Existujú knihy, ktoré sa stratili z Biblie?

Thomas Schmitt @ Dreamstime.com

  • 24. Jún '10
  • 4 minúty
  • 4632

Celá otázka stratených kníh Biblie závisí na tom, čo je Biblia. Keď používame slovo "Biblia", čo tým myslíme? Biblia môže znamenať len dve veci.

Celá otázka stratených kníh Biblie závisí na tom, čo je Biblia. Keď používame slovo "Biblia", čo tým myslíme? Biblia môže znamenať len dve veci.

Biblia je buď Božie nadprirodzené Slovo a vtedy Boh nadprirodzene dbá a stará sa o svoje dielo alebo je to iba vyhlásenie viery vodcov kresťanstva. Hovoria, že "toto predstavuje, v čo veríme". Keď neberieme do úvahy, že je to Božie Slovo, ide teda len o to, aby sme sa dohodli, čomu veríme. Veď každý má právo určiť si, v čo verí.

Teraz si všimnime, že sú dva spôsoby, ako sa na Bibliu dívať: nadprirodzená alebo prirodzená perspektíva, Nie sú žiadne iné možnosti pohľadu na túto otázku, žiadne iné varianty. Bez ohľadu na to, kto ste, buď si myslíte, že Biblia je Bohom inšpirované Slovo, (väčšina konzervatívneho kreťanského sveta má v nejakej forme tento názor), alebo Biblia je len potvrdením viery ranej cirkvi bez akéhokoľvek nadprirodzeného obsahu. Veľký zvyšok sveta sa na to díva takýmto spôsobom.

Tak a teraz prichádza otázka stratených kníh Biblie. Ale existujú vôbec nejaké stratené knihy Biblie?

Je možné, že by z pohľadu nadprirodzenej perspektívy mohli byť niektoré knihy z Biblie stratené? Počkajte chvíľu, ak Boh nadprirodzene dbá o Slovo, ktoré nám zveril, potom aj nadprirodzene dozerá, aby všetky Jeho knihy boli tam, kde majú byť. Ak má Biblia nadprirodzenú kvalitu, tak má aj Božiu nadprirodzenú ochranu. Môžete povedať, že tento nadprirodzený element neuznávate, ale v tomto zmysle definície nie je možné myslieť si, že by Boh mohol svoju vlastnú knihu stratiť. Poviete si: "Ale človek to napísal." Môžete prinútiť svojho psa, aby si sadol? Pravdaže. Ak ty. obyčajný človek prinútiš svojho psa, aby si sadol, nemôže nekonečný Boh dozrieť na ochranu svojej knihy? Mohol si na to použiť aj opicu, nieto ešte človeka.

Možno si poviete, že Biblia nie je nadprirodzená, ale že je len vyjadrením viery vodcov cirkvi. Dobre, ak je to tak, potom kto má konečné slovo, slovo pri výbere kníh, ktoré patria do Biblie? Vodcovia ranej cirkvi. Preto podľa skutočnej definície nie sú časťou Biblie tie knihy, ktoré boli vyhodené do vonkajšej tmy. Je rozhodnutím vodcov ranej cirkvi, ktoré knihy reprezentujú ich vieru. Ak povedia, že evanjelium podľa Tomáša nie je ich knihou, a niekto vezme tú knihu o 2000 rokov a povie, že je to stratená kniha Biblie, potom je čestné spýtať sa: "V akom zmysle je to stratená kniha?" Mohla by to byť stratená kniha staroveku, veľký archeologický nález alebo úžasná časť literatúry. Ale stratené kniha Biblie? Nie!

Biblia musí byť buď nadprirodzená kniha, alebo nie je nadprirodzená kniha. Ak je nadprirodzená — ak je Pán Boh zodpovedný za jej napísanie, za jej rozšírenie i prežitie — potom Boh, živý Boh to robí správne. Boh nerobí chyby, On nezabúda na veci, On sa nemýli v tom, čo je správne a čo je falošné. On nie je roztržitý, On nestráca svoje lekcie.

Ak Biblia nie je nadprirodzená — ako budú tvrdiť hlavne tí, ktorí prehlasujú, že našli startené knihy — potom je to iný problém. Podľa akého štandardu môžeme s dobrým úmyslom prehlásiť tieto knihy za stratené knihy Biblie? Z ľudskej perspektívy — ak je Biblia zbierkou písomností, ktoré odrážajú vieru vodcov raného kresťanstva, potom písomnosti, ktoré oni vylúčili, nie sú časťou Biblie podľa správnej definície. Je to ako napísať knihu o vašej osobnej viere z hromady myšlienok, ktoré ste zozbierali počas rokov. Potom sa niekto začne prehrabávať v odpadkoch, aby našiel inú vieru, ktorú ste vy nezahrnuli do svojej zbierky a vyhlási, že toto je vaša tajná alebo stratená viera. Poviete: "Nie, toto nie je moja viera, preto som to odhodil ako odpad. Keby to skutočne bola moja viera, bolo by to v knihe zahrnuté."

Iróniou je, že obhajcovia týchto "stratených kníh" tvrdia, že knihy, ktoré oni znovu objavili, napr. tzv. Evanjelium podľa Tomáša, boli stratené, lebo cirkevní otcovia ich zatajili, čo inými slovami znamená, že ich odhodili, úplne zavrhli. Toto obvinenie je pravdivé. Urobili to. Kritici si myslia, že to posilňuje ich tvrdenie. Opak je pravdou. Vyvracia ho, lebo dokazuje, že tieto knihy jednoducho neboli nikdy akceptované vodcami cirkvi ako knihy, ktoré reprezentujú ich vieru a mali by patriť do Biblie. Preto tam nie sú.

Ľudia, ktorí neuznávajú Bibliu ako danú Bohom, majú niekedy naozaj "zaujímavé" predstavy. Keďže je Biblia podľa nich len ľudským názorom, navrhujú, aby sme hlasovali o Biblii a opravili chyby. Mali by sme sa zhromaždiť, znovu "zamiešať karty", vyhodiť niektoré knihy a včleniť iné, ktoré odrážajú to, čo cirkev teraz verí o duchovnej pravde.

Bez ohľadu na váš názor na Bibliu — nadprirodzený alebo prirodzený pôvod — nemá zmysel hovoriť o stratených knihách Biblie. Je to racinálne nemožné. Aj keď sa svet okolo nás snaží presvedčiť, že také existujú.

Slovenské evanjelizačné stredisko (EVS).

3,8/5 (4 hlasy)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.