O ľuďoch a miestach z Biblie

Patrick Feller @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/nakrnsm/3461566074/

  • 21. Jún '10
  • 3 minúty
  • 4511

V nasledujúcom krátkom zozname prinášame mená ľudí a miest, ktoré spomína Jozefus Flavius a o ktorých hovorí aj Biblia.

V nasledujúcom krátkom zozname prinášame mená ľudí a miest, ktoré spomína Jozefus Flavius a o ktorých hovorí aj Biblia.

Tento fakt ukazuje na to, že tieto udalosti, ľudí, či miesta neopisuje len Biblia. Tieto fakty potvrdzujú aj iné zdroje.

1. Zmienky o Antipasovi

— 17:8:1 — „Teraz Herodes pozmenil svoj testament potom, čo zmenil názor a ustanovil Antipasa, ktorému predtým nechal kráľovstvo, za tetrachu v Galilei a Berei a kráľovstvo priznal Archelausovi.“

Zjavenie Jána 2:13 — „Poznám tvoje skutky, viem, kde bývaš: tam, kde je trón satanov; a že sa pridŕžaš môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch, keď Antipasa, môjho verného svedka, zabili u vás, kde býva satan.“

2. Zmienky o Herodesovi

— 18.5.3 — „A hneď potom zorganizoval armádu, aby pochodovala cez Veľkú planinu, zatiaľ čo sám Herodes — tetrarcha a jeho priatelia odišli do Jeruzalema, aby priniesli obeť Bohu, pretože sa blížil starodávny židovský sviatok.“

— Pozri tiež — 18:2:1,2,3; 18:4:3,5,6; 18:5:1,2,3; 18:7:2, a i.

Lukáš 3:1 — „V pätnástom roku panovania cisára Tiberia, keď Pontský Pilát bol vladárom Judska, Herodes tetrarchom Galiley, jeho brat Filip tetrarchom Iturey a Trachonitidy a Lyzaniás tetrarchom Abilény.“

3. Zmienky o Galácii

— 12:10:6 — „Po jeho smrti preniesli ľudia najvyššie kňazstvo na Judáša, ktorý počul o moci Ríma a o tom, ako zvíťazili vo vojne v Gálácii, Ibérii, Kartágu a Lýbii.“

List Galatským 1:2 „… a všetci bratia, ktorí sú so mnou: cirkevným zborom v Galácii.“

4. Zmienky o Jerichu

— 17:8:2 — „Keď Salome a Alexas zhromaždili vojsko v amfiteátri v Jerichu… “

4. kniha Mojžišova 22:1 — „Izraelci sa vydali na cestu a utáborili sa na moábskych stepiach na druhej strane Jordánu naproti Jerichu.“

5. Zmienky o Jeruzaleme

— 20:9:2 — „Teraz, hneď ako Albinus prišiel do mesta Jeruzalema.“

Evanjelium Matúša 21:10–11 — „Keď vstúpil do Jeruzalema, vzrušilo sa celé mesto a hovorili: Kto je tento? A zástupy odpovedali: To je prorok Ježiš z galilejského Nazareta.“

6. Zmienky o Ježišovi

— 20:9:1 — „Festus už bol mŕtvy a Albinus ho mal nahradiť. Preto zhromaždil Sinhedrium sudcov a priviedol pred nich brata Ježišovho, nazývaného Kristus. Jeho meno bolo Jakub. Spolu s ním priviedli aj iných jeho druhov. Zatiaľčo proti nim formuloval obžalobu za porušovanie zákona, oznámil im, že budú kameňovaní.“

7. Zmienky o Judsku

— 20:9:1 — „Keď Caesar počul, že Festus je mŕtvy, poslal do Judska ako prokurátora Albinusa.“

— Pozri tiež — 20:1:1; 20:5:1,2,3; 20:6:1,2; 20:7:1,2; 20:8:5,10; 20:11:1; a i.

Evanjelium Matúša 2:1 — „Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema.“

8. Zmienky o Jánovi Krstiteľovi

— 18.5.2 — „Niekoľko Židov si myslelo, že zničenie židovského národa Herodesovu armádou pochádza od Boha a že je trestom za to, čo Herodes urobil Jánovi Krstiteľovi. Herodes ho dal zabiť napriek tomu, že Ján bol dobrým človekom, ktorý volal Židov k vzájomnej úcte, poctivosti a spravodlivosti navzájom jedného voči druhému.“

Evanjelium Matúša 3:1 — „V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal na púšti Judskej a hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.“

9. Zmienky o Pontskom Pílátovi a cisárovi Tiberiovi

— 18:3:1 — „Ale teraz Pilát, judský prokurátor, premiestnil armádu z Cesarey do Jeruzalema… “

— Pozri tiež — 18:3:1,2,3; 18:4:1,2,5, ai.

— 18.6.4 — „A teraz prišiel Agrippa do Puteoli. Odtiaľ napísal list cisárovi Tiberiovi, ktorý žil v Capreae a oznámil mu, že prišiel tak rýchlo, ako len mohol, aby ho počkal a zaplatil za svoju návštevu… “

Evanjelium Lukáša 3:1 — „V pätnástom roku panovania cisára Tiberia, keď Pontský Pilát bol vladárom Judska, Herodes tetrarchom Galiley, jeho brat Filip tetrarchom Iturey a Trachonitidy a Lyzaniás tetrarchom Abilény… “

10. Zmienky o Sadukajoch

— 20:9:1 — „Ale tento mladý Ananus, ktorý, ako sme ti oznámili, zaujal úrad najvyššieho kňaza, bol temperamentný odvážny muž, ale bol aj značne drzý. Patril k skupine Sadukajov.“

Evanjelium Matúša 16:1 — „Prišli k Nemu farizeji a sadukaji a pokúšajúc Ho, žiadali, aby im ukázal znamenie.“

Našli by sme ešte mnohé iné texty. Všetky ukazujú, že Biblia nebola napísaná v nejakej izolácii. Bola napísaná v kontexte života starovekého Izraela, boli tu spísané všetky udalosti. Pri overovaní pravosti a hodnovernosti záznamov Biblie je fakt existencie iných záznamov veľmi nápomocný. V tomto prípade Jozefus, ako súčasník učeníkov, zaznamenáva udalosti a osoby, ktoré potvrdzujú biblickú zvesť.

Musíme teda pripustiť, že zvesť Biblie nemožno brať na ľahkú váhu.

Christian Apologetics and Research Ministry — Carm.org. Všetky práva vyhradené.

Pôvodný článok nájdete na: www.carm.org

3/5 (1 hlas)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.