5 čŕt, vďaka ktorým bola raná cirkev jedinečná

Photo by Debby Hudson on Unsplash, https://unsplash.com/photos/sliced-of-bread-beside-goblet-qa74Yh6-xlc

  • 16. Apr '24
  • 4 minúty
  • 360

V prvých troch storočiach boli kresťania prenasledovaní viac ako ktorákoľvek iná náboženská skupina. Keďže odmietali uctievať iných bohov alebo uctievať cisára, boli považovaní za príliš rezervovaných, príliš obmedzených a predstavovali hrozbu pre spoločenský poriadok.

Prečo sa teda niekto stal kresťanom, keď boli kresťania považovaní za nepríjemných a boli vylúčení z vplyvných kruhov a obchodov a často aj usmrtení? Larry Hurtado sa touto otázkou zaoberá v dvoch knihách: Why on Earth Did Anyone Become a Christian in the First Three Centuries? (Prečo sa vlastne niekto stal kresťanom v prvých troch storočiach?)Destroyer of the gods: Early Christian Distinctiveness in the Roman World (Ničiteľ bohov: Odlišnosť raného kresťanstva v rímskom svete).

Hurtado vysvetľuje, že jedným z hlavných dôvodov bolo to, že kresťanská cirkev bola jedinečným „sociálnym projektom“. Boli odlišným spoločenstvom, kontrakultúrou, ktorá bola pre mnohých pohoršujúca a zároveň príťažlivá.

Čím sa však kresťanské spoločenstvo tak líšilo?

Nová identita

Hurtado poukazuje na to, že základom tohto nezvyčajného sociálneho projektu bola jedinečná náboženská identita kresťanov. Pred kresťanstvom neexistovala žiadna osobitná „náboženská identita“, pretože vaše náboženstvo bolo jednoducho aspektom vašej etnickej alebo národnej identity. Ak ste boli z tohto mesta, z tohto kmeňa alebo z tohto národa, uctievali ste bohov tohto mesta, kmeňa alebo národa. Vaše náboženstvo vám bolo v podstate pridelené.

Kresťanstvo po prvýkrát vnieslo do ľudského myslenia koncept, že človek si vyberá náboženstvo bez ohľadu na svoju rasu a triedu. Kresťanstvo tiež radikálne presadzovalo, že vaša viera v Krista sa stala vašou novou, najhlbšou identitou, pričom zároveň nevymazala ani nezlikvidovala vašu rasu, triedu a pohlavie. Naopak, váš vzťah ku Kristovi ich degradoval na druhé miesto. To, na prekvapenie rímskej spoločnosti, znamenalo, že všetci kresťania — či už otroci, slobodní alebo vysokopostavení, alebo bez ohľadu na ich rasu a národnosť — si teraz boli rovní v Kristovi (G 3:26–29). Bola to radikálna výzva voči zakorenenej sociálnej štruktúre a rozdeleniu rímskej spoločnosti a vyplývalo z nej najmenej päť jedinečných čŕt.

1. Raná cirkev bola mnohorasová a zažívala jednotu naprieč etnickými hranicami, ktorá bola prekvapujúca

Pozrite si opis vedenia cirkvi v Antiochii ako jeden z príkladov (Sk 13). V celej Knihe Skutkov apoštolov vidíme pozoruhodnú jednotu medzi ľuďmi rôznych rás. Druhý list Efezským  je svedectvom o dôležitosti rasového zmierenia ako ovocia evanjelia medzi kresťanmi.

2. Raná cirkev bola spoločenstvom odpustenia a zmierenia

Ako sme už povedali, kresťania boli často vylučovaní a kritizovaní, ale boli aj aktívne prenasledovaní, väznení, napádaní a zabíjaní. Napriek tomu učili odpúšťať a zdržiavali sa odvety voči protivníkom. V kultúre hanby a cti, v ktorej sa očakávala pomsta, to bolo neslýchané. Kresťania sa svojim protivníkom nevysmievali ani ich nezosmiešňovali, nieto aby sa im odplácali násilím.

3. Raná cirkev bola známa svojou pohostinnosťou k chudobným a trpiacim

Hoci sa od kresťanov očakávalo, že sa postarajú o chudobných z vlastnej rodiny alebo kmeňa, „promiskuitná“ pomoc kresťanov všetkým chudobným — dokonca aj iných rás a náboženstiev, ako sa to učí v Ježišovom podobenstve o milosrdnom Samaritánovi (L 10:25–37) — bola bezprecedentná (pozrite esej Garyho Ferngrena „The Incarnation and Early Christian Philanthropy“ (Inkarnácia a filantropia raného kresťanstva)). Počas mestských epidémií kresťania typicky neutekali z miest, ale zostávali a starali sa o chorých a umierajúcich všetkých skupín, často aj za cenu vlastného života.

4. Bolo to spoločenstvo, ktoré sa zasadzovalo za posvätnosť života

Nešlo len o to, že kresťania boli proti potratom. Potraty boli nebezpečné a pomerne zriedkavé. Bežnejšia prax sa nazývala „vyhodenie dieťaťa“. Nechcené deti sa doslova hádzali na smetiská, aby buď zomreli, alebo ich obchodníci odviedli do otroctva a prostitúcie. Kresťania tieto deti zachraňovali a ujímali sa ich.

5. Bola to sexuálna kontrakultúra

Rímska kultúra vyžadovala, aby sa vydaté ženy so spoločenským postavením zdržiavali mimomanželského sexu, ale očakávalo sa, že muži (dokonca aj ženatí) budú mať sex s ľuďmi na nižšom stupni spoločenského rebríčka — s otrokmi, prostitútkami a deťmi. To bolo nielen dovolené, ale považovalo sa to za nevyhnutné. Čiastočne to bolo preto, že sex sa v tejto kultúre vždy považoval za vyjadrenie spoločenského postavenia človeka. Bol vnímaný hlavne ako obyčajná fyzická túžba, ktorej sa nedalo odolať.

Sexuálne normy kresťanov boli, samozrejme, iné. Cirkev zakazovala akýkoľvek sex mimo heterosexuálneho manželstva. Staršie, zdanlivo „slobodnejšie“ pohanské sexuálne praktiky však nakoniec ustúpili prísnejším kresťanským normám, keďže „hlbšia logika“ kresťanskej sexuality bola taká odlišná. Sex nevnímala len ako túžbu, ale ako spôsob, ako sa úplne darovať druhému človeku, a tým napodobniť Boha, ktorý sa daroval v Kristovi, a spojiť sa s ním. Bola tiež viac rovnostárska, považovala všetkých ľudí za rovnocenných a odmietala dvojité štandardy pohlavia a spoločenského postavenia. A napokon, kresťanstvo vnímalo sexuálnu sebakontrolu ako prejav ľudskej slobody, svedectvo o tom, že nie sme len pešiakmi svojich túžob alebo osudu (pozrite From Shame to Sin: The Christian Transformation of Sexual Morality in Late Antiquity (Od hanby k hriechu: Kresťanská transformácia sexuálnej morálky v neskorej antike)).

Výzva k láske

Kresťanstvo malo nakoniec taký vplyv práve preto, že raná cirkev sa neprispôsobila okolitej kultúre, ale naopak, bola pre ňu výzvou k láske.

Mohol by mať v podstate rovnaký sociálny projekt podobný účinok, keby sa realizoval dnes?

Tim Keller
Pôvodný článok nájdete na: thegospelcoalition.org

4,8/5 (12 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.