Tri základy kresťanskej výchovy

https://www.pexels.com/photo/woman-with-brown-baby-carrier-and-little-kid-in-white-jacket-701014/

  • 4. Okt '18
  • 4 minúty
  • 2635
  • 18

Moji žiaci sa na hodinu latinčiny mali naspamäť naučiť apoštolské vyznanie. Pre nich to bola len obyčajná povinnosť, no ja som sa z toho úprimne tešila. Počúvala som, ako dookola opakujú systematicky sformulované evanjelium Ježiša Krista.

Vtedy som si to uvedomila. Zistila som, že niektorí študenti vôbec nepoznajú evanjelium, a to aj napriek tomu, že celý život chodili do kresťanskej školy. A nielenže evanjelium nepoznajú, zdalo sa, že ich nudí. Zatiaľ čo bojovali s úlohou naučiť sa najhlbšiu pravdu na tomto svete, úplne im unikla veľkosť a krása evanjelia Ježiša Krista.

Žijeme v dobe, keď na nás neustále padajú dažde protichodných svetonázorov, keď sa vody nepravdy veľmi rýchlo dvíhajú, a domy, ktoré túžime našim deťom postaviť, môžu veľmi ľahko padnúť. Je teda možné, že hoci neúmyselne zlyhávame ako kresťanskí rodičia a učitelia v budovaní kresťanskej viery našich detí na pevnom základe evanjelia Ježiša Krista (Mt 7:24–27)?

Tri základy kresťanskej výchovy

Zápas o srdcia našich detí je reálny a stále intenzívnejší. Nepriateľ nespí. Práve naopak, pracuje s geniálnou prefíkanosťou. Preto sa musíme úmyselne, vytrvalo a presvedčene snažiť napĺňať slová z 5. knihy Mojžišovej: „Poučte o nich svoje deti; hovor im o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pôjdeš cestou, keď budeš líhať i keď budeš vstávať“ (5. M 11:19). Ak svojim deťom nevštepujeme pravdy evanjelia, nemôžeme tvrdiť, že ich milujeme.

„Ak chcete, aby bol Kristus prvou láskou vašich detí, musí byť najskôr vašou prvou láskou.“

Náš protivník presne vie, ako zaobaliť hriech tak, aby vyzeral nádherne. Ako teda presvedčíme naše deti, že Boh je atraktívnejší než čokoľvek, čo ponúka tento svet?

1. Ponorte sa do zdravých doktrín

Skôr než začneme učiť pravdu, mali by sme si byť istí, že my sami sme ju už uchopili. Kresťanská nezisková organizácia Ligonier Ministries urobila prieskum, v ktorom požiadala kresťanov hlásiacich sa k evanjelikálom, aby na Likertovej škále vyjadrili, ako veľmi súhlasia, alebo nesúhlasia so zásadnými kresťanskými doktrínami. Alarmujúce výsledky viedli k záveru:

Mnoho evanjelikálov odmieta základné pravdy evanjelia. Výsledky prieskumu ukazujú, že biblický svetonázor ľudí hlásiacich sa k protestantským spoločenstvám je roztrieštený. Napriek tomu že americké evanjelikálne hnutie v 20. storočí vychádzalo zo silných teologických presvedčení, mnoho dnešných evanjelikálov sa ich už nedrží.

Kenda Creasy Deanová vo svojej knihe Almost Christian (Takmer kresťan) upozorňuje: „Ak tínedžerom chýba jasne sformulovaná viera, dôvodom môže byť to, že viera, ktorú im ukazujeme, je príliš slabá, aby prenikla do našich konverzácií.“ Sú to tvrdé slová, ale taká je skutočnosť.

Táto generácia nemá takmer žiadne vedomosti o zdravých doktrínach. Ako to môžete zmeniť? Prehodnoťte vaše využívanie času a urobte Krista vašou prioritou. Pracujte na tom, aby sa každodenné čítanie Biblie stalo vaším zvykom. Nasledujte verných učiteľov. Váš mobil môže byť nástrojom na márnenie času alebo zdrojom pravdivého učenia. Čítajte poučné knihy, študujte spolu s ďalšími veriacimi. Dbajte na slová apoštola Pavla Efezským (Ef 5:15–17) a slová zo Žalmov (Ž 90:12). Ak chcete, aby bol Kristus prvou láskou vašich detí, musí byť najskôr vašou prvou láskou.

2. Nech deti vidia vašu radosť v Kristovi

Keď boli moje deti malé, zámerne som sa im snažila ukázať veľkolepú a očarujúcu tvorivosť Boha. Sledovali sme spolu všetko možné od čarovných západov slnka, cez nádherné výhľady a fascinujúce zvieratá v ZOO, až po vysokánsky strom či pekný kvietok na našom dvore. Presne v takýchto momentoch som sa ich s nadšením pýtala: „Kto je Boh?“ Na čo oni s radosťou kričali: „Skvelý umelec!“

„Neuverte klamstvu, že váš harmonogram je taký plný, že už neostáva čas pravidelne hovoriť svojim deťom evanjelium.“

Chcela som, aby poznali Božie dielo a oslavovali Boha pre Jeho úžasnú tvorivosť, genialitu a krásu. Ak vám Boh dáva dôvod pre radosť, podeľte sa o to aj so svojimi deťmi. A nerobte to len vo chvíľach, keď ste na vrchole. Pripomínajte deťom, že Boh je milostivý, a oslavujte Ho pre Jeho dobrotu aj v situáciách, keď kráčate údolím smrti. Nepremárnite ani jednu príležitosť poukázať na láskavosť nášho Boha, a to za každých okolností. Váš entuziazmus a láska ku Kristovi urobí na vaše deti dojem.

3. Prezentujte evanjelium každý deň a rozličnými spôsobmi

Kristie Anyabwileová na tohtoročnej ženskej konferencii, ktorú organizovala Gospel Coalition, hovorila o svojej starej mame, ktorá verne využívala každú jednu príležitosť na to, aby svoju vnučku učila o Bohu. Nerobila žiadne formálne stíšenia či špeciálny program, iba neochvejne žila podľa svojich presvedčení pred vnučkinými očami a zvestovala jej pravdu.

Deti sa nedozvedia o evanjeliu, ak ho nebudú počuť. A to nielen v nedeľu, ale každý deň. Pavol sa v Liste Rímskym 10:14 pýta: „Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“

Neuverte klamstvu, že ste príliš zaneprázdnení na to, aby ste svojim deťom pravidelne zvestovali evanjelium. Keď ich veziete na futbal, prikrývate pred spaním, keď spolu nakupujete alebo čakáte v rade v McDonalde, úmyselne využívajte všetky príležitosti na to, aby ste ich učili pravdám, aby pravidelne počuli Písmo, katechizmus, vyznania viery a chválospevy. Prineste učenie Krista do každého momentu stráveného s nimi.

Deti v kresťanskej bubline

Niektorí ľudia obviňujú kresťanov, že svoje deti držia v akejsi bubline, schované pred realitou a svetom. Avšak je čoraz jasnejšie, že takáto „kresťanská bublina“ je presne tým, čo niektoré deti potrebujú. Nie preto, aby sme ich ukryli pred svetom, ale aby sa naučili žiť ako nasledovníci Krista. Tou bublinou by mala byť silná komunita veriacich, ktorí žijú a učia absolútnu pravdu ich viery.

„Váš entuziazmus a láska ku Kristovi urobí na vaše deti dojem.”

Len Ježiš má „slová večného života“ (J 6:68). Len Ježiš môže naplniť túžbu srdca každého človeka. Len Ježiš Kristus môže zachrániť naše deti od večného odlúčenia od Boha. Toto sú zúfalé časy. Nesmieme ochabnúť v našom úsilí naučiť naše deti, že nasledovať Krista naozaj stojí za to, aj napriek pokušeniu a pôžitkom tohto sveta. Musíme začínať aj končiť evanjeliom.

Leslie Schmucker © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,8/5 (21 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.