Sedem spôsobov ako sa modliť za svojich vodcov

gary @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/22563225@N04/2721070440

  • 29. Feb '16
  • 5 minút
  • 3459
  • 80

Jednou z našich najväčších potrieb je múdrosť. Ako konečné, padnuté bytosti, riadené zvratmi tohto zložitého, chaotického sveta, často nevieme čo máme ďalej robiť.

Jednou z našich najväčších potrieb je múdrosť. Ako konečné, padnuté bytosti, riadené zvratmi tohto zložitého, chaotického sveta, často nevieme čo máme ďalej robiť. Aj to jedine ak sa zastavíme a začneme zvažovať ťažké rozhodnutia.

Ešte významnejšia je možno múdrosť, ktorú uplatňujeme denne, intuitívne v malých každodenných rozhodnutiach, kedy sa nezastavujeme, aby sme dlho uvažovali. Prevažná väčšina našich činov nie je vopred premyslená, ale konáme ich intuitívne, bez toho aby sme sa nad nimi zamýšľali. Čo sa stane v týchto chvíľach je buď cesta života, kde sme stredobodom my, alebo prechádzka s Duchom Svätým.

A stávky sú ešte vyššie pre vodcov, ktorí robia rozhodnutia o iných.

Príbeh o dvoch múdrostiach

Jakub vo svojom liste v 3. kapitole od 13. verša po 18. vykresľuje kontrast medzi dvoma typmi múdrosti: zemská múdrosť a „múdrosť, ktorá prichádza z hora“ (Jk 3:15). Existuje typ múdrosti, ktorú uplatňujú ľudia, má pôvod v ľudskosti a je tu tiež iný typ — pravá múdrosť. Táto múdrosť je taktiež uplatňovaná ľuďmi, ale má duchovný pôvod. Jedna múdrosť je nebeská, duchovná a Božia. Tá druhá je pozemská, neduchovná a démonská (Jk 3:15).

Našťastie, náš nebeský Otec je mimoriadne štedrý darca a láskavo nám odpovedá s priazňou, keď Ho pokorne a trpezlivo prosíme o múdrosť (Jk 1:5). Je dobré často sa modliť za múdrosť pre seba — a tiež je to jedna z najdôležitejších vecí, za ktorú sa môžete modliť, za svojich vodcov.

Použi verš z listu Jakuba (Jk 3:17) ako sprievodcu, akí by mali byť tvoji vodcovia.

„Ale múdrosť zhora je najprv čistotná, potom pokojná, prívetivá, povoľná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a nepokrytecká.“

1. Čistota

Ako prvé, modli sa za čistotu svojich vodcov. Sexuálna čistota, áno, hlavne v dnešnej pomerne vysoko „sexualizovanej“ spoločnosti, ale tiež čistotu väčšiu ako len takúto.

Modli sa, aby boli čistými v ich službe — vodcovstve, nevinní, čo znamená — bez úhony (1. Tim 3:2Tit 1:6–7). Modli sa, aby ich motívy služby boli čisté a nie zmiešané ( 2. Kor 7:11). Modli sa, aby ich mysle boli čisté a nie rozptýlené (Fil 4:8). Modli sa, aby ich vyučovanie bolo čisté a nie klamlivé (2. Kor 2:17). „Nechcite byť, bratia moji, tak mnohí učiteľmi; vedzte, že súd nad nami bude ťažší“ (Jk 3:1).

Modli sa, aby ich obsah bol čistý a neviedol iných ku hriechu a aby boli múdri v rozhodnutiach, ktoré robia k posilneniu reprezentovania cirkvi ako vodcovia (1. Tim 5:22). Modli sa, aby boli ochotní bojovať proti akejkoľvek ťarche a hriechu, ktorý je nablízku a boli odhodlaní bežať s nadšením každý pretek, ktorý budú mať pred sebou (Žid 12:1).

2. Mierumilovnosť

Modli sa, aby tvoji vodcovia milovali pokoj. Cirkevní vodcovia by nemali byť hašteriví (1. Tim 3:3), a tiež by nemali byť nezaujatí pokojom, ale radšej byť tými, ktorí pokoj tvoria (doslovne — mierumilovní).

Farári by nemali byť bojovní, rýchli v hádkach a rozbrojoch. Radšej by mali byť takými, ako naznačuje tento verš: „Naničhodné a bláznivé sporné otázky zavrhuj, veď vieš, že vyvolávajú (len) zvady.“ (2. Tim 2:23, pozri tiež 1. Tim 4:7) a tiež tými, ktorí sú ochotní ísť pokojne kilometer navyše, aby ochránili ostatných pred hlúpymi hádkami.

To znamená, že pre cirkevných vodcov je nevyhnutné, aby napravili ostatných. Byť naozaj mierumilovný znamená milovať pokoj dostatočne na to, aby som bol schopný čeliť konfliktu a kontroverzným otázkam v záujme pokoja, ktorý ich vyriešenie prinesie. Farári, ktorí sú skutočne mierumilovní, sa nevyhýbajú konfliktu. Neradi vyvolávajú boje, ale horlivo vstupujú do rozbrojov, aby mohli priniesť pokoj pravdivej dohody.

Modlite sa, aby sa vaši farári „pridŕžali pravého slova podľa učenia, aby boli schopní aj napomínať podľa zdravého učenia a podvracať tých, ktorí odporujú“ (Tit 1:9). Takéto napomenutie nie je vyvolávanie hádky, ale vytváranie pokoja, zbavenie cirkvi od prekrútenia evanjelia a zavedenie pokoja, ktorý si užívame keď sa podieľame na pravde. „A ovocie spravodlivosti rozsieva sa v pokoji tým, čo tvoria pokoj“ (Jk 3:18).

3. Láskavosť

Múdrosť zhora je láskavá. Vo svete, v ktorom sa musíte presadiť a chytiť býka za rohy, Božská múdrosť vedie iným smerom. Poznanie, že náš Pán je zvrchovaný, angažovaný a buduje svoju Cirkev, umožňuje Pánovmu služobníkovi nebyť svárlivým, „ale byť prívetivým ku všetkým, spôsobným vyučovať a trpezlivo znášať krivdy, protivníkov krotko karhať“. (2. Tim 2:24–25)

Modlite sa za to, aby vaši vodcovia mali dostatok dôvery v Boha, aby dôverovali Jeho vôli a hrali svoju rolu v jeho plánoch s trpezlivosťou a láskavosťou.

4. Otvorenosť k rozumu

Dobrí vodcovia sú dobrí poslucháči. Múdrosť zhora učí vodcu, že nevie všetko a zúfalo potrebuje pomoc a náhľad spolupracovníkov a členov zhromaždenia, a dokonca ich kritiku, aby zaujal nové stanovisko a pokračoval v učení sa.

Vodcovia v cirkvi sú učitelia (Žid 13:71. Tim 3:22. Tim 2:24Tit 1:9), musia robiť viac než len počúvať. Musia hovoriť. Je však nevyhnutné, aby neboli nič menej, než dobrí poslucháči.

Ako sa píše v liste Jakuba v 1. kapitole v 19. verši: „Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu.“ Áno, „každý človek“ — a tým skôr vodca.

Modlite sa, aby vaši vodcovia boli rýchli v počúvaní, otvorení k rozumu a ľahko presvedčiteľní dobre mienenými a racionálnymi argumentmi.

5. Plnosť milosti a dobrého ovocia

Pravá múdrosť je nevyhnutne praktická. Vychádza z konania: „Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým konaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti!“ (Jk 3:13). Najmä v cirkvi, takéto dobré ovocie zahŕňa milosť.

Vodcovia, ktorí jednoducho nie sú milosrdní, nemajú v cirkvi čo robiť. Cirkev je najmilosrdnejšie miesto na planéte. Tu musia vodcovia poznať Božiu milosť, ktorú Boh preukazuje im a ostatným okolo nich. Toto je pravda pre všetkých kresťanov, a o to dôležitejšie to je pre vodcov: „Lebo nemilosrdný bude súd nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo; milosrdenstvo nemá strach pred súdom“ (Jk 2:13).

6. Nestrannosť

Nestrannosť je dôležitou cnosťou hlavne pre vodcov. Je veľmi zlé, ak niekto nadŕža svojim obľúbencom a správa sa tak neférovo k ostatným, ale ak sa to deje medzi vodcami, efekt sa ešte znásobí. Celá cirkev potom trpí.

Nestrannosť je jasná, a často prehliadaná, téma v Novej zmluve (1. Pt 1:17G 2:6Rim 2:11; Sk 10:34L 20:21Ef 6:9Kol 3:25). Modlite sa, aby Kristova múdrosť robila Jeho pastierov stále viac spravodlivých a nestranných.

7. Úprimnosť

Úprimnosť nám uzatvára kruh. Tento výraz znamená doslova „nepokrytectvo“. Modlite sa, aby vaši vodcovia robili to, čo kážu , aby neboli len učiteľmi Božieho slova, ale aj jeho konateľmi.

Modlite sa, aby mali apoštolského ducha: „Lebo nie sme ako mnohí, ktorí si robia obchod zo slova Božieho, ale hovoríme z čistého srdca ako z Boha a pred Bohom v Kristovi“ (2. K 2:17). Modlite sa, aby boli slobodní od snahy potešiť ľudí a prílišných obáv o spoločenstvo. Modlite sa, aby sa cirkevní vodcovia zriekli „zatajovaných nehanebností“ a „nepočínali si chytrácky a nefalšovali slovo Božie“, ale vo svete plnom póz a klamstiev „zjavovali pravdu“ (2. K 4:2).

David Mathis © Desiring God. Website: desiringGod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

4,2/5 (5 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.