Ak miluješ Boha, počúvaj Ho

https://stocksnap.io/photo/UA5WQWREE5

  • 24. Máj '18
  • 5 minút
  • 2711
  • 16

Päť dôvodov, prečo čítať Bibliu každý deň.

Kresťania musia byť ľuďmi Biblie.

V priebehu všetkých tých rokov som strávil mnoho hodín prosením ľudí, aby považovali túto vetu za pravdivú. Smutné, že pre mnohých je zvláštna, ostrá, alebo ešte horšie, nepodstatná.

Možno je to preto, lebo tieto slová znejú ako jedna z posledných tabu myšlienok, ktorá ostala v našej kultúre: fundamentalizmus. V našej postmodernej mysli sa nám okamžite vybavujú nezáživní kazatelia v trojdielnom obleku patriaci ku generácii našich starých rodičov, ktorí pre nami stoja s dvihnutým prstom a „Dobrou knihou“ v rukách.

Naša organická viera, ako ju my nazývame, nie je prísnou vierou založenou na povinnostiach. Naše kresťanstvo nie je náboženstvo, ale vzťah. My nie sme proti Biblii. V Biblii je mnoho vecí, ktoré nám za tie roky pomohli a inšpirovali nás. Sme proti tej úpenlivej, prísnej a neúnavnej konzumácii Biblie. Čo však ostane z kresťanstva, ktoré sa nebude vážne zaoberať Božím slovom? Bohužiaľ, len nadýchaná sentimentalita. Náboženstvo, ktorého celý systém viery sa hodí viac do šálky kávy než do katechizmu.

Chcem ti dať päť dobrých dôvod, prečo by si mal po zvyšok svojho života nachádzať život v Biblii. Predtým, než sa ponoríš do Božieho slova, maj na pamäti, že pri poznávaní Biblie nejde o to, aby si bol múdrejší, aby si zlepšil svoj duchovný životopis, alebo aby si svoje vedomosti povyšoval nad vedomosti iných. Ide o to, aby si cez stránky vzhliadal k Spasiteľovi na opačnej strane. Ježiš vraví: „Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne. Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život“ (Jn 5:39–40). Ide o to, aby si videl a užíval si Ježiša Krista cez Jeho slovo. Neuctievame písmená. Uctievame Otca.

  1. Nemôžeš milovať Boha a zároveň Ho nepočúvať

Keď sa pýtali Ježiša, aké je najväčšie prikázanie, odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie“ (Mt 22:37–38). Nemôžeš Ho milovať celým srdcom, celou dušou a celou mysľou, ak nemáš stály kontakt s Písmom.

Tak ako si naše srdce musí nadovšetko ceniť Boha, aj naša myseľ musí o Ňom správne premýšľať. Nesprávne myšlienky o Bohu produkujú nesprávnu lásku k Bohu. Jen Wilkinová to povedala takto: „Srdce nemôže milovať to, čo myseľ nepozná.“

Apoštol Pavol spája našu lásku k Bohu s narastajúcim poznaním Boha. „A za to sa modlím, aby sa vaša láska vždy viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby ste tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli ste čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu“ (Flp 1:9–11).

Boha môžeme milovať viac len vtedy, ak Ho aj viac poznávame. O Bohu a Jeho vlastnostiach, povahe a zasľúbeniach sa učíme, keď počúvame Jeho slovo.

  1. Aby tvoja viera prežila, potrebuje zasľúbenia

Keď Pavol, ktorý v tom čase učil zbor v Efeze, hľadal spôsob, ako povzbudiť svojho plachého syna vo viere — Timoteja, použil tú najsilnejšiu zbraň, akú len mohol: evanjelium.

„Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protivenstvá za evanjelium. On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi, a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť“ (2. Tim 1:8–10).

John Piper okomentoval túto pasáž takto: „Liek pre slabých kresťanov je presvedčivé učenie.“ Pavol považuje pravdu za liek na Timotejovu slabú vieru. Tento liek je aj liekom pre nás: zdravé učenie, ktoré nám prezrádza Biblia. Sleduj, ako bude rásť tvoja dôvera k Nemu, keď sa zakotvíš v tisíckach Jeho zasľúbeniach tak, že budeš denne počúvať Jeho hlas.

  1. Stávame sa tým, na čo sa pozeráme

Raz sa na mňa moja päťročná dcéra pozrela a vyhlásila: „Keď vyrastiem, chcem byť speváčkou a mamkou!“ Kde len nabrala takúto ambíciu? Mohlo by to byť preto, že z dvoch dospelých, s ktorými trávi najviac času, je jeden spevák a druhý mama? V tomto je pravda stará ako Biblia:

„My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy“ (2. Kor 3:18).

Stávame sa tým, na čo sa pozeráme. Keď sa pozeráme na Boha v Jeho slove, mocou Jeho Ducha to mení naše srdce, myseľ a život. Tí z nás, ktorí konajú ako Dávid a „stále si [stavajú] Hospodina pred seba,“ zistia, že ich záujmy sa stanú Božími záujmami (Ž 16:9). Zistia, že hriešne veci, ktoré predtým milovali, sú zrazu menej zaujímavé. Zistia, že v ich živote začína rozkvitať svätosť. Zistia, že sa začínajú viac podobať na Krista. Spôsoby, ako sa Mu viac podobať, sú v Jeho slove.

  1. Radosť, po ktorej túžiš, nájdeš iba v slovách

Jeden a pol kapitoly v Evanjeliu podľa Jána Ježiš učil a vyzýval svojich učeníkov. V strede svojej kázne povedal: „Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť aby bola úplná“ (Jn 15:11). Ježiš hovorí svojim učeníkom, že čo im vraví, je pre ich radosť!

Každé Kristovo slovo je pre tvoju večnú radosť. Nič nemotivuje človeka viac, ako jeho radosť. Máme to tu čierne na bielom. Tvoja večná radosť je priamo spojená s tým, čo ti chce Ježiš povedať.

Mali by sme sa pridŕžať každého slova. Dal ich nám mnoho — od slov zasľúbenia pre našu radosť, slov upozornenia pre našu radosť, až po slová povzbudenia pre našu radosť. Slová, slová a ďalšie slová, všetky pre našu radosť v Ňom, naveky.

  1. Práca čaká

Pavol nám vraví: „Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený“ (2. Tim 3:16–17 — Roháčkov preklad).

Veľa moderných (hlavne mladých) kresťanov má túžbu kráčať a pracovať pre Boha viac, než je potrebné. Keďže je v tomto svete toľko neprávosti a nerovnosti, je pre mnohých z nás ťažké ospravedlniť hodinové rozjímanie nad štyridsiatimi slovami mŕtveho autora, ktoré napísal pred dvetisíc rokmi. Pavlove slová by však nemohli byť zreteľnejšie: Ak chceme robiť Božiu prácu, musíme najprv čítať Božie slovo.

Božie slovo nám ukazuje Jeho priority a hodnoty. Ukazuje nám, čo Mu láme srdce a z čoho Mu srdce spieva. Ukazuje nám, čo robil vo svete v minulosti a čo robí práve teraz.

Biblia nás učí, že Boh miluje tých, ktorí sú zabudnutí, a tých, ktorí nezapadajú. Ukazuje nám, akú má hodnotu to, že vedieme naše rodiny. Oboznamuje nás so štedrosťou iných kresťanov (2. Kor 8:1–7) a povoláva nás, aby sme prijímali to, čo nám Boh dáva. Oboznamuje nás s posvätnosťou každého ľudského života a inšpiruje nás, aby sme bojovali za nenarodených. Deklaruje, že rasa nemá byť prekážkou v kresťanskej jednote, ale krásnou príležitosťou. Pripravuje nás na každý dobrý skutok.

Ak sa poriadne ponoríme do čítania, nájdeme poklad. Môžeme mať oveľa viac než len komfort ponúkaný v kresťanstve, ktoré by sa vošlo do šálky kávy. Ak chceš žiť v Kristovi a užívať si Ho po zvyšok života a potom aj celú večnosť, ponor sa do tejto Knihy.

Jimmy Needham © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,8/5 (27 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.