Buďte rebelom v tom najlepšom zmysle

Photo by Calvin Weibel on Unsplash, https://unsplash.com/photos/K89vw3GUoBo

  • 10. Sep '22
  • 4 minúty
  • 454
  • 6

Myslím si, že oddaní kresťania sú v dnešnej spoločnosti skutočnými rebelmi. Nehovorte mi, že je rebelské robiť to, čo robia všetci ostatní, hovoriť to, čo hovoria všetci ostatní, byť prebudený a prispôsobovať sa už existujúcej kultúre, ktorá sa nám mení pred očami.

Biblia rozpráva príbeh o človeku, ktorý žil vo veľmi temnom období ľudských dejín, možno v tom najtemnejšom, aké kedy bolo. Bolo to obdobie pred Veľkou potopou, keď Boh vyniesol svoj súd nad planétou Zem.

Nóach čelil bezbožnej kultúre

Na tomto veľmi temnom pozadí žil Nóach, muž, ktorý kráčal s Bohom a ukázal nám, že aj my môžeme žiť zbožný život v bezbožnej kultúre.

V skutočnosti Ježiš povedal: „Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka“ (Mt 24:37–39).

Ježiš vlastne hovoril: „Pamätáte si, aké to bolo v Nóachových časoch? Podobne to bude aj v čase pred mojím príchodom.“

Starozákonná Kniha Genezis nám podáva opis vtedajšieho sveta: „Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu“ (1. M 6:5, Ekumenický preklad).

Som ohromený tým, čo dnes vidím v správach. Zverstvá, hrozné činy, ktoré ľudia páchajú na iných ľuďoch. Je to znepokojujúce, srdcervúce a zdá sa, akoby ľudia donekonečna nachádzali nové spôsoby, ako páchať zlo.

To sa dialo aj v časoch Nóacha. V dôsledku toho Biblia hovorí: „Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce. I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil“ (1. M 6:6–7).

Ich skazenosť bola plná až po okraj ako preplnený odpadkový kôš alebo septická nádrž. Smrdelo to až do neba. To nám ukazuje, že Boh si je vedomý ľudskej zloby. Venuje jej pozornosť.

Potom nám Biblia poskytuje tento detail: „Ale Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových“ (1. M 6:8).

Odmietnutie súčasného stavu

Nóach bol tým, kto menil svet, niekým, kto sa nezmieril so súčasným stavom. Ten, kto mení svet sa neriadi súčasnou kultúrou. Ale je to skôr niekto, kto chce zmeniť kultúru. Tí, čo menia svet, sú nasledovníci Ježiša Krista, ktorí ovplyvňujú svoje okolie viac, než okolie ovplyvňuje ich. Rozmýšľajú sami za seba a robia to, čo je správne. Ten, kto mení svet, je niekto, kto chce niečo zmeniť.

Nóach mal veľkú vieru a veľkého Boha, ale bol nepochopený. Aj dnes ho vidíme zobrazeného vo filmoch, kde je jeho príbeh mnohokrát prekrútený.

Preto je dôležité vrátiť sa k tomu, čo o Nóachovi hovorí Biblia. Židom 11 nám hovorí: „Vierou Nóach, prijmúc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery“ (verš 7).

Z tohto verša vidíme, že Boh zjavil Nóachovi tajomstvá. Boh k nemu prehovoril, a to aktivovalo Nóachovu vieru. Ale možno si hovoríte: „Nemyslím si, že Boh ku mne niekedy hovorí.“

Spomínam si na príbeh, ktorý pastor Chuck Smith rozprával o svojom vnukovi. Jedného dňa povedal svojej matke: „Boh ku mne nikdy nehovorí.“

Ona odpovedala: „Poznáš to, keď urobíš niečo zlé a potom máš z toho vo svojom srdci zlý pocit?“

„Áno.“

„To môže byť Boh, kto k tebe hovorí.“

Na chvíľu sa odmlčal. Potom povedal: „Mami, Boh ku mne hovorí stále!“

Je veľa spôsobov, ako k nám Boh hovorí, ale je isté, že k nám hovorí. A hlavným spôsobom, akým k nám hovorí, je cez Božie slovo, Bibliu. Boh zjavil svoje tajomstvá Nóachovi a Biblia hovorí, že „Hospodin má spoločenstvo s tými, ktorí sa Ho boja, a svoju zmluvu poznať im dáva“ (Ž 25:14).

Hriešne ľudstvo a rebelujúci kresťania

Boh zjavuje kresťanom veci, ktorým neveriaci nerozumejú. Vieme, napríklad, že ľudstvo nie je v podstate dobré. Biblia učí, že ľudstvo je vo svojej podstate hriešne. Teraz to dáva zmysel a svet dáva väčší zmysel, keď prijmeme predpoklad, že nie sme dobrí. Sme skôr v našej podstate hriešni.

Biblia však učí aj to, že Boh je dobrý. Biblia učí, že jedného dňa príde na svet súd a že najprv sa to zhorší, kým sa to zlepší. Biblia nás učí, že jedného dňa sa Kristus vráti a napraví každú krivdu.

Takže keď veríte Biblii, viete veci, ktoré iní ľudia nevedia. Rovnakým spôsobom to pochopil aj Nóach, a Boh mu odhalil tajomstvá.

Nóach mal veľkú úctu k Bohu, ktorá podľa mňa dnes v našej kultúre chýba. Ale keď sa v Židom 11:7 píše, že Nóach „s bázňou postavil koráb,“ neznamená to, že sa pred Bohom skrčil. Mohli by sme to preložiť aj tak, že sa „pohyboval s úctou.“

Páči sa mi táto definícia bázne pred Pánom: zdravý strach z toho, že by sme sa mu nepáčili. To neznamená, že sa Ho bojíme, ale že Ho milujeme natoľko, že pred Ním máme rešpekt. Nóach mal úctu a rešpekt pred Bohom a nikdy ich nestratil.

Ak chcete byť rebelom, nasledujte Ježiša Krista. Nepotrebujete koženú bundu, motorku či peňaženku pripevnenú na reťazi. Ten, kto mení svet, skutočný kresťan, je ten, kto verí Biblii a žije podľa toho, čo sa v nej píše. To je skutočná rebélia v tom najlepšom zmysle slova.

GREG LAURIE. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: HARVEST.ORG

5/5 (11 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.