Veď svoje srdce

Photo by Ryan 'O' Niel on Unsplash, https://unsplash.com/photos/RENQujV_-ZU

  • 5. Máj '21
  • 4 minúty
  • 2162
  • 4

„Nasleduj svoje srdce“ je známa fráza — v podstate popkultúrne učenie –, predstavujúca vieru v to, že naše srdce je akýmsi kompasom, ktorý nás dovedie k skutočnému šťastiu, ak máme odvahu riadiť sa ním. Ako som už predtým vysvetlil, myslím si, že toto učenie je zavádzajúce a nebezpečné.

Je to zavádzajúce, pretože „nasleduj svoje srdce“ môže znieť ako posvätná úloha — akoby to, že nebudete nasledovať svoje srdce, narušilo vaše najpravdivejšie ja –, ale v skutočnosti to znamená: „nasleduj to, po čom túžiš.“ A takto všetci jasnejšie vidíme, prečo je táto fráza nebezpečná, pretože túžby vyplývajúce z pozostatkov našej padlej prirodzenosti sú „klamlivé nad všetko a zradné“ (Jer 17:9) a môžu nám spôsobiť veľké problémy.

Verím, že oveľa užitočnejšia fráza pre kresťanov je „veď svoje srdce,“ ktorá je uvedená v Prísloviach 23:19:

„Počúvaj, syn môj, a buď múdry,

veď svoje srdce rovnou cestou!“

„Svoje srdce musíme viesť k múdrosti, aby sme pokorne prijímali pokyny od Boha a ostatných.“

Veď svoje srdce. Toto presnejšie vystihuje spôsob, akým nás Písmo ako celok učí, ako vnímať naše srdcia, časť nášho vnútorného bytia, ktorá miluje alebo nenávidí, ktorá si váži osoby a veci alebo nimi pohŕda. Biblia hovorí, že ak necháme svoje srdce bez kontroly, nasleduje lásku alebo nenávisť všetkými smermi (Mt 6:21, 24). Preto musí byť naše srdce vedené preč od nasledovania klamných lások a pokladov k tomu, čo je skutočne krásne a hodnotné.

Nové srdce so starými problémami

To, čo môže byť mätúce pri vedení nášho srdca je to, že dnes kresťania žijú s tým, čo Biblia nazýva dvomi „ja.“ Máme svojho obnoveného „nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy,“ a máme svojho „starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach“ (Ef 4:22–24).

Všetci z vlastnej skúsenosti vieme, že naše city „v nás bojujú“ (Jk 4:1). Nové ja „sa raduje z Božieho zákona,“ zatiaľ čo staré ja „vedie vojnu proti [Božiemu] zákonu“ (R 7:22–23). A pretože teraz zažívame obe tieto „ja“, Biblia nás všeobecne povzbudzuje, aby sme svoje srdcia viedli, a nie nasledovali. Naše srdcia nasmerujme preč od skazených a ničivých vecí, ktoré potešia naše staré ja, smerom k čistým, hlboko úžasným veciam, ktoré Boh navrhol, aby potešili naše nové ja.

Ak teda Boh chce, aby sme viedli naše srdcia, ako to máme robiť? A kam ich povedieme?

Rada pre vedenie sŕdc

Príslovia 23, ktoré nám poskytujú frázu „veď svoje srdce“ (Pr 23:19), nám skutočne dávajú dobré (a praktické) príklady. Táto kapitola je preplnená otcovými múdrymi radami pre jeho syna, ktoré usmerňujú srdce. Dovoľte mi, aby som vás nalákal niekoľkými súhrnnými vyhláseniami o múdrosti, ku ktorej nás povzbudzuje.

1. Veď svoje srdce k získaniu Božej múdrosti

Autor vie, že „bláznovi sa vidí jeho cesta správnou, múdry však poslúcha radu“ (Pr 12:15). A Boh nám poskytuje zásadné vzťahy, prostredníctvom ktorých dostávame takéto pokyny. Preto nabáda nás, svojich čitateľov, aby sme pozorne počúvali našich rodičov (alebo iné zodpovedné osoby, Pr 23:22–25), a usilovne hľadali poučenie od múdrych ľudí (Pr 23:12), a s láskou odovzdávali vedomosti našim deťom (ak je to potrebné, aj prostredníctvom trestu) (Pr 23:13–14). Svoje srdce musíme nasmerovať k múdrosti, aby sme pokorne prijímali pokyny od Boha a ostatných (Pr 1:7).

2. Veď svoje srdce k rozlišovanie nebezpečných ľudí

Svet je plný ľudí, ktorých srdcia chcú veci, ktoré nám ublížia, ak nebudeme opatrní. Mocní  ľudia môžu využiť svoje postavenie, vplyv a bohatstvo na to, aby nás kompromitovali, ak si nezachováme jasnú myseľ a sebakontrolu (Pr 23:1–3). Vypočítaví ľudia nás môžu oklamať tým, že sa nám spočiatku môžu zdať ako láskaví, ale neskôr odhalia svoju zákernosť (Pr 23:6–8). Zdá sa, že hriešnym ľuďom sa veľmi darí, a tak sme v pokušení závidieť im (Pr 23:17–18), ich koncom je však záhuba (pozrite Ž 73). Musíme viesť svoje srdce (často pri hľadaní dobrých rád), aby sme rozoznali, ako nás moc, manipulácia a hriešny zisk môžu prilákať do nebezpečenstva.

3. Veď svoje srdce k tomu, aby sa vyhýbalo a unikalo hriešnym nástrahám

Daj si pozor na milovanie peňazí. Neslúž im (L 16:13), pretože je to neuspokojivý pominuteľný poklad a zradí tvoju oddanosť (Pr 23:4–5). Dajte si pozor, aby si svojou mocou nevyužívali zraniteľných ľudí, pretože Boh vás bude volať k zodpovednosti, ak to urobíte (Pr 23:10–11). Dajte si pozor na sexuálne pokušenie a nepodceňujte jeho moc, ktorá ťa pokúša, aby si sa snažil dosiahnuť to, čo zničí tvoj život a ľudí okolo teba (Pr 23:26–28). A daj si pozor, aby si sa neoddal pôžitkárstvu, ktoré ovláda život (Pr 23:19–21), a aby ťa nezotročila chemická závislosť (Pr 23:29–35). Musíme nasmerovať svoje srdcia k rozpoznaniu silnej a lákavej moci, ktorú tieto nástrahy majú, a urobiť všetko, čo je potrebné, aby sme im unikli.

Aj keď múdrosť tejto rady je pravdepodobne zrejmá pre väčšinu z nás (často cez bolestivé skúsenosti), Boh nám dáva ešte lepšiu radu, ktorá objasňuje zámer otca pre svojho syna — a v skutočnosti ho umožňuje.

Nasledujte Dobrý Poklad

Lepšia rada je uvedená v Žalme 37:4:

„Raduj sa v Hospodinovi

a dá ti, po čom ti srdce túži.“

„Naše srdcia musia byť nasmerované preč od nasledovania klamných lások a pokladov k tomu, čo je skutočne krásne a hodnotné.“

Toto je prísľub aj rastúca skúsenosť nového ja, znovuzrodeného kresťana. Čím viac sa tešíme z Pána ako z nášho veľkého Pokladu, tým viac vidíme a vychutnávame si, čím všetkým pre nás Boh je a čo nám zasľúbil v Ježišovi. A tým viac budeme milovať „všetko čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné“ a cnostné a chválitebné (F 4:8). Jeho láska usmerňuje a očisťuje všetky naše ďalšie lásky.

Ježiš nám podáva obraz tejto premeny v Matúšovi 13:44:

„Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl; od radosti nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole.“

Keď sme znovuzrodení, zazrieme Poklad a túžime po Ňom: po Bohu samotnom. A čím viac Ho vidíme, tým viac po Ňom túžime a po všetkom, čo má pre nás prichystané. A čím ďalej, tým viac nenávidíme všetko, čo by nás mohlo pripraviť o tento Poklad.

Takže veď svoje srdce. Najdôležitejšie je zamerať svoje srdce na radosť v Pánovi. Lebo ak to urobíš, Boh naplní túžby tvojho srdca.

Jon Bloom  © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG

PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

5/5 (23 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.