Ako rozprúdiť diskusiu v skupinke?

Nattu @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/nattu/895220635/sizes/l/

 • 31. Jan '11
 • 6 minút
 • 8680

Praktické rady, ako viesť stretnutia, ktoré sú nielen pôsobivé, ale aj menia životy.

Praktické rady, ako viesť stretnutia, ktoré sú nielen pôsobivé, ale aj menia životy.

Mnohí vedúci skupiniek sa na stretnutiach najviac obávajú práve vedenia diskusie. Len málokto z nás má pocit, že bude vedieť na všetko správne odpovedať alebo si poradiť s akýmkoľvek tvrdým orieškom, ktorý mu hodia do cesty (a zopár ich bude!). Čo je ešte horšie, len ťažko sa dá posúdiť, či sa nám to aj darí alebo nie.

Mám pre teba dobrú správu. Toto nie je najlepší spôsob, ako v skupinke vytvoriť diskusiu. Nemusíme vedieť na všetko správnu odpoveď, viesť zakaždým dokonalú debatu, a dokonca nemusíme ani na každom stretnutí prebrať všetok pripravený materiál.

V skupinke je naším hlavným cieľom podnietiť diskusiu. Chceme ľudí povzbudiť, aby rozmýšľali nad danou témou a poskytnúť im bezpečné prostredie, kde sa môžu podeliť so svojimi myšlienkami. Chceme, aby cítili, že si vážime všetko, čo povedali.

A to je celá naša úloha. Našťastie, existuje niekoľko postupov a princípov, ktoré nám môžu pomôcť pri napĺňaní týchto cieľov.

Ako sa správne pýtať

Oveľa dôležitejšie, ako vedieť na skupinke vždy správne odpovedať, je položiť správne otázky. Ponúkam zopár tipov, ako sa treba pýtať:

 • Klaď otvorené otázky. Vyhýbaj sa otázkam s odpoveďami áno/nie, správne/nesprávne aj otázkam s ponúknutými možnosťami odpovede, napríklad: „V tomto podobenstve predstavuje Ježiš ovcu alebo pastiera?“ Taktiež sa vyhni príliš jednoduchým otázkam na úrovni nedeľnej besiedky, napríklad: „Prečo Ježiš zomrel na kríži?“ Otázky majú ľudí vyzvať, aby slovami vyjadrili, o čom momentálne rozmýšľajú a ako sa cítia.

 • Klaď doplňujúce otázky. Ľudia často odpoveď na otázku úplne nedokončia, aby nešli príliš do hĺbky. Je dobré, ak si zvykneš nenechať ich vykrútiť sa len tak ľahko. Polož im ďalšie otázky, ktoré budú nadväzovať na ich odpoveď. Pozri si niekoľko doplňujúcich otázok, ktoré sa dajú použiť po veľmi krátkych a jednoduchých odpovediach:

 1. Prečo si to myslíš?
 2. Aký máš z toho pocit?
 3. Čo myslíš, ako by ťa to ovplyvnilo, keby si žil v Ježišových časoch?
 4. Ako by si svoju odpoveď vysvetlil kamarátovi alebo známemu, ktorý nie je kresťan?

Ide o to, aby sme sa dostali k jadru toho, čo sa ľudia snažia naozaj povedať.

 • Začni polemizovať. Vo svojej skupinke rád zdôrazňujem, že ak budeme vždy s každým súhlasiť a pritakávať na každé slovo od všetkých autorov, ktorých čítame, začneme sa na skupinke poriadne nudiť a naša diskusia nebude mať veľmi zmysel. Cieľom debaty je predsa objaviť nové stanoviská a tak trochu sa s danou témou popasovať.

Tu je zopár príkladov otázok, ktoré pomôžu rozprúdiť diskusiu tým, že sa trošku zahráš na „diablovho advokáta“:

1. Naozaj súhlasíš s tým, čo autor hovorí v tejto kapitole? Prečo áno alebo prečo nie?

2. Prečo Boh určil, aby to fungovalo takto? Prečo namiesto toho neurobiť… (čokoľvek iné)?

3. Čo by si povedal niekomu, kto s tým nesúhlasí?

Prečo by sme to mali robiť práve takto? Prečo si namiesto toho nemôžeme jednoducho zvoliť… (akúkoľvek inú cestu)?

 • Uisti sa, že prejdete od slov k činom. V našej skupinke zvyknem navrhnúť, aby sme sa na konci stretnutia presvedčili, že myšlienky, o ktorých diskutujeme, aj aplikujeme do každodenného života. Inak z neho odídeme len o čosi múdrejší, no náš život sa nezmení. Čokoľvek je predmetom vašej diskusie, ubezpeč sa, že ju ukončíte aplikačnými otázkami. Ponúkam niekoľko príkladov:

 1. Čo sa z dnešnej diskusie priamo dotýka našich životov?
 2. Ako môžeš zmeniť svoj súčasný názor na túto tému?
 3. Akú jednu vec môžeš urobiť tento týždeň inak, aby si svoj nový postoj začal prakticky žiť? (Niektoré skupinky môžu k tejto otázke pristúpiť zodpovednejšie — zaznamenať si odpovede jednotlivých členov a nasledujúci týždeň sa ich opýtať na výsledok.)

Ako vytvoriť bezpečné prostredie

Asi najdôležitejším kľúčom k tomu, aby sa skupinka stala naozaj miestom, kde sa sformuje úprimné spoločenstvo, je dôvera. Členovia skupinky si potrebujú navzájom veriť a cítiť, že ide o bezpečné miesto, kde môžu byť autentickí, a pritom vedieť, že ich nikto neodsúdi, neohovorí, atď.

Ako teda vytvoriť bezpečné prostredie? Dá sa postupovať niekoľkými dôležitými krokmi. Najprv sa uisti, že si otázku diskrétnosti a istoty zahrnul do pravidiel skupinky. Napíš na papier: „čo sa tu povie a udeje, tu to aj ostane“. Nemusíš sa zdráhať zopakovať tieto pravidlá zakaždým, keď na stretnutie príde niekto nový. Ako vedúci skupinky však musíš byť aj v udržiavaní dôvernosti pre druhých príkladom.

Keď niekto v skupinke rozpráva, je jedno, do akej miery s týmto človekom nesúhlasíš alebo nakoľko je to teologicky nesprávne, v danej chvíli musí cítiť podporu. Neskôr sa s ním môžeš (a často by si sa aj mal) o jeho vyjadreniach porozprávať mimo skupinky, no mal by si to urobiť medzi štyrmi očami.

Taktiež sa na vašich stretnutiach vyhýbaj rozdávaniu nevyžiadaných rád, ako napríklad: „No, keby som bol na tvojom mieste, urobil by som toto… “ Je to jeden z najrýchlejších spôsobov, ako niekoho umlčať. Ak začuješ, že iný člen skupinky takto reaguje, jemne mu pripomeň, že „sme v dôvernej skupinke, kde sa chceme navzájom vypočuť, nie rozdávať rady.“

Ako si dať rady s ťažko zvládnuteľnými ľuďmi

Najťažším aspektom skupiniek je, že ich tvoria ľudia. Komunikácia s ľuďmi je vždy zložitá. K mojim obľúbeným knižným názvom patrí aj tento, ktorý sa mi zdá najpravdivejší — Každý je normálny, kým ho nespoznáš. Týka sa to aj mňa!

Spomeniem niektoré časté typy „ťažko zvládnuteľných ľudí“, s ktorými sa možno stretneš, a zopár odporúčaní, ako k nim pristupovať s postojom milosti.

 • Táraj. Takému človeku sa ústa zavrú len málokedy a vždy rád odpovedá ako prvý. Mal by si teda celkovo pripomenúť, že skupinku tvoria všetci, takže ak vás je desať, každý by mal do diskusie prispieť svojimi desiatimi percentami.

Ak problém pretrváva, porozprávaj sa s „tárajom“ medzi štyrmi očami. Oceň jeho prínos do skupinky a zver sa mu, že potrebuješ pomoc, aby sa aj ostatní členovia otvorili a zapojili do debaty. U niektorých ľudí môžeš zájsť i ďalej a požiadať ich, aby ti sľúbili, že sa neozvú ako prví alebo že zareagujú, až keď ich oslovíš. Dokonca sa môžete dohodnúť na nenápadnom znamení, ktoré im dáš, keď budú príliš veľa rozprávať.

Málovravný. Je to tichý človek, ktorý sa v skupinke nikdy nechce pridať k rozhovoru. Takíto ľudia niekedy potrebujú len trochu povzbudenia. Ak zvážiš, že ho to neodstraší ešte viac, skús ho pravidelne vyzývať, aby odpovedal aj on. Ak sa zapojí, nezabudni ho uistiť, ako si to ceníš.

Ak to nefunguje, porozprávaj sa s ním mimo skupinky. Takisto oceň jeho doterajší prínos a zdôrazni, že chceš, aby viacerí ľudia počuli jeho názory. Pripomeň mu, aké sú všetky rozdielne pohľady cenné pre celú skupinku.

 • Odbiehač“ od témy. Takáto osoba veľmi rada odvádza pozornosť celej skupinky tým, že neustále odbieha od témy a chytí sa každej poznámky, ktorá s námetom diskusie nesúvisí. V prvom rade sa nenechaj rozčúliť a neboj sa raz za čas nechať uniesť, potom však ľudí nekompromisne vráť späť k pôvodnej debate.

Ak sa však tento problém stane neúnosným, takisto sa s „odbiehačom“ porozprávaj osamote. Aj pri ňom oceň jeho prínos na vašich stretnutiach a povedz mu, ako sa snažíš naplánovať dobrú skupinku a každý týždeň prebrať určitú tému, a ako ti odbočovanie od nej sťažuje úlohu. Požiadaj ho o pomoc.

 • Necitlivec“. Tento človek všetkým rozdáva rady, robí si žarty z odpovedí i z ľudí, skáče do reči a mnohými inými spôsobmi uráža ostatných členov. Je nebezpečný pre zdravé fungovanie skupinky! Môže zničiť bezpečné prostredie rýchlejšie ako čokoľvek iné. Pred všetkými teda znovu pripomeň vaše pravidlá a bezpodmienečne si „necitlivca“ zavolaj na rozhovor medzi štyrmi očami. Povedz mu, aká je pre skupinku dôležitá dôvernosť, a ako ju môže pomôcť vytvoriť.

Pamätaj, že konečným cieľom diskusie v skupinke nie sú dokonalé rozhovory ani prebratie všetkého materiálu. Počas každého stretnutia ostaň otvorený voči Svätému Duchu a nechaj sa Ním viesť. Nezabudnuteľné večery niekedy vzniknú vtedy, keď je vedúci skupinky ochotný vzdať sa pôvodného plánu a venovať sa niečomu, čo sa práve javí ako potrebnejšie alebo urobiť niečo zábavné a spontánne.

Takisto je dôležité pomodliť sa pred každým stretnutím. Požiadaj Boha, aby On viedol diskusiu smerom, akým chce. V skupinke je dobré mať i pomocníka, ktorý ťa podporí a vďaka ktorému nemusíš robiť všetko sám.

Nezabúdaj, že Boh je Ten, kto pracuje v ľudských srdciach. My to nemôžeme ovplyvniť! Našou úlohou je vytvoriť prostredie pre spoločenstvo a zmenu života.

Pôvodný článok nájdete na: www.smallgroups.com

Carter Moss © 2010. Christianitytoday.com.

4,2/5 (9 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.