Modlitby, ktoré tínedžeri najviac potrebujú

https://www.pexels.com/photo/portrait-of-a-young-woman-in-city-at-night-246368/

  • 18. Okt '18
  • 6 minút
  • 5854
  • 18

Počas jednej krátkej etapy nášho rodičovstva sme sa s manželom cítili, akoby sme viseli na opratách divokého koňa.

Príjemné konverzácie a spoločný smiech pri stole zrazu vystriedali denné hádky o večierke a vyjednávanie o hraniciach, ktoré sme im stanovili. Táto zmena nás neskutočne mrzela a ťažko sa nám hľadali slová, ktorými by sme sa modlili za náš rodinný život, keďže sme sa cítili ako vo vojnovej zóne.

Zúfalo sme sa snažili nepodľahnúť tlaku poháňanému hormónmi, ktorý sa pokúšal zvoľniť biblické zásady svätosti u nás doma, zatiaľ čo sme prekonávali tlak z blížiacich sa rozhodnutí o vysokých školách či budúcich povolaniach. Celá táto situácia nás viedla na kolená. Avšak v čase, keď mala byť modlitba kľúčovým záchranným lanom, som si uvedomila, že vôbec nedôverujem svojim vlastným modlitbám za naše deti v puberte.

Ako som mala vedieť, o čo vlastne prosiť Boha, keď som si vôbec nebola istá svojimi motívmi? Ako sa matka modlí za pomoc pri riešení každodenných konfliktov bez toho, aby skĺzla do tzv. preklínacích žalmov?

Modlitba v stresových situáciách

Keďže som veľmi praktický človek, moje modlitby za milovaných sa prevažne týkajú ich každodenných starostí. Aj napriek tomu sa učím viac modliť tie modlitby, ktoré nám ponúka Božie slovo — modlitby, ktoré sú pre večnosť omnoho dôležitejšie ako tie, ktoré sa modlievam bežne.

Keď sa Ježiš v 17. kapitole Jánovho evanjelia modlil za svojich učeníkov, tiež bol vo veľmi stresovej situácii. Boli to posledné hodiny Jeho pozemského života. V tmavom a desivom kontexte zrady a mentálneho utrpenia však dokázal vysloviť svoje najhlbšie priania a túžby pre životy svojich milovaných priateľov. Po troch rokoch intenzívnej služby, prejavovania lásky a vedenia nepoddajnej skupiny učeníkov (ktorí boli v tom čase tiež mladí muži) Ježiš vyslovuje slová nádeje pre ich budúcnosť. Jeho modlitba presahovala ich vtedajší vplyv, ktorým mali zasiahnuť svet, ktorý tak zúfalo potrebuje uzrieť Božiu slávu aj dnes.

Vždy, keď sa modlím za svojich tínedžerov slovami Krista, učím sa hľadieť ďalej, za moje momentálne potreby, na omnoho väčšie a dôležitejšie potreby, o ktorých Ježiš hovoril všetkým svojim nasledovníkom — tým, ktorí s Ním boli pri poslednej večeri, ale aj tým, ktorí dnes sedia za stolom pri večeri spolu s nami.

1. Pane, sú Tvoji

„Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli Tvoji a mne si ich dal… Ja za nich prosím, nie za svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú Tvoji.“ (J 17:6, 9)

Ježiš si veľmi dobre uvedomoval, že každý jeden z jeho verných učeníkov bol darom od Boha. Povedal to veľmi jasne v čase, keď sa pripravoval na svoj odchod v dôvere, že posväcujúca moc Božieho slova ich povedie a ochráni (J 17:17).

Vkladať naše deti do Božích rúk v čase, keď boli ešte malé deti, bolo omnoho jednoduchšie ako teraz, keď im vo vreckách štrngajú kľúče od auta a keď robia svoje prvé rozhodnutia v oblasti financií. „Pane, tento chlapec je Tvoj a Tvoja láska k nemu je dokonalá a čistejšia ako tá moja.“ Práve takéto vyznanie je na ceste k pokojnému srdcu kľúčové. Moc Božieho slova a Ducha Svätého neustále pracuje a môj strach či nedostatok viery ju nijak neumenší.

2. Pane, zjednoť nás

 „Otče Svätý; tých, ktorých si mi dal, zachovávaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my.“ (J 17:11)

Ježiš sa narodil do sveta, ktorý bol plný rozdelenia. Vzťahy „my verzus oni“ medzi Židmi a pohanmi, ktoré charakterizovali Palestínu v 1. storočí, boli znázornené aj na mnohých maľbách z časov rímskej okupácie. Ježiš si vybral dvanásť učeníkov s ideologicky odlišnými názormi — od politického fanatika až po profesionálneho vyberača daní. Jeho modlitba za jednotu veriacich je aktuálna aj dnes, v čase mnohých sporov, ktoré pramenia z rozličnosti etník či rás. Boh nás vyzýva, aby sme v našich kostoloch a domovoch boli jedno.

Naše deti sa v pubertálnom veku osamostatňujú, sú nezávislejšie a prirodzene sa nám vzďaľujú. Práve preto sa neprestávam modliť, aby rozdielne názory, politika, geografická vzdialenosť či plný harmonogram nijak neporušili jednotu našej rodiny. Modlím sa, aby nás Ježiš zjednocoval aj napriek našim rozdielom a vzdialenosti.

Pre duchovné formovanie mladých ľudí je veľmi dôležitá aj istá vnútorná jednota či integrita, ktorá sa nám často javí ako veľmi prchavá. Dánsky filozof Søren Kierkegaard definoval čistotu srdca ako schopnosť „chcieť jednu vec“. Mojou modlitbou za mladých veriacich mužov a ženy je, aby táto „jedna vec“ bola Božia sláva.

3. Pane, zachovaj ich od zlého

 „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého.“ (J 17:15)

V tej tmavej noci, keď sa zdalo, že zlo víťazí, sa Ježiš modlil za ochranu pre svojich milovaných. Vedel, že ich služba si bude vyžadovať blízky kontakt so svetom a všetkým jeho chaosom, ale Ježiš dôveroval Božej moci a veril, že vďaka nej ostanú čistí, verní a nepoškvrnení.

Moment nepozornosti, chvíľka súdenia či mladícky nedostatok rozvahy — tínedžer môže tak jednoducho nevedome podľahnúť zlému. (Plus je tu veľmi pravdepodobná možnosť, že bude zlo sám vyhľadávať.)

Moja predstavivosť by hneď dokázala vytvoriť milión scenárov, z ktorých mi vlasy vstávajú dupkom, ale radšej chcem počúvnuť radu Paula Millera z jeho knihy A Praying Life. Paul hovorí: „Ak sa so svojím strachom a obavami obraciame k Bohu, zrazu zisťujeme, že sme skĺzli do neprestajnej modlitby.“ To znie ako skvelý plán na prežitie tínedžerských rokov našich detí.

4. Pane, daj im svoju radosť

 „Teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť, a to úplnú.“ (J 17:13)

Keďže Ježiš si bol vedomý, že radosť by mohla byť pre Jeho učeníkov „nedostatkovým tovarom“, modlil sa, aby ju vždy hľadali na správnom mieste. Nenávisť tohto sveta nedokáže zničiť radosť v Pánovi.

Dnešní tínedžeri s kompletnou vodoinštaláciou, vysokorýchlostným internetom a prístupom k antibiotikám môžu byť aj napriek všetkému večne nespokojní so svojím životom. Známy citát Johna Pipera: „Boh je v nás najviac oslávený vtedy, keď sme v Ňom najspokojnejší,“ často usmerňuje moje modlitby za všetky moje deti. Ježišovi šlo o to, aby konal Božie dielo a oslávil tak Boha na zemi (J 17:4). Verím, že aj moji synovia nájdu radosť podobne ako Ježiš, teda tak že budú spolupracovať s Bohom pri napĺňaní Jeho vôle na Jeho slávu.

5. Pane, posväť ich

 „Posväť ich v pravde — Tvoje slovo je pravda.“ (J 17:17)

Zatiaľ čo sa verne držíme spomínaných oprát a modlíme sa za múdrosť, aby sme dokázali našim dospievajúcim deťom poskytnúť korene aj krídla, je naozaj úľavou vedieť, že môžeme našich tínedžerov pokojne nechať, nech sami hľadajú pravdu v Božom slove. Všetky tie otázky, ktoré deti vytiahnu pri večeri a kvôli ktorým sme sa takmer už zadusili sekanou v zúfalej snahe odpovedať, sú dobrým signálom, že vo vnútri našich detí sa niečo deje, hoci to očami nevidia.

Modlite sa, aby si Duch Boží použil biblické veršíky, ktoré sa vaše deti naučili niekedy dávno na besiedke. Odporučte vašim tínedžerom kvalitnú kresťanskú literatúru či rôzne podcasty, ktoré im pomôžu hľadať pravdu.

Keď sa ako rodičia modlíme pri otvorenej Biblii, časti z Písma často zaobalia túžby nášho srdca a zrazu nachádzame presne tie slová, ktoré sme sami nemohli nájsť. Ježiš na konci svojej modlitby za učeníkov ponúka sám seba, úplne oddeleného pre Otcov plán. Možno to je presne to, čo naši tínedžeri najviac potrebujú — rodičov, ktorí sú nepochybne odhodlaní nasledovať Boha. Nie sme dokonalí, ale naše pády v procese učeníctva nás vlastne stavajú na jednu úroveň s našimi tínedžermi. A je naozaj obrovskou radosťou kráčať za Kristom spoločne.

Michele Morin © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,7/5 (16 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.