Prečo pri modlitbe záleží na vytrvalosti

https://unsplash.com/photos/fvl4b1gjpbk

  • 7. Jan '22
  • 4 minúty
  • 1629
  • 31

Predstavte si, že by k vám prišiel Boh a povedal: „Dám ti všetko, čo budeš chcieť. Len o to požiadaj.“ Za čo by ste sa modlili? To sa skutočne stalo kráľovi Šalamúnovi. Boh sa mu raz v noci zjavil vo sne a povedal: „Žiadaj si, čo ti mám dať!“ (1. Kr 3:5)

Šalamún odpovedal: „Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého, veď kto bude môcť spravovať tento Tvoj mohutný ľud?“ (9. verš)

Potom Boh povedal Šalamúnovi, že keďže nežiadal bohatstvo, dlhý život ani smrť svojich nepriateľov, dá mu múdrosť, o ktorú žiadal — a tiež tie ďalšie veci.

Toto je dokonalý príklad toho, čo učil Ježiš, keď povedal: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané“ (Mt 6:33).

Evanjelium podľa Matúša v Novom zákone nám hovorí o dvoch ľuďoch, ktorí sa tiež modlili správnym spôsobom. Keď Ježiš išiel do Jeruzalema, vediac ako bude trpieť, dvaja slepci na okraji cesty ho počuli prechádzať a volali na Neho.

Niekto im povedal, aby neobťažovali Ježiša, ale to ich prinútilo volať ešte hlasnejšie. Slovo, ktoré Matúš použil, preložené z gréčtiny, znamená „kričali“. Myslím si, že verili starému prísloviu: „Vŕzgajúce koleso namažú olejom.“

Ježiš ich počul, zastavil sa a vypočul ich modlitby. Takže tu boli dvaja ľudia s veľmi skutočnou potrebou a Ježiš na ňu odpovedal. V čase krízy sa modlili, a my by sme sa mali tiež.

Buďte v kontakte s Bohom

Na to je modlitba — aby sme sa dostali do kontaktu s Bohom. Boh povedal: „Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať” (Ž 50:15). Čelíte kríze a nevidíte spôsob, ako ju vyriešiť?

Možno je to rodinná kríza. Možno ste sa dozvedeli zlú správu od lekára. Alebo ide o iný druh krízy. Volajte na Pána. Biblia hovorí: „Nemáte, lebo neprosíte“ (Jk 4:2). Modlite sa za to, čo vás trápi.

Páči sa mi, čo napísal apoštol Pavol: „V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých“ (Ef 6:18). Inými slovami, modlite sa stále za všetko.

Boh hovorí: „Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom“ (Jer 29:13).

Samozrejme, existujú veci, ktoré môžu brániť našim modlitbám, ako napríklad nevyznaný hriech. Biblia hovorí: „Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje“ (Iz 59:1–2).

Žalmista napísal: „Keby som nevidel vo svojom srdci neprávosť, Pán by ma nevyslyšal“ (Ž 66:18). Ak je vo vašom živote hriech, ktorý ste nevyznali Bohu, urobte to. Vyznanie znamená súhlasiť s Bohom, vidieť hriech taký, aký je. Prestaňte si to racionalizovať. Prestaňte to ospravedlňovať a hovoriť, že to robia všetci ostatní. Poproste Boha, aby vám odpustil.

Modly v našich srdciach môžu brániť aj našim modlitbám. Modla nie je obmedzená na nejaký predmet, ktorému sa ľudia klaňajú. Modla je skôr čokoľvek alebo ktokoľvek, čo v našich životoch zaberá miesto, ktoré má patriť Bohu. Modlou sa môže stať veľa vecí. Pre niektorých ľudí je modlou ich vzhľad. Všetko je o tom, ako vyzerajú. Účinne uctievajú samých seba.

Niektorí ľudia uctievajú peniaze. Uctievajú svoj majetok. Sú zaujatí vecami, ako sú autá, v ktorých jazdia, alebo domy, v ktorých bývajú, a myslia na tieto veci viac ako na samotného Boha.

Pre iných môže byť modlou osoba alebo vzťah, ktorý ich duchovne ťahá nadol. Nech už modly v našom živote vyzerajú akokoľvek, odvádzajú nás od Boha.

Povzbudenie k modlitbe

Aj neodpustenie môže brániť našim modlitbám. Ježiš povedal: „A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach“ (Mk 11:25). Všetci sme už boli zranení ľuďmi, však? Ale ak neodpustíme, potom sa do nás vkradne horkosť a zožerie nás zvnútra. Hovorí sa, že horkosť je kyselina, ktorá ničí vlastnú nádobu. Musíme odpustiť, aby to nebránilo našim modlitbám a aby sme mohli byť slobodní.

To, že neveríme, tiež bráni našim modlitbám. Biblia hovorí: „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej. Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, ktorú vietor unáša a zmieta“ (Jk 1:5–6).

Modlite sa za múdrosť, ochranu a Božie požehnanie a vedenie a očakávajte, že Boh odpovie. Veľakrát sa prestaneme modliť, pretože sme plní pochybností.

Je úžasné, že Bohu na nás záleží. Zaujímajú ho veci, ktoré sa nás týkajú. Dávid sa v žalmoch pýtal: „Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil: Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš?“ (Ž 8:4–5).

V Kalifornii, tam kde žijem, nevidíme toľko hviezd. Ale vždy, keď som na mieste, kde sú viditeľnejšie, som ohromený tým, koľko hviezd vidím. Je úžasné, že môj Boh, môj Stvoriteľ, môj Otec to všetko stvoril, a pritom mu záleží aj na tom, na čom záleží mne.

Boh nikdy nie je príliš zaneprázdnený na to, aby si na vás našiel čas. Ak to znepokojuje vás, tak aj Jeho. Práve teraz niečo potrebujete? Tak volajte k Ježišovi. Stále proste, hľadajte a klopte. Buďte vo svojich modlitbách vytrvalí.

GREG LAURIE. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: HARVEST.ORG

4,9/5 (27 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.