Päť zastaraných rád o chodení

Greg Rakozy, https://stocksnap.io/photo/JQBY35SC9K

  • 1. Feb '16
  • 7 minút
  • 6288
  • 12

Manželstvo Izáka a Rebeky je prvou vecou v Biblii, ktorá pripomína dnešné chodenie. Mnoho ľudí bolo manželmi skôr, než Izák a Rebeka, ale o nikom, kto by sa ženil, nemáme možnosť čítať.

Manželstvo Izáka a Rebeky je prvou vecou v Biblii, ktorá pripomína dnešné chodenie. Mnoho ľudí bolo manželmi skôr, než Izák a Rebeka, ale o nikom, kto by sa ženil, nemáme možnosť čítať. Okrem rajskej záhrady, ale myslím, že všetci budete súhlasiť, že tá situácia (operácia) bola neobyčajná.

Možno si ten príbeh pamätáte: Abrahám, Izákov otec, poslal sluhu do svojho rodného mesta, aby našiel manželku pre jeho syna. Rebeka napojila sluhovu ťavu, on jej dal zopár ťažkých náramkov, jej rodina súhlasila, ona stretla Izáka v stane — a sú zosobášení.

Ak nie ste ženatý a chcete byť, môžete si prečítať dvadsiatu štvrtú kapitolu z 1. knihy Mojžišovej (aj keď sa to dnes môže zdať zvláštne) s trochou zvedavosti a túžby — zdá sa to byť tak jednoduché a jasné. Po štrnástich rokoch občasného randenia viem, že som tak urobil.

Porozmýšľajte nad tým trochu dlhšie a nebudete sa viac pozerať na ich príbeh ako na staromódny, zastaraný a nepodstatný pre kresťanov dvadsiateho prvého storočia.

Päť overených rád ako uskutočniť manželstvo

Kríž, moderná filozofia a príchod internetu priniesli istotne zmenu pre kresťanov, ktorí sa chcú zosobášiť. Čo ak v Izákovi a Rebeke môžeme vidieť viac, než sa na prvý pohľad zdá? Pred tým, než ich príbeh prebehnete príliš rýchlo, pamätajte si, že je to ten istý Boh, je to muž, ktorý hľadá ženu (alebo aspoň muž a žena na ceste k manželstvu) a aj manželstvo je rovnaké, iba teraz s príchodom Krista má hlbší a plnší význam.

Na vrchole toho, Stará zmluva je pre naše povzbudenie a pomoc, dokonca aj v uskutočňovaní manželstva. Lebo čokoľvek bolo napísané nám na poučenie, bolo napísané, aby sme skrze trpezlivosť a skrze útechu Písem mali nádej. (list Rímskym 15:4 a pozri tiež 1. list Korintským 10:11)

Stará zmluva nemusí byť smerodajná, keď príde na chodenie, ale je určite užitočná. Nekupujte hneď (nevyhnutne) ťavy a ťažké náramky. Určite si neberte ženu a jej sestru (Jákob, Lea a Ráchel v Genezis 29). Môžete však aplikovať nasledujúcich päť zásad z dvadsiatej štvrtej kapitoly 1. knihy Mojžišovej na ceste k vášmu svadobnému dňu.

1. Nechajte tlak na Boha, nie na seba

Keď Abrahám poveril svojho sluhu, aby našiel manželku pre Izáka, sluha sa obával, že žena nepristúpi na dohodnuté manželstvo v ďalekej krajine. Abrahám odpovedal:

Hospodin, Boh nebies, ktorý ma vyviedol z môjho otcovského domu, z mojej vlasti, a ktorý hovoril so mnou a takto mi prisahal: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu! On sám pošle pred tebou anjela, aby si vybral odtiaľ ženu pre môjho syna. (Genezis 24:7)

Čím dlhšie budete túžiť po manželstve a stále nebudete ženatý, tým viac si budete myslieť, že chyba je vo vás, že vy sa musíte zmeniť a že musíte skúsiť niečo nové. Boh Vám môže odhaľovať svoje úmysly, alebo bude jednoducho chcieť, aby ste čakali, zatiaľ čo On pracuje.

Vo svadobnom priemysle je naozaj iba jeden pracovník. Zatiaľ čo sluha utekal vpred, aby našiel ženu v Mezopotámii, Boh šiel pred ním, aby spravil skutočnú prácu, ktorú Izák a Rebeka potrebovali.

Muž (sluha) ju (Rebeku) mlčky pozoroval, aby zistil, či Hospodin úspechom korunoval jeho cestu, alebo nie. (Genezis 24:21)

Boh nielen spája muža a ženu (Evanjelium podľa Matúša 19:6), ale privádza ich k sebe. Ak hľadíte hlavne na seba, aby ste sa oženili, tak tlačíte na nesprávne miesto. Oprite sa o Boha, zatiaľ čo čakáte a randíte.

2. Usiluj sa oňho alebo o ňu s otvorenou dlaňou

Predtým, než Abrahám pustil svojho sluhu, mu dal jasné inštrukcie a zakončil ich slovami:

Ak by však žena nebola ochotná ísť s tebou, budeš zbavený tejto prísahy, mne danej. Len mi syna neodveď tam späť. (Genezis 24:8)

Abrahám čakal desiatky rokov, aby sa jeho 91 ročnej manželke konečne narodil jeho dedič. Je to muž obrovskej viery, ktorý sledoval, ako Boh robí zázraky. Boh sľúbil, že skrze Izáka bude mať Abrahám obrovské potomstvo. Abrahám veril, že Boh sa postará o manželku jeho syna.

Teraz drží pred Bohom otvorené dlane. „Ak Pán bude chcieť“, môj syn bude mať manželku a môj sluha ju nájde na svojej ceste. (List Jakuba 4:15)

Musíme sa v našich vzťahoch pokorne modliť: „Nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja“ (Lukáš 22:42). Kým poviete svoje svadobné sľuby pred oltárom, pamätajte, že Boh môže napísať iný svadobný príbeh, než by ste napísali vy. Môžeme ho chváliť za to, že so všetkou svojou múdrosťou, silou a láskou tak koná.

3. Modlite sa, modlite sa a modlite sa

Predtým, než sluha zazrel ženu, zastavil sa a začal sa modliť.

Hospodine, Bože môjho pána Abraháma, dopraj mi dnes šťastné stretnutie a preukáž milosť môjmu pánovi Abrahámovi. (Genezis 24:12)

Kedy sa začneš modliť? Kedy prestaneš?

Milujeme modlitby, na ktoré nám Boh odpovie do dvadsiatich štyroch hodín. Čo ak nám Boh na rok odoprie to, čo chceme? Alebo na desať? Alebo na viac? Boh nechce, aby sme brali čokoľvek ako samozrejmosť a určite nie niečo také ako je manžel či manželka. On chce všetku slávu, keď vám dáva, čo je pre vás najlepšie, kedykoľvek vám to dá.

Ak si prajeme manžela alebo manželku, mali by sme odhodiť naše obavy a túžiť po tom, ktorý sa o nás stará (1. list Petra 5:7list Filipským 4:6–7). Nezačínajte randiť bez toho, aby ste sa modlili a neprestávajte sa modliť, zatiaľ čo čakáte.

4. Randite pre viac než manželstvo

Ak ste slobodný a chcete sa oženiť respektíve vydať, manželstvo sa môže zdať ako koniec púte — dlho očakávaná zasľúbená zem. Inými slovami, počas chodenia máme sklon idealizovať manželstvo a stavať našu nádej a šťastie na ňom, na nej, skôr než na Bohu.

Ako reagoval Abrahámov sluha, keď k nemu Boh priviedol tú správnu ženu?

Muž padol na kolená, klaňal sa Hospodinovi a povedal: Nech je zvelebený Hospodin, Boh Abraháma, môjho pána, ktorý neodňal svoju láskavosť a vernosť môjmu pánovi. Hospodin ma doviedol do domu príbuzných môjho pána. (Genezis 24:26–27, 48)

Sluha videl Boha skrze Rebeku a oslavoval ho. Oslava je koniec celého kresťanského chodenia, pretože oslava je koniec kresťanského života. Boh vás nestvoril kvôli manželstvu, ale aby vytvoril viac zo seba. Manželstvo je cenné, pretože dostávate Boha do svojho celoživotného záväzku. Manželstvo je o poznaní Boha, oslavovaní Boha, o závislosti na Bohu, o zobrazovaní Boha a o tom byť stvorený ako Boh.

Ak vaše randenie — jeden večer, alebo desiatky pokusov — skončí manželstvom a nie chválou, bude prázdne a neuspokojujúce. Randíte pre viac než manželstvo.

5. Obráťte sa na blížnych pre schválenie

Napokon, nechajte, nech ľudia, ktorých máte radi, vám potvrdia, že on alebo ona je ten pravý. Abrahámov sluha vysvetľoval jej otcovi (Betuel) a jej bratovi (Labán) všetko, čo sa stalo a prečo verí, že ona by mohla byť tá, ktorá si vezme Izáka.

Labán a Betuel odpovedali: Vyšlo to od Hospodina a my ti nemôžeme povedať ani áno, ani nie. Pozri, tu je Rebeka. Vezmi ju a choď, nech sa stane ženou syna tvojho pána, ako povedal Hospodin. (Genezis 24:50–51)

Ak vás Boh priviedol k sebe, uvidia to aj ostatní veriaci vo vašom živote. Ak ľudia, ktorých máte radi a nasledujú Krista, majú vážne výhrady voči vášmu vzťahu, potom by ste aj vy mali mať vážne výhrady. Ak sú nadšení pre váš vzťah a povzbudzujú vás k tomu, aby ste sa zosobášili, mali by ste cítiť veľký pokoj a odhodlanie pohnúť sa vpred.

Nespoliehajte sa iba na váš inštinkt, ktorý vám dáva dôveru, že on alebo ona je ten pravý, respektíve pravá. Zaľúbenosť vo vzťahu vás oslepí a ohluší vo veciach, ktoré by vám v iných vzťahoch neunikli. Dôverujte Bohu dostatočne na to, aby ste počúvali, čo vám hovoria iní veriaci vo vašom živote.

Kto dal túto ženu tomuto mužovi?

Ako končí kapitola, môžete počuť svadobné zvony:

Izák zaviedol Rebeku do stanu svojej matky Sáry. Vzal si ju za ženu, obľúbil si ju a našiel v nej útechu po smrti svojej matky. (Genezis 24:67)

V tomto verši sa Jeho meno nevyskytuje, ale aj tak by ste ho tam mali vidieť: Boh to zariadil. V každom prípade je to Boh, ktorý dal túto ženu tomuto mužovi a tohto muža tejto žene. Od začiatku do konca, a kdekoľvek medzi tým, Boh na tom pracoval a odmenil každého, kto naňho čakal (Izaiáš 64:42. kniha Kronická 16:9).

Tu v 1. knihe Mojžišovej sa to stalo tak rýchlo, že pre tých z nás, ktorí čakali na manželstvo roky, to môže byť cudzie. Príbeh Izáka a Rebeky nie je o tom, že odpoveď príde okamžite, ale o tom, že je od Boha.

Počas toho, ako čakáte, chcete a randíte, nedbajte viacej na seba v túžbe po manželstve. Na každom kroku sa pozerajte na Boha, na nádej každého človeka v skutočné šťastie a na autora každého kresťanského príbehu lásky a nechajte svoje túžby po manželstve, svoje modlitby a svoj život urobiť viac Jeho.

Marshall Segal © Desiring God. Website: desiringGod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

4,5/5 (24 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.