Registrácia

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link na dokončenie registrácie.

Zabudli ste svoje heslo?

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj prihlasovací e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link, na ktorom si budete môcť nastaviť nové heslo.

Čo je spása? II.

https://www.pexels.com/photo/adult-affection-baby-casual-236164/

  • 7. Jún '18
  • 2 minúty
  • 1098
  • 6

„A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej“ (R 5:1–2).

Spása prináša pokoj, prístup a nádej

„A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej“ (R 5:1–2).

Pokoj s Bohom sa stará o našu minulosť

Boh viac nezadržiava naše hriechy. Vedomie, že máme odpustené hriechy a na svojom účte Kristovu spravodlivosť nás napĺňa prekypujúcim pokojom!

Prístup k Bohu sa stará o našu prítomnosť

V každom čase k Nemu môžeme prichádzať po pomoc, ktorú potrebujeme.

Nádej slávy Božej sa stará o našu budúcnosť

Raz sa budeme podieľať na Jeho sláve.

Vedomie, že si ospravedlnený, v pokoji s Bohom, že môžeš slobodne vstúpiť do Jeho prítomnosti a mať nebeskú nádej, je viac než by človek vôbec mohol dúfať. Ale je tu ešte viac!

Spása prináša prijatie do Božej rodiny

Prijatie do Božej rodiny by sa mohlo nazývať konečná korunovácia. Známy evanjelista D.L. Moody zhrnul proces spásy do piatich slov:

Pokánie: zmena myslenia. Nový pohľad na Boha.

Obrátenie: zmena života. Nový život od Boha.

Obnovenie: zmena charakteru. Nové srdce od Boha.

Ospravedlnenie: zmena stavu. Nové postavenie pred Bohom.

Adopcia: zmena rodiny (alebo pozície). Nový vzťah voči Bohu.

Adopcia znamená „byť na mieste syna.“ Písmo vysvetľuje túto jedinečnú časť spásy takto:

„… keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista“ (Ef 1:5).

„Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo“ (G 4:4–5).  

V podstate sme dostali plné práva syna v Božej rodine. Akoby sme sa tak narodili. Môžeme stáť v sláve Boha, ktorý má moc a túžbu odpustiť nám a pripísať nám na účet Svoju spravodlivosť. Adopciou nám Boh hovorí: „Nestoj iba v mojej sláve; poď bližšie ku Mne!“

„A keďže ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče!“ (G 4:6).

„Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče!“ (R 8:15).

Slovo Abba hebrejsky znamená detský láskyplný plač k svojmu otcovi. Slovenský ekvivalent slova Abba by bol ocko, ocino, tatino. Boh chce, aby si vedel, že sa o teba stará, a že kedykoľvek máš úplný a voľný prístup do Jeho prítomnosti.

Bez ohľadu na to, aký je tvoj pozemský otec, môžeš si byť istý, že tvoj Otec v nebi ťa veľmi miluje!

Rozumie ti

„Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa Ho boja“ (Ž 103:13).

Stará sa o teba

„Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť?   alebo: Čo budeme piť?  alebo: Čím sa budeme odievať? Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete“ (Mt 6:31–32).

Rád ťa požehnáva

„Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo Ho prosia!“ (Mt 7:11).

Spása — so všetkými svojími výhodami — je pre nás v tomto živote postačujúca. Nič viac nepotrebujeme.

GREG LAURIE. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: HARVEST.ORG

4,8/5 (14 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.