reagujú proti plánovaniu a vedeniu, môže sa stať, že sa pripravia o veľa výhod „tradičných“ skupiniek.

9. Model: Domáce spoločenstvo

Zbory v USA, ktoré praktizujú tento model:

Xenos Christian Fellowship
House Church Network

Charakteristika:

Podobne ako model bunkovej skupinky, domáce spoločenstvo skupinku takisto vníma ako základnú jednotku zboru. Ďalším logickým krokom vo vývoji je, že sa neskôr skupinka stane samostatným spoločenstvom. Neznamená to, že členovia domáceho spoločenstva sa automaticky prestanú zúčastňovať na bohoslužbách a stretnutiach s inými skupinkami a veriacimi, aj keď sa to niekedy stáva.

Čo sa týka učeníctva, zodpovednosti a iných oblastí zaužívanej služby v zbore, domáce spoločenstvá často fungujú nezávisle. Veľakrát vytvárajú siete a spájajú sa, aby spolu chválili Boha alebo financovali väčšie akcie.

Výhody:

1. Tento model predstavuje návrat k prvotnej cirkvi a jej ideálom o spoločenstve a „spoločnom živote".
2. Poskytuje vhodný základ pre medzigeneračnú službu a vyučovanie.
3. Domáce spoločenstvo vytvára vysokú mieru dôvery a zodpovednosti.

Nevýhody:

1. Ak takéto spoločenstvo nie je napojené na vybudovaný zbor, ani sa nikomu nezodpovedá, nemusí byť odolné voči nesprávnemu učeniu a herézam.
2. Tento model je často odpojený od finančných zdrojov väčšieho zboru, čo môže obmedzovať možnosti služby.
3. Medzi vedúcimi domácich spoločenstiev mnohokrát chýbajú vodcovia, ktorí by vedeli pomôcť pri niekedy nestálom charaktere dynamiky v skupinke (napr. pri prístupe k problémovému členovi spoločenstva).

10. Model: Hosťovská skupinka

Zbory v USA, ktoré praktizujú tento model:

Southlake Foursquare Church
LifeTogether

Charakteristika:

Vedúci takejto skupinky sa považuje za „hostiteľa“ v zmysle, že nenesie zodpovednosť za duchovný rast jej členov. Namiesto toho je zodpovedný za zorganizovanie stretnutia skupinky, čiže zabezpečuje miesto stretnutia, pripravuje program (často vo forme videa alebo DVD) a stará sa aj o občerstvenie. Takíto vedúci sa často „získavajú“ na základe celozborovej výzvy či kampane.

Keď sa prihlásia noví „hostitelia“, vo väčšine zborov praktizujúcich tento model ich cielene školia a podporujú, aby sa z nich v konečnom dôsledku stali plnohodnotní vedúci skupinky, ktorí by na seba zobrali aj úlohu duchovného vodcu jej členov.

Výhody:

1. Keďže požiadavky na úlohu „hostiteľa“ nie sú náročné, veľmi rýchlo sa môže vytvoriť mnoho nových skupiniek.

2. Pre potenciálnych vodcov tento model predstavuje spôsob, ako na seba pozvoľna prevziať zodpovednosť za skupinku.

3. Ak je pripravený program kvalitný, vyučovanie môže byť rovnako dobré i lepšie než pri tradičnom modeli skupinky biblického štúdia.

Nevýhody:

1. Keďže stať sa „hostiteľom“ je relatívne jednoduché, existuje riziko, že zbor povolá vedúceho, ktorý ešte nie je pripravený zobrať na seba takú zodpovednosť.

2. Hosťovské skupinky sú často odkázané na kvalitu pripraveného programu, čo nemusí vždy skončiť dobre.

3. Takáto skupinka je dosť nestabilná a niekedy sa stane, že sa rozpadnú všetky skupinky, ktoré sa počas kampane utvorili.

http://www.teofania.sk/teofania/eshop/0/3/5/694-Bible-ekumenicky-preklad-tematicka

© 2011 SmallGroups.com & Christianity Today International. Pôvodný článok nájdete na: http://www.smallgroups.com/start/models/

(0 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.