Čo je evanjelium? I.

https://www.pexels.com/photo/clear-light-bulb-lighted-on-brown-wood-53930/

 • 12. Dec '16
 • 5 minút
 • 10213
 • 17

Evanjelium je správa o tom, že Boh nám odpustí hriechy a daruje večný život s Ním v nebi, ak sa odvrátime od svojich hriechov, obrátime sa na Neho a prijmeme Jeho Syna Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a Pána. „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho" (Jn 3:16). Táto jednoduchá správa platí pre celý svet.

Prečo potrebujeme pochopiť evanjelium?

Čo by ste si mysleli o chirurgovi, ktorý by začal operovať pacienta bez toho, že by skutočne vedel, čo robí? Pravdepodobne by ste sa zamysleli, prečo vôbec začal operovať. Ak by urobil čo i len jednu chybu, jeho pacient by mohol ostať po zvyšok života zdravotne postihnutý. No keď príde rad na zdieľanie evanjelia, veľa ľudí je nešikovných ako nekompetentný chirurg, hoci večné osudy ľudí visia na vlásku.

Čo je evanjelium? Môžeš povedať: „Nech kazatelia a teológovia zisťujú, čo je evanjelium. Všetko čo viem, je, že som spasený a že idem do neba!"

Nebuďme však unáhlení — všetci potrebujeme poznať evanjelium pre dva dôležité dôvody:

 1. Chceme si byť istí, že sme počuli a reagovali na pravé evanjelium. Pre prípad, že by sme mali falošnú nádej spásy.
 2. Ježiš nám povedal: „Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu" (Mk 16:15). Tieto slová nie sú adresované iba pastorom, učiteľom, evanjelistom a misionárom; sú adresované každému nasledovníkovi Ježiša Krista!

Nemôžeme v tejto veci ostať nezúčastnení alebo nezaujatí, má to totiž večné dôsledky.

Ako môžeme rozlíšiť falošné evanjeliá od skutočného?

Apoštol Pavol nám ukázal dôležitosť pochopenia a stráženia svojho presvedčenia, keď povedal Timoteovi: „Daj pozor na seba a na učenie. V tom zotrvávaj, lebo keď to urobíš, zachrániš seba i tých, čo ťa počúvajú" (1. Tim 4:16).

Pavol rovnako horlivo vyzýva svojich spoluveriacich, aby sa držali ďaleko od falošných alebo predstieraných evanjelií. „Čudujem sa, že od Toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, sa tak rýchlo odvraciate k inému evanjeliu, ktoré ani nie je evanjelium. Sú však niektorí, čo robia zmätok medzi vami a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo. Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval (iné) evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, — nech je prekliaty!" (G 1:6–8)

Falošné evanjeliá zvyčajne spadajú do dvoch kategórií:

Evanjelium, ktoré sa nepovie celé.

 • Ponúka Božie odpustenie tak, že hovorí, že jediné, čo musíš urobiť, je veriť. Bez akejkoľvek zmienky o pokání.
 • Predstavuje Ježiša Krista, akoby bol nejaká obyčajná prísada, ktorá vylepší život človeka.
 • Povie ti o nebi, ale vynechá správu o pekle.

Evanjelium obťažené zákonom alebo nadmieru zložité evanjelium.

 • Rozoberá pravé evanjelium s jeho jednoduchosťou a mocou.
 • Zaťažuje pravidlami a obmedzeniami, ktoré musíme dodržiavať, aby sme získali odpustenie.
 • Je natoľko zložité, že ho nikto nedokáže rozlúštiť.

Aké sú základné časti Kristovho evanjelia?

Písmo nám pripomína, aby sme „správne podávali slovo pravdy" (2. Tim 2:15). Aby sme evanjelium podávali správne, musíme byť obozretní. Kvôli tomu musíme vedieť identifikovať jeho základné časti.

Všetci stojíme pred svätým Bohom ako hriešnici.

 Odborná definícia slova evanjelium je „dobrá správa". No práve tak ako zlatník vystavuje prekrásny prsteň alebo náhrdelník na tmavom zamatovom pozadí, aby zdôraznil jeho krásu, nám Boh najprv hovorí zlú správu, aby nám ukázal, aké skutočne dobré sú dobré správy evanjelia. Zlá správa je, že sme všetci zhrešili — niekedy nevedome, ale často vedome.

Keď Boh videl našu úplnú slabosť a neschopnosť urobiť niečo, čo by zmiernilo náš žalostný stav, vykonal pre nás to najlepšie. „Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotvakto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni" (R 5:6–8). 

Pretože nebola iná cesta, ako uspokojiť Božie spravodlivé požiadavky, kvôli našej neschopnosti polepšiť sa (viac-menej sa zachrániť), pretože sme čelili budúcnosti v pekle kvôli nášmu hriechu, Boh, vo svojej veľkej láske, poslal svojho vlastného Syna, aby zostúpil na zem z neba a zomrel na kríži namiesto nás.

Pavol to zosobnil slovami: „… žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa" (G 2:20b).   

Ježiš Kristus je jediná cesta k Otcovi.

Vieme, že Boh je dokonalý. Rovnako vieme, že človek je hriešny a nedokonalý. Jediná cesta, ktorou Boh mohol vyriešiť závažný problém hriechu, bola, že poslal Svojho Syna, Ježiša, ktorý nás zastúpil a zaplatil cenu za naše hriechy.

Prečo Ježiš? Pretože Ježiš, ktorý bol aj Bohom aj človekom, bez hriechu alebo chyby, bol jedinečne spôsobilý, aby premostil priepasť medzi hriešnou ľudskosťou a svätým Bohom:

„A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia, že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia“ (2. K 5:18–19).
Evanjelium nie je o tom, čo si urobil ty alebo ja, aby sme potešili Boha alebo aby sme sa k nemu dostali. Evanjelium je skôr o tom, ako Boh zmieril seba s nami prostredníctvom Ježiša Krista. Celkom jednoducho je Ježiš Kristus jediná cesta k Otcovi.

 • Ježiš sám povedal: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa“ (Jn 14:16).
 • Apoštol Peter opakoval Ježišove slová: „A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia" (Sk 4:12). 
 • Pavol povedal to isté: „Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus“ (1. Tim 2:5).

Ak by sme my, ako kresťania, povedali, že k Bohu sa môžeme dostať iným spôsobom, boli by sme obvinení z klamného podávania evanjelia! Pretože na tom kríži, pred približne 2000 rokmi, bol všetok hriech sveta vyliaty na Ježiša Krista. Stal sa kvôli nám obeťou za hriech. „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom" (2. K 5:21).

Kristova smrť a vzkriesenie je uholným kameňom evanjelia.

Ježišove posledné slová na kríži boli: „Je dokonané!" Tieto slová môžu byť preložené niekoľkými spôsobmi.

 • „Je tomu koniec."
 • „Je zaplatené."
 • „Je vykonané."
 • „Je ukončené."
Čomu je koniec?

Našim hriechom a vine, ktorá ich sprevádzala.

Čo bolo zaplatené?

Cena vykúpenia.

Čo bolo vykonané?

Spravodlivé požiadavky zákona.

Čo bolo dokonané?

Práca, ktorú dal Boh Ježišovi vykonať.

Čo bolo ukončené?

Satanov nárok na ľudstvo (pozri Kol 2:14–15).

Pavol podáva evanjelium v kocke: Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, bol pochovaný a vzkriesený na tretí deň (pozri 1. K 15:3–4).

GREG LAURIE. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: HARVEST.ORG

4,2/5 (13 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.