Rady pre čítanie Biblie v ďalšom roku

https://www.pexels.com/photo/bible-field-hands-man-238105/

  • 13. Feb '17
  • 7 minút
  • 5472
  • 78

Väčšina kresťanov si uvedomuje, aké dôležité je čítanie Božieho slova v súkromí.

Napokon, Biblia je jedinou konečnou a absolútnou autoritou pre našu vieru a konanie, pretože je pravým zjavením samotného Boha. Práve ju berieme do rúk, aby sme vskutku poznali, kto je Boh a ako máme žiť. Aký múdry je človek, ktorý je oddaný usilovnému čítaniu Písma, a aký veľký osoh z toho vyplýva.

Ale ako by sa naše každodenné čítanie Biblie malo praktizovať? Existujú nejaké pravidlá, ktoré nám pomôžu čo najlepšie využiť svoj čas a čo najviac získať z čítania Božieho slova? Tu sa teda nachádza päť pravidiel, ktoré mne veľmi pomáhajú pri čítaní Písma už celé roky. Kiež vám Boh daruje múdrosť s približujúcim sa novým rokom, a kiež váš čas strávený pri Božom slove prinesie veľa ovocia.

1. Dajte si záväzok, že si Bibliu budete čítať pravidelne

Keďže je písané slovo Božie (Písmo) hlavným nástrojom, ktorý Boh poskytol svojmu ľudu, aby poznal jeho charakter, aby poznal jeho plány a zámery, aby poznal jeho dielo v stvorení a vykúpení, aby sme poznali samých seba a vedeli, ako máme pred ním a druhými ľuďmi žiť, je nad slnko jasnejšie, že potrebujeme pravidelne tráviť čas pri Božom slove, aby toto slovo zásadne ovplyvnilo náš život.

Naše čítanie Božieho slova by sa malo vyznačovať pravidelnosťou, a nie náhodnosťou. Všetci samozrejme vieme, že život prináša výnimočné situácie a zmätky, ktoré spôsobia prerušenie. Ale jedna vec je mať párkrát prestávku v pláne inak pravidelného čítania Biblie, a druhá jednoducho čítať len vtedy, keď nám to vyhovuje. Nakoľko nie je možné dostatočne zdôrazniť, aké dôležité je Božie slovo pri pretváraní nášho myslenia, srdca a života (2. Tim 3:16–17), a pretože to slovo má na nás najväčší možný dopad, keď ho čítame pravidelne, zvážte prosím dať si tento rok za cieľ pravidelnosť čítania Biblie.      

Milosťou sa meníme nielen v tom, čo vieme, ale v tom, čo milujeme a nenávidíme, čo nosíme v srdci alebo čím pohŕdame.      

2. Podujmite sa na čítanie rýchlym, aj pomalým tempom

Som presvedčený, že kresťania by mali oveľa väčší úžitok zo svojho čítania Božieho slova, keby sa cvičili v dvoch odlišných formách čítania Biblie. Čítanie rýchlym tempom je potrebné, ak chceme prejsť celé Písmo za nejaký bežný časový úsek. Nemusí to byť nevyhnutne program typu „prečítať Bibliu za jeden rok“, ale očakával by som, že každý z nás by si mal dať záväzok, že prečíta úplne každú knihu a kapitolu Biblie aspoň raz za dva či tri roky. Aj pri takomto tempe sa vyžaduje, aby sme sa neustále posúvali vpred a neviazli príliš dlho na jednom mieste. Môžete pouvažovať nad počúvaním audio Biblie.

Na druhej strane, čítanie pomalým tempom je potrebné, ak sa chceme hlbšie ponoriť a vychutnať si krásu a textúru toľkých pasáží Písma. Ak čítate povedzme knihu proroka Izaiáša iba rýchlym tempom, koľko času venujete rozmýšľaniu o podstate napr. 40. kapitoly Izaiáša? Celkovo asi tri minúty, možno za rok, dva či tri. Ale 40. kapitola Izaiáša je bohato zdobená slávnym učením o Bohu — o jeho diele v stvorení, zaopatrení a vykúpení — a bohato zdobená narážkami na to, ako by sme mali žiť svoj život.

Toto bohatstvo sa dá pochopiť, precítiť a žasnúť nad ním, len keď čítame pomaly, s modlitbou, rozjímaním, keď sa ním znova, a znova, a znova zaoberáme. Teda okrem čítania Biblie rýchlym tempom by som odporučil, aby ste pouvažovali nad tým, že si vezmete niektoré kľúčové state Písma a budete nad nimi zopár týždňov opakovane rozjímať, až kým si nebudete istí, že ste viac pochopili spletité zákutia, krásu a veľkosť týchto pasáží.  

Často sa stáva, že pravdy z Božieho slova, ktoré najviac premenia náš život, prichádzajú ako detaily, ktoré sa dajú vidieť len vtedy, keď sa zastavíme na tak dlho, kým ich pre seba objavíme. Možno by ste si mohli naplánovať, že si každý týždeň budete štyri dni čítať rýchlo, a potom rozjímať nad krátkymi úsekmi z Písma ďalšie dva či tri dni. Dôležité sú obidva spôsoby čítania a každý prináša iný druh ovocia pre život a srdce kresťana.   

3. Pri čítaní si všímajte rovnako tak, či dokonca viac, osobu než dej

Nikdy nezabudnite, že Písmo má jedného Autora, ktorý sleduje a riadi všetkých ľudských autorov, ktorí napísali všetky jednotlivé knihy. Pavol hovorí: „Každé písmo (je) vdýchnuté od Boha“ (2. Tim 3:16). A Peter hovorí: „Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží.“ (2. Pet 1:21). Keďže Písmo je zjavením samotného Boha, pri čítaní by sme sa mali zamerať najmä na stretnutie sa s Autorom, ktorý sa na každej stránke snaží vyjadriť niečo z toho, aký má charakter a čo koná.

Snažte sa, ako len môžete, aby ste neodložili Božie slovo bez toho, aby sa vašich citov dotkla aspoň jedna pravda.

Pretože Bohom Písma nie je nik iný než trojjediný Boh kresťanskej viery, pri čítaní venujte osobitnú pozornosť tomu, čo je zjavené o Otcovi a Synovi, a Duchu Svätom. Hoci je dôležité dozvedieť sa, čo učí Biblia o každom kroku na ceste, ešte dôležitejšie je získať jasnejšie, živšie, plnšie a hlbšie pochopenie, kto je ten pravý a živý Boh, čo stojí v pozadí aj uprostred celého Písma.

Keď si budete čítať svoju Bibliu, nech sa nielen množia vaše vedomosti o Bohu, ale nech rastie vaše poznanie samotného Boha. Zamerajte sa na jeho vlastnosti, jeho činy, ním vyjadrené plány a zámery, jeho prikázania a upozornenia, jeho zasľúbenia a uistenia. Poznávanie Boha je veľké dobro, pre ktoré sme boli stvorení (Jer 9:22–23; Jn 17:3), a tak si každý deň pri čítaní svojej Biblie zaumieňte, že v každom prečítanom úryvku budete viac spoznávať Boha.

4. Usilujte sa o hlavu naplnenú informáciami a srdce pohnuté láskou               

Boh má v pláne, aby sa pravda jeho slova dostala najprv do našej hlavy, ale potom z našej hlavy do nášho srdca. Boh zamýšľa to, aby sme poznali pravdu jeho slova. Ale tiež chce, aby sme videli krásu jeho slova, a žasli nad jeho bohatosťou. Stručne povedané, čítaním Písma musíme rásť v poznávaní (myseľ) a láske (srdce) k slávnym pravdám, s ktorými sa na ceste stretávame.

Pouvažujte nad tým, že si sľúbite pomodliť sa pred každým čítaním Biblie túto modlitbu: „Pane, vo svojej milosti a dobrote, otvor mi svoje slovo a otvor mňa pre svoje slovo.“ Prvá prosba má z veľkej časti do činenia s našou mysľou, keďže prosíme o objasnenie, ktoré dáva Duch, aby sme presne vedeli, čo učí Božie slovo. Druhá časť tejto jednoduchej modlitby mieri na naše srdce, keď od toho istého Ducha žiadame, aby v nás prebudil náležitú, citom naplnenú odozvu na jeho slovo, pri  ktorej cítime výzvu, a vnímame úžas, a reagujeme na slávnu pravdu, ktorú sme pochopili.

Je nebezpečný taký spôsob pravidelného čítania Božieho slova, pri ktorom sa naše srdce nijako nepohne na základe toho, čo sme si prečítali.

Pre kresťanov je nebezpečný taký spôsob pravidelného čítania Božieho slova, pri ktorom sa ich srdce nijako nepohne na základe toho, čo si prečítali. Pokiaľ len je vo vašich silách, snažte sa, aby ste neodložili Božie slovo bez toho, aby sa vašich citov dotkla aspoň jedna pravda. Ak skončíte čítanie na daný deň, a nič sa vás nedotklo, modlite sa a poproste Boha, aby vám ukázal jednu maličkosť z toho, čo ste prečítali, ktorá by zasiahla vaše srdce. Zastavte sa a modlite nad tou pravdou či skutočnosťou. Spomaľte natoľko, aby vás mohla usvedčiť alebo povzbudiť, alebo napraviť, alebo dodať nádej, či väčšiu odvahu k činom. S Pánovou pomocou sa usilujte nájsť aspoň jednu pravdu, ku ktorej sa pripojí vaše srdce. Keďže kľúčom k zmenenému životu je zmenené srdce, kiež sa s modlitbou usilujeme nielen o poznanie Božieho slova, ale taktiež o lásku ku kráse, zázraku, a sláve tohto slova.                          

5. Dajte si záväzok, že čo v Biblii objavíte, budete počúvať a dbať na to, budete tomu veriť a poslúchnete to

Jakubova mocná pripomienka, že máme byť činiteľmi, a nielen poslucháčmi Božieho slova (Jak 1:22), musí byť každý deň hlavnou myšlienkou pri čítaní Písma. Keďže nepatríme sami sebe, nakoľko sme boli draho kúpení (1. Kor 6:19–20), musíme uznať, že sme každý deň pod panstvom nášho Spasiteľa Ježiša, každým možným spôsobom.

Nuž, čítať slovo Božie znamená podriadiť sa tomu, čo vyhlasuje, že tak máme žiť každý deň. Odolajme pokušeniu mať také zmýšľanie, že rastieme v poznaní Božieho slova, a predsa sa neriadime pravdou, ktorú sme spoznali. Ešte raz, naše správanie sa mení nielen v tom, čo vieme, ale v tom, čo milujeme a nenávidíme, čo nosíme v srdci alebo čím pohŕdame. Boží úmysel je, že jeho pravda najprv prichádza do našej hlavy, potom do nášho srdca, a potom z nášho srdca prechádza našimi rukami. Boh nás povolal, aby sme počúvali a dbali, uverili a potom poslúchali to slávne, životodarné slovo, ktoré nám daroval.  

NIK RIPKEN © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,8/5 (18 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.