Usilujme sa o pravú mužnosť a ženskosť

freeparking :-| @ Flickr.com, http://www.flickr.com/photos/freeparking/2350954005/

  • 21. Apr '12
  • 3 minúty
  • 7815

Nedávno som si vyhradil zopár dní, aby som svoje kázne na knihu Rút zhrnul do malej knihy nazvanej Sladká i bôľna prozreteľnosť (A Sweet and Bitter Providence). Jedným z vedľajších efektov tohto snaženia bolo, že som si nanovo uvedomil, ako veľmi potrebujeme veľké príbehy, ktoré zosobňujú veľké pravdy.

Nedávno som si vyhradil zopár dní, aby som svoje kázne na knihu Rút zhrnul do malej knihy nazvanej Sladká i bôľna prozreteľnosť (A Sweet and Bitter Providence). Jedným z vedľajších efektov tohto snaženia bolo, že som si nanovo uvedomil, ako veľmi potrebujeme veľké príbehy, ktoré zosobňujú veľké pravdy.

Rút a Bóaz zobrazujú úžasný príbeh lásky. Ak je príbeh preniknutý Bohom a Jeho víziou života, môžeme pozorovať, ako sa žije pravda. Krása pravdy sa nám nevysvetľuje. Odohráva sa pred nami.

Božia pravda, týkajúca sa mužnosti a ženskosti je nádherná. Väčšinou sme takí hriešni, že sa nám veľmi nedarí podľa nej žiť. Preto potrebujeme vyučovanie a rozprávanie príbehov. A potrebujeme Ježiša, aby nám odpustil, obnovil nás a znova a znova nás privádzal do svojej pravdy. On je verný. Príbeh o Rút je pre nás tieto Vianoce výnimočným darom. Má tak veľa významových rovín! Mužnosť a ženskosť nie je jedinou. Ale je jednou z nich.

Zvyšná časť článku je úryvkom zo záveru knihy Sladká i bôľna prozreteľnosť.

Pokusy o vytvorenie rovnosti pohlaví v posledných tridsiatich rokoch z nás nespravili lepších mužov a lepšie ženy. V skutočnosti milióny ľudí len zmiatli. Ktorý dnešný priemerný muž alebo žena by vedeli odpovedať na otázku malého chlapčeka: „Ocko, čo znamená vyrásť a byť mužom a nie ženou?“ Alebo otázku malého dievčatka: „Mami, čo znamená vyrásť a byť ženou a nie mužom?“

Kto by na tieto otázky vedel odpovedať bez toho, aby mužnosť a ženskosť obmedzil na čisto biologické odlišnosti? Kto by dokázal vyjadriť hlboký význam mužnosti a ženskosti, rozdielne vpletenej do rovnakej ľudskej osobnosti, ktorá je stvorená odlišne a zároveň rovnako na Boží obraz? James Dobson to sformuloval takto: „V jadre… je otázka: Čo je muž? Ak sa ju pokúsiš obmedziť jednoducho na otázku: Čo je ľudská osoba?, hovoríš dobre, ale zabúdaš na rozhodujúcu súčasť v stvorení, nazvanú mužnosť, ktorá je dôležitá.“1 Ak sa nepýtame na podstatu mužskej a ženskej osobnosti, zmätie to každého, obzvlášť deti.

Tento zmätok ľudí zraňuje. Nejde o malichernosť. Jeho následky sú obrovské. Súhlasím s Dobsonovým výrokom: „Feministický odpor voči zvýrazňovaniu mužnosti a ženskosti v správaní a určovaní rolí ide ruka v ruke s niektorými najbolestivejšími spoločenskými a duchovnými problémami súčasnej doby.“2

Keď je mužnosť a ženskosť doma nejasná, dôsledky sú hlbšie, ako sa možno ukáže v jednej generácii. Domov deti ovplyvňuje spôsobmi, ktoré usmerňujú ich sexuálnu orientáciu a formujú ich chápanie mužnosti a ženskosti. Čo sa týka sexuálneho správania, obzvlášť dôležitým je otcovo neochvejné a milujúce potvrdzovanie synovej mužnosti a dcérinej ženskosti.3 Otec musí byť mužom. Ako sa však môže takéto utvrdzovanie rozvíjať v atmosfére, kde sú rozdiely medzi mužskými a ženskými rolami neustále popierané alebo znevažované v záujme smerovania k rovnosti pohlaví a sexuálnej slepote?

Čo všetci potrebujeme, je triezve učenie z Biblie o Bohom zamýšľaných rozdieloch medzi mužmi a ženami.4 No potrebujeme aj príbehy. Úžasné príbehy. Potrebujeme vidieť mužnosť a ženskosť v akcii — v skutočnom živote, v knihách, v dejinách. Rút a Bóaz predstavujú typ príbehu, ktorý dokáže prebudiť a podporiť mužskú a ženskú dušu spôsobmi, aké nevieme vyjadriť.

Chcem vás povzbudiť, aby ste v mori našej zrovnoprávňujúcej spoločnosti vyrovnávajúcej rozdiely medzi pohlaviami boli ako delfín. Nie ako medúza. Oceán sekularizmu, v ktorom plávame (vrátane veľkej časti cirkvi), nás unáša k stieraniu dôležitých rozdielov medzi mužmi a ženami. Kultúra sa na vlnách pohojdáva hore-dolu pri určovaní, či sú ženy predovšetkým sexuálne objekty alebo vysokopostavené viceprezidentky. Málokedy však uvažuje o biblickom pohľade, že muži sú povolaní pokorne viesť, chrániť a zabezpečovať, kým ženy majú so svojimi výnimočnými darmi a silou kráčať po ich boku a pomáhať im naplniť túto víziu.

Modlím sa, aby vo vás príbeh o Rút a Bóazovi podnietil túžbu usilovať sa o zrelú mužnosť a ženskosť. V stávke je viac, ako tušíme. Boh stvoril manželstvo ako odraz Jeho zmluvnej lásky, kde muž napodobňuje Krista a žena cirkev. (Efezským 5:21–33)

1. Focus on the Family, máj, 1993, 17.roč., č.5, s.7. Posledná kurzíva v origináli.
2. tamže
3. Gerald P. Regier: The Not-So-Disposable Family. Pastoral Renewal, 13.roč., č.1, júl-august, 1988, s.20.
4. Snažil som sa detailnejšie to rozobrať v knihe What´s the Difference? Manhood and Womanhood Defined According to the Bible (Wheaton: Crossway Books, 1990). Pozri tiež John Piper a Wayne Grudem: Recovering Biblical Manhood and Womanhood (Wheaton: Crossway Books, 1991) a Wayne Grudem: Evangelical Feminism and Biblical Truth (Sisters, Oregon: Multnomah Press, 2004). Pozri tiež www.cbmw.org.

John Piper © 2008 Desiring God.

Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Rút a Bóaz zobrazujú úžasný príbeh lásky. Ak je príbeh preniknutý Bohom a Jeho víziou života, môžeme pozorovať, ako sa žije pravda. Krása pravdy sa nám nevysvetľuje. Odohráva sa pred nami.

3,4/5 (8 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.