Čeľ sklamaniu dôverou v Božie zasľúbenia

Photo by Abhiram Prakash from Pexels, https://www.pexels.com/photo/man-sitting-on-edge-facing-sunset-915972/

  • 26. Jún '19
  • 4 minúty
  • 2511
  • 88

Úplne znechutený som zložil telefón.

Pár týždňov dozadu mi jeden vedúci z nášho zboru oznámil, že zrejme budú musieť opustiť krajinu kvôli práci. Naliehal som a prosil som Boha, aby sa to nestalo, pretože som mal obrovskú radosť zo spolupráce s nimi, boli veľkým požehnaním pre našu cirkev a taktiež som nepoznal nikoho, kto by ich mohol nahradiť.

No teraz zavolali, že sa budú sťahovať.

Poďakoval som sa im za ich priateľstvo, vernú službu a povzbudil som ich, aby verili, že Boh si toto celé použije, aby im preukázal svoju dobrotu. Ale hneď ako som zložil telefón, moje srdce sa naplnilo zúfalstvom. Jediné, čo som videl, boli problémy a bolesť. Cítil som sa beznádejne.

Čo som mohol robiť? Príliš často bola moja odpoveď na beznádej, sebaľútosť, spoliehanie sa na vlastnú silu, že si prerazím cestu vpred, alebo som sa jednoducho snažil rozptýliť sa prácou, Netflixom alebo posilňovňou. No Boh má omnoho lepší liek na beznádej.

Zasľúbenia, ktorým môžeme veriť

liste Rímskym 15:13 čítame: „Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji”. To znamená, že akokoľvek sa cítime, Boh je schopný zmeniť postoj nášho srdca. Ale ako sa to stane?

Všimnime si, že sú veci, ktoré robíme my a sú veci, ktoré robí Boh. Tá fráza „ktorým môžeme veriť” ukazuje, že to, čo musíme robiť my, je veriť. Musíme sa v úprimnej a pravej zbožnosti upriamiť na Božie zasľúbenia a bojovať za to, aby sme boli schopní veriť, že sú pravdivé a platné aj pre nás. 

A keď to urobíme, čo Boh následne urobí, je, že nás naplní radosťou a pokojom, takže budeme plní nádeje. Ako pred sto rokmi napísal William Gurnall: „Boží Duch prichádza s duchovným svetlom a životom. . . keď usilovne premýšľaš nad Jeho zasľúbením” (Kresťan v plnej zbroji, str. 52).

Kroky, ako dôverovať Bohu uprostred sklamania

Takže, tak som na tom bol. Sedel som na svojom pracovnom stole s pocitom beznádeje. Ale Boh vo mne svojou milosťou vzbudil chuť bojovať. Postavil som sa zo svojho stola a začal som sa modliť, chodiac sem a tam po izbe.

Krok č.1: Vyznaj svoju nedôveru

Najprv som vyznal svoju nedôveru voči Bohu ako hriech a prosil som o odpustenie skrze Ježiša.

Vedel som, že môj hlavný problém nebola samotná strata vedúceho zboru. Mojím hlavným problémom bol hriech, že som nedôveroval Bohu.

Môj pocit beznádeje konkrétne ukázal, že som nedôveroval Ježišovmu zasľúbeniu o tom, že v Ňom samom nájdem uspokojenie (J 6:35) a že som nedôveroval Božiemu zasľúbeniu o tom, že použije každú skúšku na to, aby mi dal ešte väčšiu radosť v Kristovi (2. K 12:9–10). Namiesto toho som dôveroval kvalitnému vedúcemu tímu nášho zboru, že ma uspokojí.

Takže, vyznal som Pánovi svoj hriech. Veril som, že Ježišova smrť zaplatila cenu za môj hriech, že Boh mi plne odpustil a že On mi pomôže v mojej beznádeji.

Krok č.2: Pros o zmenu srdca

Hneď potom som prosil o zmenu srdca mocou Ducha Svätého.

Cítil som sa tak znechutene, že zmena tohto môjho postoja srdca sa mi zdala nemožná. Premenil som verše z listu Rímskym 15:13 na svoju vlastnú modlitbu:

Otec, ty si Bohom nádeje. Zasľúbil si, že mi dáš radosť a pokoj, keď budem dôverovať tvojim zasľúbeniam. A taktiež si zasľúbil, že dôsledkom toho bude, že budem oplývať nádejou vďaka moci Ducha Svätého.

Potom som prosil Boha, aby posilnil moju vieru a zmenil postoj môjho srdca:

A Otec, osloboď ma svojou milosťou od nedôvery. Posilni moju vieru. Pomôž mi hľadieť na Teba a dôverovať Ti. Naplň ma všetkou radosťou a pokojom, takže budem oplývať nádejou.

Krok č.3: Prehlasuj konkrétne zasľúbenie

Po tretie som bojoval za to, aby som dôveroval Božím zasľúbeniam. Boh mi pripomenul verš zo Žalmu 84:12:

„Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje; Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony.”

Chodiť bez úhony neznamená dokonalosť. Znamená to túžbu po poslušnosti, snažiť sa byť poslušný a vyznať, keď zlyhám. A keďže tým dobrom, čo je v nás, je Boh sám (Ž 16:2; 73:28), tento verš nám dáva prísľub, že ak budeme bez úhony, potom sa Boh postará o všetko, čo je potrebné na to, aby sme našu najväčšiu radosť mali z Neho samého.

Aplikoval som tento verš do mojej situácie:

Steve, tvojou najväčšou radosťou je Boh, nie kvalitne fungujúci tím zboru. Boh ti sľubuje, že ti dá všetko, čo potrebuješ, aby si našiel svoju najväčšiu radosť v Ňom. Takže akokoľvek úžasný bol tento vedúci zboru, ich povolanie odsťahovať sa, ti vo svojej podstate prinesie omnoho väčšiu radosť v Bohu. Aj keby si mal problém zostaviť tím. To je Božie zasľúbenie.

Nádej pre každé sklamanie

Zmena neprišla okamžite. Žiaľ, veľká časť nedôvery a hriechu musí byť zdolaná bojom. No keď som sa modlil Rimanom 15:13Žalm 84:11, aby bolo mocou Ducha Svätého zmenené moje srdce a bojoval som o dôveru, Boh odpovedal.

Pomaly sa moja viera stávala silnejšou. Namiesto toho, aby som všade okolo seba videl len problémy, začal som znovu vidieť Ježiša — zvrchovaného, milujúceho a verného. Potom, na základe tohto pohľadu na Ježiša, prišli aj pocity — pokoj a potom radosť. Obe v samotnom Kristovi.

Táto viera a radosť stále rástli, pokiaľ som vedel, že Boh má všetko pod kontrolou a že čokoľvek by urobil s naším tímom, by dodalo mne a nášmu zboru tú najväčšiu radosť v Ňom. A ako dôsledok toho celého sa moje srdce naplnilo nádejou — bohatou nádejou.

Otoč kohútik

Každý z nás má nad hlavou veľkú nádrž, ktorá je plná moci Ducha Svätého pripravená zmeniť naše srdcia. Ale ako sa dostaneme k tejto moci? Cez potrubie Božích zasľúbení. No na konci tohto potrubia je kohútik: kohútik viery.

Steve Fuller © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,6/5 (12 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.