Šťastní sú tí, ktorí smútia

https://unsplash.com/photos/Zi8-E3qJ_RM

  • 23. Feb '22
  • 3 minúty
  • 918
  • 31

Počas rokov sedenia pri Ježišových nohách som zistil, že čím viac času s Ním trávim, tým viac som napojený na Jeho srdce. A nejako, ako tomu len On rozumie, som lepším človekom, pretože sa zväčšuje moja láska k ľuďom a k ich ťažkým situáciám.

Pre kresťanov je potrebné smútok pochopiť a prijať. Sme často bombardovaní pozitívnymi správami a slovami „pohni sa dopredu“. Nemáme čas spomaliť, cítiť bolesť a plakať s plačúcimi. Chceme sa dostať cez bolestivé pocity naspäť k tým šťastným. Naučil som sa však, že zastaviť sa v bolesti je pre učeníctvo nevyhnutné.

Nie je iná možnosť, ako spoznať Boha, ako v našom utrpení a utrpení iných.

Nárek

Biblia hovorí o nariekaní. Nariekanie je sväté utrpenie. Utrpenie je ale bolesťou, ktorá nás posúva hlbšie vo viere, nádeji a láske.

Hlbšie vo viere v Ježiša a Jeho vykupujúcim zámerom.

Hlbšie v nádeji, ktorá je poznanie, že jedného dňa bude všetko urobené novým.

Hlbšie v milovaní druhých.

Je darom mať uprostred ľudského trápenia niekoho, komu na vás záleží, kto poskytne útechu, modlí sa s vami, číta nad vami Písmo a stará sa o vás počas stúpajúcej rieky bolesti. Je to, akoby nás Boh liečil skrz to, že sa staneme nástrojom hojivého dotyku.

Tí, ktorí nariekajú, budú stmelení Božou útechou. Božia útecha bude prežitá v súčasnosti, prostredníctvom prítomnosti Ducha, a v budúcnosti, keď sa naplní konečné vykúpenie v novom nebi a novej zemi. Rovnako ako kríž, z obrovského žiaľu vzíde obrovská útecha. Šťastní sú tí, ktorých srdce sa láme pre to, čo láme Božie srdce, pretože im bude poskytnutá útecha.

Nádej má meno, a je ním Ježiš. Skrze Jeho kríž a zmŕtvychvstanie naše telá, spolu s celým stvorenstvom, budú utvorené celé. Ale dovtedy Boh láskavo vstupuje do nášho utrpenia a je zlomený na kríži, aby vyliečil našu zlomenosť. Naša nádej nie je iba želaním, ale prísľubom, pretože Boh leje svoju lásku do našich sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého.

Nárek nás posúva k činom.

Šťastní tí, ktorí nariekajú, lebo budú stmelení Božou útechou.

Pomôž druhým smútiť

Ako pomôcť ľuďom smútiť? Neexistuje perfektný vzorec, ale pokorne ponúkam tieto návrhy:

  1. Spomaľ. Neuháňaj cez hriech, bolesť a smútok. Nájdi si čas sadnúť si na to. Dovoľ Duchu Svätému hovoriť cez tieto pocity a pracovať v tebe. Keď zažívaš utrpenie a oplačeš ho, budeš prispôsobení na Kristov obraz.
  2. Modli sa. Hovor Bohu, o tom, čo sa deje. Zvolaj na Neho. Písmo je plné Božích ľudí, ktorí k Nemu s plačom volajú. Keď nemáš slová, vedz, že Duch Svätý stoná v tvojom mene.
  3. Čítaj Písmo. Opäť, v Písme vidíme mnoho príkladov Božích ľudí obracajúcich sa v náreku k Nemu. Stráv čas s Knihou Žalmov. Pamätaj na Božie prisľúbenia napísané v Biblii.  
  4. Nechaj nárek posunúť ťa k činu. Môžeme vidieť mnoho príkladov v Písme, ako aj nedávnej minulosti, keď nárek pohne ľudí k činom. Vidia utrpenie, ktoré sa okolo nich deje a rozhodnú sa pre to niečo urobiť. Opýtaj sa Boha, ako ťa volá konať.
  5. Stráv čas v komunite. Boh nám dal rodinu, ktorá spolu s nami kráča ťažkými obdobiami. Nesnaž sa dostať cez smútok na vlastnú päsť. Oprite sa jeden o druhého.

Modlitba pre obdobie smútku

Toto je modlitba z mojej najnovšej knihy, ktorá vás, ako dúfam, uspokojí, keď budete kráčať obdobím smútku.

Najsvätejšia Trojica,

nie si vzdialený ani ľahostajný voči nám. Ďakujem Ti, že môžem predstúpiť pred Tvoj trón milosti a milosrdenstva v čase núdze.

V každom okamihu každého obdobia, vrátanie sklamania, pochybnosti a beznádeje, si sa rozhodol byť s nami. Vchádzaš do našich najhorších momentov a učíš nás, ako lamentovať a túžiť po dni, keď bude všetko zlo napravené, keď sa slzy smútku zmenia na slzy radosti, keď sa rany zahoja.

Nauč ma dobre nariekať. Nauč ma volať k Tebe. Nech je môj nárek nad naším zlomeným svetom bojovým výkrikom víťazstva, lebo v Kristovi sme viac než víťazi v Ňom, ktorý nás miloval. Keď nariekam, povzbuď moje srdce a večne ma stmeľ v pravde, že ma nikdy nič neodlúči od Božej lásky v Kristovi Ježišovi.

V menej Ježiš, amen.

DERWIN L. GRAY @ 2020
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA voices.lifeway.com

4,9/5 (26 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.