Štyri povahové črty, ktoré udržia ktorékoľvek manželstvo

https://unsplash.com/photos/IfjHaIoAoqE

  • 13. Jan '21
  • 3 minúty
  • 2050
  • 3

„Keď robím manželské poradenstvo,“ píše Ernie Baker, „manželskému páru často poviem: 'Manželstvo sa nestane dobrým náhodou, je nutné pracovať na tom, aby sa takým stalo.'“ Inými slovami, vzťahy vyžadujú investíciu. Aké vlastnosti by ste mali investovať, aby ste váš vzťah urobili krásnym? Odpoveď nachádzame v Liste Kolosanom 3:12–14:

„Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti.“

Apoštol nás tu vyzýva, aby sme svoju vieru dali do praxe tým, že si „oblečieme“ osem kristovských povahových čŕt, ktoré by mali riadiť naše vzájomné vzťahy, aj vtedy, keď je daný vzťah pod veľkým tlakom. [Prvé štyri si rozoberieme dnes a ďalšie štyri zajtra.]

Súcit

Pavol nám hovorí, že musíme byť k sebe navzájom láskaví, presne tak, ako bol a vždy je k nám láskavý Boh. Matúš používa slovo „ľútosť“, aby opísal Ježišovu reakciu na zástupy ľudí: „Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera“ (Mt 9:36). Ježiš bol hlboko pohnutý potrebami ľudí v znepokojivej situácii. Máte súcit so svojím manželským partnerom? Alebo je pravdou opak? Opakom súcitu je tvrdosť, možno prejav odsúdenia namiesto zľutovania či odmerané a bezcitné správanie, a nie milosrdný prístup. Vidíte, čo to môže urobiť s vašim vzťahom? Situácia, v ktorej sa nachádzate, je už teraz dosť ťažká; nezhoršujte ju tým, že sa od svojho manželského partnera vzdialite a zatvrdíte sa voči nemu alebo voči nej. Často mi pomáha byť voči druhým citlivý, keď si položím otázku, ako by som chcel, aby sa iní ku mne chovali, ak by som bol v podobnej situácii (pozri Mt 7:12).

Dobrota

Ďalej Pavol uvádza dobrotu — tak s nami Boh nadväzuje kontakt pri spasení. Za svoj hriech sme si zaslúžili hnev, ale on bol namiesto toho dobrotivý. Pavol na inom mieste hovorí, že Boh „vo svojej dobrote k nám v Kristovi Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti“ (Ef 2:7). Opakom dobroty je krutosť, možno aj zloba. Čo by ste povedali o ovzduší svojej domácnosti — je tam cítiť dobrotu alebo krutosť? Ak je to krutosť, v čom spočíva vaša zodpovednosť, aby sa to zmenilo? Na druhej strane, čo by ste mohli urobiť, aby ste prejavovali dobrotu?

Pokora

Náš Pán bol pokorný vo svojom zmýšľaní. Namiesto toho, aby obhajoval svoje práva, bol ochotný sa pokoriť. Slovo „pokora“ však zachytáva viac než pokorné skutky; je to pripravenosť dať iných na prvé miesto. V Liste Filipským, v kapitole 2 Pavol nádherne opisuje Ježišovu pokoru: „Mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka… “ (F 2:6–7)

Hneď v predchádzajúcom verši nás Pavol učí: „Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus“ (F 2:5). Tieto črty určujú, aké bude doma ovzdušie. Budeš niekým, kto obhajuje svoje práva, alebo si ochotný dať seba na druhé miesto? Ak si kvôli svojmu vzťahu s Pánom ochotný byť súcitným a láskavým služobníkom, tvoje manželstvo bude vďaka tebe stabilnejšie. Veď zvážte: je ťažké sa hádať s takým človekom! Existuje nejaká ťažká úloha, ktorá súvisí so starostlivosťou o vaše dieťa či člena rodiny, ktorú by ste mohli vykonať, aby ste tým prejavili svoju túžbu nasledovať Pánov príklad pokorného služobníka?

Miernosť

Pôvodné grécke slovo, ktoré tu Pavol používa, sa niekedy prekladá ako „krotkosť“, a je ďalšou črtou Ježiša. Boh vesmíru bol krotký a mierny: aká to úžasná myšlienka! Pavol úpenlivo prosí svojich čitateľov „v duchu tichosti a láskavosti Kristovej.“ Opakom tejto nádhernej povahovej črty je agresívna, pánovitá hlučnosť, ktorá potláča druhých, alebo nespútaná sila. Existujú cesty, akými sa toto dostáva na povrch vo vašej domácnosti? Pouvažujte o tomto: Kedy ste v najväčšom pokušení, že vám bude chýbať miernosť? Čo by ste mohli urobiť, aby ste reagovali inak?

Zajtra budeme uvažovať o ďalších štyroch povahových črtách.

Paul Tautges. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: counselingoneanother.com

4,9/5 (14 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.