Registrácia

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link na dokončenie registrácie.

Zabudli ste svoje heslo?

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj prihlasovací e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link, na ktorom si budete môcť nastaviť nové heslo.

Božia radosť je tvojou silou

https://www.pexels.com/photo/adult-beautiful-blur-celebration-281417/

  • 24. Júl '17
  • 3 minúty
  • 1514
  • 9

„Podľa mňa sa dá povedať, že mnoho kresťanov neverí v šťastného Boha.“ Toto je postreh z knihy Randyho Alcorna, Šťastie. „Ak by sme verili, neboli by sme šťastnejší?“ Neznamená to však, že kresťania nechcú, aby bol Boh šťastný, ale že celkom nerozumejú teológii, že On je stále, nevyhnutne a úplne šťastný.

Možno dokážeme veriť, že je šťastný len niekedy, a to nám celkom dáva zmysel, ale žeby bol Boh vo svojej podstate stále, nevyhnutne a úplne šťastný?

Tak tomu máme problém porozumieť. Jednou z otázok, ktoré najčastejšie dostávame do schránky „Spýtaj sa pastora Johna,“ je: „Ak je Boh taký šťastný, prečo pôsobí v Biblii tak nahnevane?“
Pre nás opodstatnená otázka, no pod povrchom ukrýva náš divný teologický agnosticizmus o Božom šťastí. Spôsob, akým na ňu odpovieme, určuje to, ako nazeráme na kresťanský život a ako hľadáme svätosť.

Ak neprijímame skutočnosť, že Boh je šťastný, ohrozujeme tým tri vzácne skutočnosti v našom živote.

1. Tvoja radosť sa opiera o Božiu radosť

V padnutom, prekliatom a v mnohých ohľadoch márnivom svete sme zásadne nešťastní a náchylní na dlhý boj s nešťastím. „Šťastnými“ nás robí to, keď vlastníme veci, dostávame darčeky, alebo keď máme pocit, že patríme do nejakej skupiny.

V úplnom protiklade k nám je Boh šťastný sám v sebe. Tomáš Akvinský to povedal jasne: „Boh je šťastie vo svojej podstate, pretože je šťastný nie vďaka tomu, že niečo získava alebo vďaka účasti niečoho iného, ale kvôli svojej podstate. Ľudia sú, na druhej strane, šťastní vďaka účasti niečoho.“

Naše nadobudnuté šťastie projektujeme na Boha („Boh bude konečne šťastný, ak X, Y a Z pôjde podľa Jeho plánu.“). Myslíme si, že tak ako my, aj Boh je šťastný len vďaka niečomu.

Ale Boh je šťastie. Radosť je základom Jeho trojjedinej podstaty. Nájsť Boha znamená nájsť fontánu všetkej radosti, tak ako to krásne a jednoducho povedal Augustín: „Nasledovanie Boha je túžba po šťastí, nájdenie Boha je šťastie samo osebe.“ Účasť na radosti máme vtedy, keď dosiahneme základ každej radosti, a teda samotného Boha.

Jeden z najsvedomitejších teológov našej doby vraví: „Boh je nevyhnutne blahoslavený a šťastný“ (Richard Muller, 3:382).

Tvoja odpoveď na to všetko je však: „Áno, ďakujem ti za tieto citáty, ale ukáž mi, prosím, texty z Písma.“

Základ tohto názoru je položený v Prvom liste Timotejovi 1:11, v ktorom Pavol chváli evanjelium  „slávy blahoslaveného Boha.“ Boh je blahoslavený a Jeho blahoslavenosť a šťastie je centrálnym bodom Jeho slávy. Tento text nám ukazuje, že Božia sláva je v zásade prepojená s Jeho vnútornou radosťou (The Joy Project — Projekt radosť, 116 — 119). Boží majestát je Jeho vyžarujúca radosť, a tú nám prisľubuje. Jeho svätosť a krása k Nemu priťahuje tých, ktorých si vyvolil. Boh ukazuje svoju majestátnosť ako lúče, ktoré vyžarujú z jeho radosti v Trojici. Pozri sa na túto pravdu, prijmi ju a nájdeš pre svoj terajší aj budúci život večný zdroj radosti.

2. Boh jasá nad tebou

Ak predpokladáme, že Boh je zásadne nahnevaný a súčasne vieme, že nie sme ničím špeciálnym, žiadnymi unikátnymi alebo mimoriadnymi služobníkmi, nemôžeme veriť, žeby Boh vesmíru mohol s plesaním jasať nad nami (Sof 3:17).

Ako by mohol svätý Boh jasať nado mnou? 

Kazateľ Henry Donald Maurice Spence (1863 — 1917) raz vyslovil myšlienku, na ktorú nedokážem zabudnúť: „Boh je tak radostný, že nachádza radosť dokonca aj v nás.“

Nechaj si to v mysli na chvíľu uležať. Božia pieseň radosti nad Jeho deťmi nie je len súhrn radosti, ktorú od Neho prijímame, je to taktiež znásobenie Jeho hojnej radosti, ktorú nad nami prejavuje. Radostní ľudia ukazujú radosť jednoduchšie, rovnako ako Boh s plesaním jasá nad svojimi deťmi, pretože On je nevyhnutne radostný. 

3. Božie šťastie je sila, ktorú potrebuješ

Text, ktorý poznáme, no nezvykneme sa nad ním pozastaviť a pozorne o ňom pouvažovať, vraví: „Radosť Hospodinova je vašou silou.“ (Neh 8:10, Roháčkov preklad) Bez ohľadu na to, či „radosť Hospodinova“ odkazuje na radosť, ktorú má Boh sám v sebe, alebo na radosť, ktorú dáva nám, nemáme žiadnu reálnu nádej na radosť alebo silu, pokiaľ nie je šťastný On (Jn 15:11).

Boh nám nedáva žiadnu radosť mimo tej, ktorú už má v sebe. To znamená, že Božie šťastie je našou silou.

Je to pozoruhodná vec ukázaná Nehemiášovi a ľuďom, ktorí boli zdevastovaní vojnou, oslabení neistotou a sústavne upozorňovaní na ich vlastnú slabosť.

Toto je miesto, kde nájdeme našu silu na prácu, bolesť, skúšky, manželstvo, výchovu detí, misie, jednoducho na všetko. Sila, ktorú potrebujeme pre svoj život je v Božej radosti.

Nikdy nebudeš viac duchovne silný, ako je Boh šťastný. Božia radosť je našou silou. Prijmi to, je to napísané v Biblii. Boh je nevyhnutne šťastný v sebe. 

TONY REINKE © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG

PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,1/5 (9 hlasov)

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.