Najdôležitejšia otázka, aká bola kedy položená

Photo by Paul Volkmer on Unsplash, https://unsplash.com/photos/7uokeZUn7x4

  • 8. Okt '22
  • 4 minúty
  • 414
  • 39

Bol to dôležitý medzník v Ježišovom živote a službe — zlomový bod v Jeho službe. Jeho čas v Galilei sa blížil ku koncu. O krátky čas sa mal vydať na veľmi náročnú cestu do Jeruzalema, aby napokon zomrel na kríži. Bol čas pripraviť učeníkov na to, čo ich čaká. Ježiš sa ich teda opýtal: „A vy za koho ma pokladáte?“ (Mk 8:29)

Význam otázky

Môžeme sa pýtať, prečo Ježiš vôbec položil túto otázku učeníkom. Bolo to preto, že nevedel, čo hovoria oni a ostatní?

Nie. Chcel zistiť, či si osvojili látku, podobne ako učiteľ kladie otázky triede, aby zistil, či žiaci vedia spracovať to, čo sa učia.

Učeníci mali tú výhodu, že mohli istý čas kráčať a rozprávať sa so Spasiteľom. Videli Jeho zázraky a počuli Jeho učenie. Mohli Ho pozorovať zblízka.

Keď sa na to pozrieme, existujú len štyri možnosti ako odpovedať na otázku, kým bol Ježiš: 1) Ježiš bol len legendou; nikdy neexistoval. 2) Ježiš bol klamár; klamal o tom, kým v skutočnosti bol. 3) Ježiš bol blázon; bol šialený a nemal ani potuchy o tom, čo robí, alebo… 4) Ježiš bol a je Boh.

Iné alternatívy jednoducho neexistujú. Všetci musíme dospieť k jednému z týchto záverov.

Aká je vaša odpoveď? A prečo je to dôležité?

Kto je podľa vás Ježiš? Bol iba legendou? Bol to klamárom? Bol to blázon? Alebo je to Pán?

Niekto by mohol povedať: „Nepáčia sa mi tvoje alternatívy, Greg. Ja si myslím, že bol naozaj skvelý človek.“

Tu je však problém. Ježiš nám túto možnosť nenechal. V podstate nás tlačí k múru, keď sa vyhlasuje za jediného Pána, za jedinú cestu k Bohu. Povedal: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa“ (J 14:6).

Predtým, ako vznikol svet, predtým, ako vznikla planéta, predtým, ako vzniklo svetlo alebo tma, predtým, ako vznikla hmota, predtým, ako vzniklo čokoľvek okrem Božstva, bol tu Ježiš; rovnocenný, večný, koexistujúci. Bol s Bohom a bol Bohom.

Nikdy nebola doba, kedy by Kristus neexistoval. Jánovo evanjelium nám o Ježišovi hovorí toto: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo“ (J 1:1). V pôvodnom jazyku to znamená, že trvá.

Vstúpil do nášho sveta. Vdychoval náš vzduch, cítil našu bolesť a chodil v našich topánkach — a potom ešte niečo. Žil náš život a potom zomrel našou smrťou. Ježiš sa s nami nemohol stotožniť viac, ako to urobil. Bola to úplná identifikácia bez akejkoľvek straty identity. Stal sa jedným z nás bez toho, aby prestal byť Bohom.

Biblia jasne poukazuje na to, že Ježiš Kristus bol a je Boh sám, že je Stvoriteľ a člen Trojice. V skutočnosti Ježiš o sebe povedal: „Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec“ (Zjav 22:13). Ježiš nikdy nemal začiatok. A ani nebude mať koniec. Nebol stvorený; On je Stvoriteľ.

Falošné učenia a pravda

Keď sa pozriete na rôzne kulty a falošné učenia, zistite, čo hovoria o Ježišovi Kristovi. Ak nehlásajú, že je Bohom, potom ide o falošné učenie. Biblia jasne učí, že Ježiš bol a je Boh. Je to základná pravda, v ktorej nemôžeme robiť kompromisy.

Buď ju prijmeme za svoju, alebo ju odmietneme. Iné možnosti neexistujú. A môžem vám povedať toľko: Nakoniec každý dospeje k rovnakému záveru. Jedného dňa každý povie: „Ježiš je Pán.“

Povedia to kresťania a povedia to aj ateisti. Jedného dňa každý povie: „Ježiš je Pán.“ A teda, naznačujem tým, že všetci ľudia sa stanú nasledovníkmi Ježiša?

Vôbec nie. Veď Ježiš povedal: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú“ (Mt 7:13–14).

Ale ja hovorím, že na druhej strane, vo večnosti, príde deň, keď každý povie: „Ježiš je Pán.“

Vychádzam z Listu Filipanom 2:9–11, kde sa píše: „Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.“

Nemôžeme poprieť to, čo je zrejmé. Ježiš je Pán. Tým, ktorí čakali príliš dlho, aby to priznali, to však nepomôže. Bude už neskoro.

Šimon Peter so zábleskom inšpirácie z neba odpovedal na Ježišovu otázku takto: „Ty si Kristus, Syn Boha živého“ (Mt 16:16).

On to pochopil. To je presne to, čo chcel Ježiš vyjadriť. Nebol obyčajným človekom. Nebol len jedným z prorokov. Ježiš bol Boh v ľudskom tele.

Narodenie Ježiša Krista bolo najvýznamnejšou udalosťou, aká sa kedy stala na tejto planéte. Večný Boh sa obmedzil na jedinú bunku a narodil sa z lona ženy, aby sa stal Spasiteľom sveta. Bola to tá najohromujúcejšia udalosť, aká sa kedy odohrala. A Šimon Peter, inšpirovaný Otcom, pochopil túto pravdu.

„A vy za koho ma pokladáte?“ Otázka, ktorú Ježiš položil v ten deň, je najdôležitejšou otázkou, aká bola kedy položená. A je to otázka, na ktorú budeme musieť skôr či neskôr odpovedať všetci.

GREG LAURIE. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: HARVEST.ORG

4,6/5 (14 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.