Robíme učeníctvo zle?

Pedro Szekely @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/pedrosz/8738195301/

  • 17. Nov '14
  • 2 minúty
  • 1389

V americkom vzdelávacom systéme nás od prvého ročníka, a počas celej strednej školy učia memorovanie INFORMÁCIÍ, po ktorom dostaneme test.

V americkom vzdelávacom systéme nás od prvého ročníka, a počas celej strednej školy učia memorovanie INFORMÁCIÍ, po ktorom dostaneme test. Keď prejdeme týmto intelektuálnym testom, prejdeme do vyššieho ročníka.

Tento štýl učenia sme zaviedli aj v kresťanstve. Sme trénovaní vštepiť si biblické koncepty, princípy a doktríny do svojho rozumu. A čím viac biblických informácií poznáme, tým za lepších učeníkov sme pokladaní.

Domnievam sa, že to zabíja cirkev v Amerike presne tak, ako to škodilo farizejom.

Spomeňme si, že farizeji, elitná skupina vysoko vzdelaných mužov Izraela, poznala Písma, ale nepochopila základný cieľ Písiem, a to spoznať Ježiša, osobne a intímne. (Fil. 3:5–11).

„Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne.“ Ján 5:39

Poznanie Biblie nám nedáva večný život. Poznanie Ježiša áno (Ján 17:3). Niektorí ľudia milujú Bibliu viac než milujú Ježiša.

Hlava, srdce, dlane

Úplne súhlasím, že sa treba učiť o Ježišovi a kresťanskej viere. Som magistrom teológie so špecializáciou na Apologetiku (Magna Cum Laude — S vysokým vyznamenaním — pozn. prekl.). V súčasnej dobe sa uchádzam o doktorát z duchovnej služby so špecializáciou na „Nový zákon v kontexte“ pod odborníkom na Nový zákon, Scotom McKnightom, PhD.

ALE, pokiaľ svojím štúdiom neprichádzam k väčšej láske k Ježišovi, sebe a k ľuďom, potom len zabíjam čas (1. Korintským 13).

Pokiaľ celé to štúdium neprinesie viac lásky v mojom srdci, nebudem učeníkom — budem len zberateľom biblických faktov. Zberatelia biblických faktov nepremieňajú svet, to robia učeníci. Chcem byť učeníkom. A chcem, aby Transformation Church2 bola spoločenstvom učeníkov, ktorí činia učeníkov, ktorí činia učeníkov. Ježiš povedal: „Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“ (Ján 13:35)

Apoštol Pavol hovorí zboru vo Filipis:
A za to sa modlím, aby sa vaša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby ste tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli ste čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. (Filipským 1:9–11).

„Ovocie spravodlivosti“ je ovocie Ducha:
Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. (Galatským 5:22–24).

Keď sú pred Ježišom naše mysle v bázni a naše srdcia pretekajú láskou k Nemu, stávame sa službou ľuďom Ježišovými rukami, pretože ich milujeme.

Uvažuj nad tým,

Derwin L. Gray @ 2014
Pôvodný článok nájdete na www.derwinlgray.com

(0 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.