Čo je modlitba?

Photo by Luis Quintero from Pexels, https://www.pexels.com/photo/person-placing-hands-on-bible-2258251/

  • 15. Júl '19
  • 5 minút
  • 6648
  • 21

Modlitba je pre poznávanie Boha a duchovný rast rovnako dôležitá ako dýchanie pre náš život a zdravie.

Úvod

Modlitba je pre poznávanie Boha a duchovný rast rovnako dôležitá ako dýchanie pre náš život a zdravie.

Je zaujímavé, že modlitba sa dnes podľa najnovších štúdií medzi Američanmi teší najvyššej obľube. Jeden nedávny prieskum verejnej mienky ukázal, že 8 z 10 Američanov sa modlí pravidelne. Iný prieskum verejnej mienky zistil, že 73 % Američanov verí v uzdravujúci účinok modlitby. Avšak mnohí, ktorí tvrdia, že sa modlia, úplne minuli cieľ pravej modlitby.

Čo modlitba je a čo nie je

Modlitba nie je akýsi mystický proces, počas ktorého voláme k nejakej sile. Nie je to ani prostriedok moci, ktorou vytvárame alebo privolávame veci do nášho života tým, že to nariaďujeme Bohu ako nejakému nebeskému poslíčkovi, ktorý v nebi všetko vybaví. Modlitba je komunikácia s Bohom a načúvanie Mu.

Pravá modlitba je výsledkom súladu našej a Božej vôle. Modlitba je naše spojenie s nebom a nebeské spojenie s nami — kvôli tomu by si mal byť vždy dostupný!

Prečo by sme sa mali pravidelne modliť

Možno si si zvykol modliť sa ako dieťa alebo si sa začal modliť ako mladý kresťan, ale zdalo sa ti, akoby Boh vždy na tvoje modlitby odpovedal prenikavým „nie!“. Rozhodol si sa skončiť s modlením, lebo ťa frustrovala nezodpovedaná modlitba. Tým, že si to urobil, si nevedomky upadol do hriechu nemodlenia. „A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať“ (L 18:1). Pavol napísal: „neprestajne sa modlite!… lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi“ (1. Tes 5:17–18).

Na druhej strane sa možno modlíš pravidelne, ale zdá sa, že na svoje modlitby nikdy nedostávaš odpovede. Vyzerá to tak, že jediné, čo získavaš, je mrazivé ticho. Možno sa vieš stotožniť s Jóbom, ktorý uprostred svojich skúšok povedal: „Niet medzi nami rozhodcu, ktorý by položil ruku na nás oboch“ (Job 9:33). Jób vravel, že neexistuje nikto, kto mohol naraz položiť svoju ruku na Boha a človeka.

Ježiš je však náš prostredník. Pretože je Boh, pozná Božie túžby; ale tým, že kráčal po zemi ako človek, rozumie našim slabostiam a nedostatkom. Preto si môžeme byť istí, že sa modlíme k Bohu, ktorý sa neodvracia od našich modlitieb. Namiesto toho s nami takto túži komunikovať.

Ako by sme sa mali modliť

„V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých“ (Ef 6:18). Všimnite si v tomto verši slovo „všetkých“. Máme sa modliť pri každej príležitosti, rôznymi druhmi modlitieb a prosieb a za všetkých veriacich.

Boh nás neučí, aké držanie tela máme mať pri modlitbe, pretože každé je vhodné.

Ľudia v Biblii sa modlili postojačky, so zdvihnutými rukami, posediačky, poležiačky, kľačiac, pozdvihujúc oči k nebu, klaňajúc a bijúc sa v prsia.

Boh nás neučí, na akom mieste sa máme modliť, pretože každé miesto je vhodné.

Písmo vraví: „Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste… “ (1. Tim 2:8) Ľudia v Biblii sa modlili počas boja, v jaskyni, v komore, v záhrade, na vrchu, pri rieke, pri mori, na ulici, v podsvetí, v posteli, v dome, vo väzení, v divočine a v rybe.

Ježiš nám nehovorí, kedy sa modliť, pretože každý čas je vhodný.

Ľudia v Biblii sa modlili skoro ráno, ráno, večer, trikrát do dňa, pred jedlom, po jedle, v nočnom čase, o polnoci a deň a noc. Ľudia sa modlia, keď sú mladí, starí, keď majú problémy, každý deň a vždy. Modlitba je v živote kresťana dobrá a potrebná v ľubovoľnej pozícii, kedykoľvek, kdekoľvek a za akýchkoľvek okolností.

Aké druhy modlitieb by sme sa mali modliť

Biblia rozoznáva niekoľko odlišných druhov modlitieb, ktoré sa môžeme modliť. Jeden vzor modlitby sa ukrýva za akronymom CHVĎP. Každé písmeno vyjadruje určitý aspekt modlitby zostavený vo veľmi prirodzenom poradí.

  • CH: Chvála (uctievanie)
  • V: Vyznanie (konkrétnych hriechov)
  • Ď: Ďakovanie (vďačnosť)
  • P: Prosba (konkrétne žiadosti)

Chvála

V podstate nás Ježiš rovnakú vec učil v modlitbe Pánovej, ktorá sa začína slovami „Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje“ (Mt 6:9). Tento verš pre nás predstavuje perspektívu. Dobrý príklad tohto druhu chvály nachádzame v Ž 95:1–7. Keď si nájdeme čas na oslavu a uctievanie Boha v našich modlitbách, prisudzujeme Mu právoplatné miesto. Výsledkom toho je, že naše problémy a potreby sa dostávajú do náležitej perspektívy.

Vyznanie

Čím viac sa približujeme k Bohu, tým viac pociťujeme našu hriešnosť. Keď Izaiáš prišiel do Božej prítomnosti, povedal: „Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože Kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči“ (Iz 6:5). Vyznanie našich hriechov odstraňuje akékoľvek zábrany a čistí vzduch od čohokoľvek, čo by mohlo spôsobiť, že Boh nevypočuje naše modlitby. „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti“ (1. J 1:9). To je znova ukázané v modlitbe Pánovej. Po slovách „Otče náš, ktorý si v nebesiach,“ nachádzame „A odpusť nám viny naše“ (Mt 6:12).

Ďakovanie

Naša okamžitá reakcia na vyznanie by mala byť vďaka. Mali by sme byť vďační, že Boh nás naozaj očistí a odpustí nám. Dávid vo svojom žalme povedal: „Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý!“ (Ž 32:1).

Mali by sme vzdávať vďaky, pretože všetko v našich životoch ide hladko, alebo pretože máme dobrú náladu? Nie. Mali by sme vzdávať vďaky preto, lebo Boh si našu vďaku zaslúži. Ž 118:1 hovorí: „Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť!“ V Botekovom preklade Biblie sa píše „jeho láska trvá naveky.“ Tým, že ďakujeme, čo je jednoducho vyjadrenie vďačnosti za to, čo máme, predchádzame zameraniu našej pozornosti na to, čo nemáme.

Prosba

Ak sme verní v prvých troch krokoch, posledný krok nezvrhneme do predkladania nášho duchovného nákupného zoznamu Bohu. Namiesto toho, aby sme v modlitbe najprv strávili nejaký čas chválou, vyznaním a ďakovaním, pričasto začíname prosbami. A predsa, Boh chce počuť naše potreby a žiadosti. Písmo nám hovorí: „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách“ (F 4:6).

Tiež nám zasľubuje: „Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša“ (F 4:19).

Nezanedbávaj túto nevyhnutnú časť tvojej kresťanskej cesty. Ako raz niekto povedal: „Modlitba je dýchanie znovuzrodenej duše a bez nej nemôže existovať žiaden kresťanský život.“

GREG LAURIE. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: HARVEST.ORG

4,8/5 (25 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.