Čo je evanjelium? II.

https://www.pexels.com/photo/one-way-road-sign-during-daytime-121500/

 • 12. Dec '16
 • 4 minúty
 • 3920
 • 6

Evanjelium je správa o tom, že všetci sme oddelení od Boha kvôli nášmu hriechu. Výsledkom hriechu je prázdnota, stále prítomná vina a určitý strach zo smrti. A predsa, pretože nás Boh miloval, napriek našej vzbure, poslal Svojho vlastného Syna, aby zomrel namiesto nás a premostil priepasť medzi Ním a nami.

Jednoduché zhrnutie evanjelia

Evanjelium je správa o tom, že všetci sme oddelení od Boha kvôli nášmu hriechu. Výsledkom hriechu je prázdnota, stále prítomná vina a určitý strach zo smrti. A predsa, pretože nás Boh miloval, napriek našej vzbure, poslal Svojho vlastného Syna, aby zomrel namiesto nás a premostil priepasť medzi Ním a nami.

Ako by malo byť evanjelium prezentované?

Apoštol Pavol bol vynikajúci rečník a sprostredkovateľ správ. Biblický zákon poznal do hĺbky rovnako ako aj grécku filozofiu. Ak by sa niekto mohol spoliehať na svoj vlastný intelekt, bol by to Pavol. A predsa, keď čítame opisy stretnutí Pavla s mocnými predstaviteľmi štátu v Skutkoch apoštolov, zisťujeme, že rozprával jednoducho.

Povedz to jednoducho.

Pavol typicky začína svojím osobným svedectvom, po ktorom sa vždy zameria na to, čo sa stalo, keď Ježiš zomrel na kríži. Korintským vravel: „Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu; lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a toho ukrižovaného" (1. K 2:1–2).

„… lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium, pravda, nie múdrosťou v slovách, aby Kristov kríž nebol zbavený významu. Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou" (1. K 1:17–18).

V liste Rímskym nám Pavol promomína inú moc jednoduchej správy života, slov, smrti a vzkriesenia Ježiša Krista z mŕtvych: „Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi" (R 1:16).

Nepodceňujme naozajstnú moc evanjelia.

 • Nepodceňujme jeho príťažlivosť.
 • Nehanbime sa za jeho jednoduchosť.
 • Nepridávajme k nemu ani z neho neuberajme.
 • Len ho prehlasujme, ustúpme a pozrime sa na to, čo bude robiť Boh.

Tvoje minútové evanjelium

Tvoje osobné svedectvo môže byť pre druhých mocným príkladom transformujúcej sily Krista. Nemusí byť dlhé a detailné. Tým, že sa zameriaš na tri kľúčové body, sa budeš môcť podeliť o svoje svedectvo v priebehu jednej minúty.

„… jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím" (Jn 9:25b).

Tri kľúčové body Minútového evanjelia

1.    Môj život bez Krista
Neoslavuj svoju minulosť, ale spomeň si, ako si sa cítil bez Krista:

 • „Vo svojom živote som mal prázdne miesto, ktoré nemohlo nič zaplniť" (pozri Kaz 3:11).
 • „Cítil som sa odlúčený od Boha" (pozri Iz 59:2).
 • „V mojom živote prevládal hriech a veci, ktoré mi robili radosť" (pozri Lk 15:11–24).

Podeľ sa o to, ako si nikdy necítil, že by si sa mohol stať človekom, akým by si mal byť.

2.    Môj život zmenený Kristom
Teraz zhrň, ako si sa dostal do vzťahu s Kristom. Určite spomeň kľúčové časti evanjelia:

 1. „Uvedomil som si, že som hriešnik, a že nedosahujem Božiu slávu" (pozri R 3:23).
 2. „Spoznal som, že Ježiš Kristus umrel za moje hriechy na kríži" (pozri R 5:8).
 3. „Kajal som sa a odvrátil od svojich hriechov" (pozri Sk 3:19).
 4. „Ježiš Kristus sa stal Pánom môjho života"  (pozri Zjav 3:20).

3.    Môj nový život v Kristu
Hovor o tom, že tvoj život s Kristom je teraz očividne iný. Vlastnými slovami povedz, aké sú výhody života s Kristom:

 • „Teraz mám v živote pokoj" (pozri R 5:1).
 • „Teraz, keď som kresťanom viem, že môj život má zmysel" (pozri Jer 29:11).
 • „Teraz mám istotu, že pôjdem do neba" (pozri Jn 3:26).

Ako sa človek dostane do vzťahu s Bohom?

Ježiš jasne zjavil spôsob, akým máme prijímať spásonosnú správu, ktorú ponúka evanjelium v týchto slovách:
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše; lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké" (Mt 11:28–30).

Musíme prísť k Nemu.

Obrátenie nie je nejaký dlhý vyčerpávajúci proces. Je bezprostredný a okamžitý. Nepotrebuješ vyčistiť svoj život prv, než prídeš ku Kristovi. Jednoducho prídeš so všetkými svojimi problémami, hriechmi a nedostatkami a On ťa prijme takého, aký si.

Musíme prijať Jeho bremeno.

Keď Ježiš vravel tieto slová, ľudia okamžite pochopili, že zvieratá na poliach (napr. voly) často niesli bremená, pomocou ktorých pracovali. V podstate nás Ježiš žiada, aby sme žili pod jeho vedením. Mnohí majú pre svoje životy vlastné plány a iba žiadajú Boha, aby sa pridal na ich cestu. Ježiš však nemá záujem o takýto druh dohody. Buď pristúpiš na Jeho požiadavky alebo ich úplne odmietneš.

Aké sú Ježišove požiadavky?

 • Po prvé, musíme veriť. Veriť znamená „pridŕžať sa niečoho". Musíme pripustiť, že sme beznádejní hriešnici v zúfalej potrebe Spasiteľa.
 • Po druhé, musíme sa kajať. Kajať sa znamená „vzdať sa niečoho". Toto robíme, keď skladáme svoju dôveru a vieru v Ježiša a nasmerujeme naše životy na Neho. To znamená odvrátiť sa od našich starých, hriešnych životných štýlov a byť ochotný sa zmeniť a stať sa novým človekom.
 • Po tretie, musíme sa o Ňom učiť. Keď kráčame a rozprávame sa s Ježišom Kristom v našom srdci a v životoch a keď začíname čitať Jeho Slovo, začíname vidieť veci spôsobom, akým ich videl Ježiš. Máme nové oči, pretože sme sa stali novým stvorením.


Možnože už poznáte všetko, o čom sme tu hovorili. Ak to poznáte a veríte tomu, kedy ste to naposledy hlásali? Boh ťa chce použiť pre šírenie evanjelia (pozri R 10:14–15).

GREG LAURIE. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: HARVEST.ORG

5/5 (6 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.