Šesť vecí, ktoré neznamenajú poddať sa

https://www.pexels.com/photo/wedding-couple-sitting-on-green-grass-in-front-of-body-of-water-at-sunset-70737/

  • 29. Jún '16
  • 6 minút
  • 3301
  • 9

Ak sa púšťate čítať Bibliu s predsudkami, môžete vytrhnúť s kúkoľom aj pšenicu.

Čo nie je podľa 1. Petrovho listu (3: 1–6) poddať sa? Keď som o tejto pasáži asi pred dvadsiatimi rokmi kázal, ženy v zbore považovali túto otázku za veľmi užitočnú, pretože môžeme do tohto textu priniesť dohady z osobných skúseností. Možno ste počuli, že poddať sa znamená šesť či sedem vecí a že päť z nich znie hrozne, ale zvyšné dve sa zdajú byť v poriadku.

Ak sa púšťate čítať Bibliu s predsudkami, môžete vytrhnúť s kúkoľom aj pšenicu a uzavrieť to: „Ak toto znamená poddať sa, mám dosť.“ To by bolo veľmi smutné. Môžete mať pravdu, môžete sa mýliť, ale bolo by to tak či tak veľmi smutné. Spísal som šesť vecí, ktoré neznamenajú poddať sa manželovi v manželstve. Naozaj si želám, aby ste ich vnímali.

Podobne ženy, poddané buďte svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, mlčky získali svojím počínaním, až uvidia vaše cudné správanie v bázni. Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané šaty, ale skrytý človek srdca, to jest neporušiteľný a pred Bohom veľmi vzácny duch krotkosti a tichosti. Tak sa ozdobovali kedysi aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli poddané svojim mužom; ako Sára, ktorá poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď dobre robíte a nebojíte sa nijakého postrachu. (1. Pt 3:1–6)

1. Poddať sa neznamená súhlasiť so všetkým

Poddať sa, to nie je súhlasiť so všetkým, napríklad čo sa týka kresťanskej viery, pretože manžel v 1. Petrovom liste je neveriaci. Ak v tejto situácii manžel povie „Nemôžeš mať toto náboženstvo. V tejto rodine uctievame Isis (alebo čokoľvek)“, žena povie: „Prepáč.“ Je možné byť poslušný a odmietnuť myslieť si, čo vám manžel povie, aby ste si mysleli. Bez toho by tento text nedával zmysel. Prisahala vernosť Ježišovi. Ježiš je teraz jej Pánom a Kráľom. Ona je cudzincom v tomto manželstve. Tento muž patrí inému bohu a ona je povolaná, aby s ním žila. Nerozvádzajte sa pre náboženské nezhody.

Ak on povie „Nechcem, aby si bola kresťanka“, čo povie ona? Ona povie: „Ľúbim ťa, chcem ti byť poslušná, ale v tejto otázke nemám na výber. Patrím Ježišovi.“ Manžel ju môže poslať preč. To sa stalo v prvom liste Korintským v siedmej kapitole.

Poddať sa neznamená, že musíte súhlasiť s názormi svojho manžela, dokonca aj vo veciach takých podstatných, ako je kresťanská viera. Boh vás stvoril s rozumom. Musíte rozmýšľať. Ste osoby, nielen telá, alebo stroje. Ste mysliace bytosti, ktoré sú schopné rozhodnúť sa, či je evanjelium pravdivé — a ak je, tak v neho veriť. Ak povie „Never tomu“, vy to pokorne a poslušne neurobíte.

2. Poddať sa neznamená nechať svoj rozum pred oltárom

Toto je vec možno podobná predošlej, ale musím sa o nej zmieniť. Každý muž, ktorý povie „Ja myslím za túto rodinu“, je chorý a má zvrátené zmýšľanie o svojej autorite. Niečo také som kedysi riešil s jedným párom. Žena si potrebovala vypýtať povolenie, ak chcela ísť do kúpeľne. Áno, skutočne sa to stalo. Pozrel som na jej manžela a povedal: „Vy nie ste v poriadku, máte neuveriteľne skreslený pohľad na vašu manželku. Nerozumiete Biblii. Vytrhnete si z nej slová ako ‚autorita‘, ‚vodcovstvo‘, či ‚poddať sa‘ a potom im dáte význam, aký vyhovuje vám. Tak Biblia neučí.“

Poddať sa, to nie je nechať rozum pred oltárom. Počas celého manželstva musí manžel rátať s nezávislou mysľou, ktorá má nápady, ktoré stoja za to. Manželstvo je výsledkom práce jedného spoločného tela. Vodcovstvo neznamená, že nepočúvate nič iné okrem seba. Vodcovstvo dokonca neznamená ani to, že zakaždým musíte mať posledné slovo. Dobré vodcovstvo často hovorí: „Máš pravdu, ja som sa mýlil.“

Vodcovstvo preberá iniciatívu. Niekedy sa pýtam, kto vo vzťahu hovorí viackrát „Poďme… “.

„Poďme sa najesť von.“
„Poďme si dať do poriadku naše financie.“
„Ďalšiu nedeľu poďme do kostola.“

Kto to hovorí častejšie? Ak je to žena, máte problém a problémom je chlap. Ak je to chlap, potom žena je pravdepodobne šťastná, lebo to nie je ona, kto stále dookola musí hovoriť „poďme“. Manželky nechcú hovoriť „poďme“ príliš často. Vo všeobecnosti vodcovstvo znamená usilovať sa o iniciatívu, z ktorej sa bude žena tešiť. Nie diktatúru bez počúvania. Dokonca to neznamená ani mať posledné slovo.

Ak sa opýtate mojej manžeky „Čo pre vaše manželstvo znamená poddať sa?“, jedna z vecí, ktorú by vám povedala, je: „Ak sa nevieme zhodnúť, John spraví rozhodnutie.“ Je to skutočne jednoduché a takmer nikdy sa to nestáva. Jeden z dôvodov, prečo sa to takmer nikdy nestáva, je, že sme spolu už veľmi dlho a vieme, ako ten druhý myslí. Ďalším dôležitým dôvodom je, že často dám za pravdu svojej manželke Noël. Nepotrebujem mať stále pravdu alebo posledné slovo.

3. Poddať sa neznamená, že nevplývate na svojho manžela.

Poddať sa, to nie je vyhýbať sa zodpovednosti vplývať na manžela alebo ho zmeniť. Celý zmysel textu je „Získaj ho“. Jej život je oddaný premene manžela z neveriaceho na veriaceho. Dokážete si predstaviť, že by niekto povedal, že poddať sa znamená: „Prestaň sa snažiť zmeniť svojho manžela?“ Dobre, myslím, že viem, čo môžu hovoriť. Ale ak váš manžel žije v hriechu alebo tvoja manželka žije v hriechu, alebo neverí, chcete ich zmeniť, a neboli by ste tí, ktorí milujú, ak by ste to nechceli — ak by ste to prestali chcieť. Pre niekoho to môže znieť spurne. Ale nie je, biblicky nie.

4. Poddať sa neznamená uprednostniť vôľu manžela pred Kristovou vôľou.

Poddať sa, to nie je uprednostniť vôľu manžela pred Kristovou vôľou. Kristus je teraz jej Pán, a kvôli Kristovi sa odovzdá manželovi do rúk, ale on nie je jej Pánom. Preto vždy, keď si bude musieť vybrať z dvoch, vyberie si Ježiša. Ak jej manžel povie „Poďme podvádzať“, alebo „Poďme mať skupinový sex“, jej voľba bude vždy čistá. Budem veriť Ježišovi. Nepovie to pyšným alebo arogantným spôsobom, ale skôr s pôvabom, pokorou a túžbou. On bude schopný rozoznať v nej túžbu, aby to nerobil, a tak ona bude môcť mať radosť, že je jej vodca. Cítite to? „Nebudem ťa v tom nasledovať a nenasledujem ťa v tomto správaní, chcem ťa nasledovať ako vodcu, ale teraz nemôžem, nie týmto spôsobom.“

5. Poddať sa neznamená čerpať všetku duchovnú silu cez manžela.

Poddať sa, to nie je čerpať všetku duchovnú silu cez manžela. V tomto texte jej on nedáva žiadnu duchovnú silu a ona toho predsa prijíma mnoho. Má nádej v Bohu. Pravdepodobne chodí do kostola každú nedeľu ráno, skôr než jej manžel vstane, aby dostala silu odinakiaľ, aby dostala pohľad na svet odinakiaľ.

6. Pokora neznamená žiť alebo konať v strachu.

Táto žena, ktorá má bázeň pred Hospodinom, je nebojácna.

Milujem Písmo. Som komplementarista. Verím, že muži sú povolaní k jedinečnému druhu vodcovstva v manželstve. Verím, že ženy sú povolané k jedinečnému druhu pokory v manželstve. A myslím si, že je to úžasná vec — spôsob, ako sa tieto dve úlohy dopĺňajú a slúžia jedna druhej. Ak by sme zatiahli na hlbinu a ponorili sa viac do Písma, zistili by sme, že aj keď je napísané v iných časoch, tvaruje dnešné manželstvo v úžasnú vec.

Preto, vo svetle toho, čo poddať sa neznamená, a o čom som hovoril, zhrnul by som, čo poddať sa v manželstve znamená, takto: Poddať sa je hlas manželky po úcte a potvrdenie vodcovstva jej manžela tak, aby si neprestala byť vedomá svojho významu v manželstve.

John Piper © Desiring God. Website: desiringGod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

4,9/5 (7 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.