Prečo milujúci Boh dopúšťa peklo?

Martine Oger @ Dreamstime.com

  • 21. Jún '10
  • 2 minúty
  • 6021
  • 1

Názory významných ľudí na otázku: Prečo Boh dopúšťa peklo.

Názory významných ľudí na otázku: Prečo Boh dopúšťa peklo.

Úprimne verím, že zatratení sú práve tí, ktorí rebelujú až do úplného konca, pretože dvere pekla sú zamknuté zvnútra. Všetci tí, čo sú v pekle, si sami vybrali peklo. Sami seba uisťovali, že peklo neexistuje.

Žiadna duša, ktorá veľmi vážne a neustále hľadá radosť, ju nakoniec nemôže minúť. Tí, čo hľadajú, nájdu. Tým, čo klopú, bude otvorené. A my sami môžeme túto radosť prijať, možno aj v našej ťažkej hodine. Znova sa to však môže opakovať a my nakoniec opustíme toto bezpečné miesto. Potom nám ostane iba žiaľ nad naším zlým položením…
/Prevzaté z Problém bolesti a Veľký rozvod, C.S. Lewis, autor Narnie (1898–1963), zahrnuté v The Quotable Lewis, 1989 Tyndale/

V určitom slova zmysle dáva myšlienka o pekle zmysel nášmu životu. Hovorí nám o tom, že naše morálne rozhodnutia, ktoré každodenne robíme, majú dôležitosť pre večný život, že naše správanie prináša dôsledky siahajúce za hranice pozemského života, že Boh sám berie naše rozhodnutia vážne.

Učenie o pekle nie je iba nejaké zastarané teologické zastrašovanie z obdobia stredoveku. Naopak, nesie so sebou dôležité sociálne dôsledky. Bez presvedčenia o konečnej a zvrchovanej spravodlivosti, je ľudský zmysel morálnej zodpovednosti zrušený a sociálne putá spretrhané.

Pravdaže tieto úvahy nie sú najdôležitejšie pre dôvody našej viery v peklo. Ježiš opakovane varoval, že ak sa tu na zemi odvrátime od Boha, budeme od Neho odlúčení aj po smrti, večne.

Stále platí: „Odplatou za hriech je smrť.“ Pavol tiež hovorí: „.ale Božím darom milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“ (List Rímskym 6:23) Pokiaľ žijeme, nikdy nie je neskoro prosiť Boha o odpustenie a Boh nám určite odpustí.
/Prevzaté z Answers to Your Kids' Questions, by Chuck Colson, 2000 Prison Fellowship Ministries./

Bez pochybovania smieme povedať, že nikto, kto v tomto živote získal Krista, nebude trpieť v pekle. Boh nenechal privalený kameň pre záchranu tých, ktorí reagujú na volanie Ducha Svätého a Jeho usvedčovanie z hriechu .

Aj život ľudí zatratených v pekle, je večný a nemôže to byť inak. Smrť nie je koniec existencie, ale pokračovanie života vo večnosti, ktorým Boh láskyplne obdaroval človeka. Život v pekle je však život v bolesti a oddelení od Boha, v úplnej tme a samote.
/Prevzaté z In Defense of the Faith, by Dave Hunt, 1996 Harvest House Publishers/

Biblia hovorí, že Boh peklo pripravil pre diabla a jeho démonov (Evanjelium podľa Matúša 25:41) a že Boh „… nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.“ (2. list Petra 3:9). Boh urobil všetko, čo bolo možné, aby nás zachránil z hrôzy, z hrôzy pekla. Ale na konci všetkého Boh nezmení ani neporuší rozhodnutie tých, ktorí sa vedome a úmyselne rozhodli odvrátiť sa od Neho.
/Daryl E. Witmer z AIIA Institute/

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí v Neho, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale, — ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.
/Evanjelium podľa Jána 3:16–19/

Text copyright © 1999, Grace Communications. Všetky práva vyhradené. Pôvodný článok nájdete na: http://christiananswers.net

4/5 (6 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.