Keď sa lož stáva pravdou — "Da Vinciho kód"

  • 25. Jún '10
  • 6 minút
  • 12363
  • 252

Vždy to tak bolo a vždy to tak bude. Na Bibliu a na kresťanstvo sa útočí a bude útočiť.

Vždy to tak bolo a vždy to tak bude. Na Bibliu a na kresťanstvo sa útočí a bude útočiť. V poslednej dobe mysle a srdcia mnohých ľudí, ktorí nie sú zakorenení vo viere, zavádzajú kniha a film Da Vinciho kód.

Úprimní ľudia sú zmätení, ostatným to hrá do karát a zasa majú nejaké argumenty a teórie. Nejde o nič, čo by našu vieru mohlo akýmkoľvek spôsobom vyvrátiť. Naopak, ukážme všetkým, ktorí sa z knihy tešia, aké sú tam nezmysly.

Kto klame koho?

Da Vinciho kód je bezpochyby zaujímavý román. Nečakané záhady a prekvapujúce kódy vyvolávajú dojem, že ide o dôveryhodné posolstvo a autora plného vedomostí. Mnohí čitatelia si myslia, že kniha ich privádza k poznaniu starých historických právd, ktoré cirkev skrýva.

Keď človek vníma túto knihu viac ako len dobre vymyslený príbeh, ocitne sa na tenkom ľade. Kniha je totiž plná prehnaných tvrdení, zlých vysvetlení, nepravdy a falšovania histórie. Napirek tomu je v knihe zdôrazňované, že všetky teórie a tvrdenia sú podporené vedeckým výskumom serióznych vedcov. Realita je však úplne iná. Kto teda v skutočnosti skrýva pravdu?

Neexistuje žiadny seriózny vedec — historik, ktorý by podporil konšpiračné teórie a historické klamstvá, nachádzajúce sa v knihe. To všetko z jednoduchého dôvodu: kniha sa opiera o špekulácie a vymyslené zdroje. Dan Brown má dobrú fantáziu, ale ako znalec histórie Európy a cirkvi je neschopný. Prečítajte si prečo.

Priorstvo Sionu?

Všetky udalosti v knihe sa točia okolo tajného spolku Priorstvo Sionu a dokumentov, ktoré tento spolok ukrýva. Na začiatku knihy Dan Brown píše: "Priorstvo Sionu je európska tajná organizácia, ktorá bola založená v roku 1099. Táto organizácia stále existuje." Skutočnosť je však iná. Historickým faktom je, že Priorstvo Sionu nikdy neexistovalo. Ide tu o vydarený podvod Francúza Pierra Plantarda, ktorý zomrel v roku 2000. Vyrobil falošné dokumenty a dokázal podviesť pisateľov kníh "Svätá krv" a "Svätý grál". V roku 1970 sa pokúsil vytvoriť mýtus o sebe, že je posledným majstrom tajomného spolku Priorstvo Sionu. Jeho podvod však bol v osemdesiatych rokoch odhalený. Na polícii sa priznal, že si to všetko vymyslel.

Na stránke http://www.priory-of-sion.com sa nachádzajú dôveryhodné informácie o Pirrovi Plantardovi a jeho vymyslenom Priorstve Sionu.

Tajné dokumenty?

Na stránke Fakty v "Da Vinciho kóde" Dan Brown píše: "V Národnej knižnici v Paríži sa v roku 1975 našli pergameny nazývané Les Dossiers Secrets, dokumenty, ktoré identifikovali členov Priorstva Sionu. Medzi inými tam boli Isaac Newton, Boticceli, Victor Hugo a Da Vinci."

Skutočnosť je však takáto: pergameny Les Dossiers Secrets boli vyrobené Pierrom Plantardom a jeho priateľmi. Falošné dokumenty prepašovali do archívov knižnice. Podvod bol odhalený a Plantard s priateľmi sa priznali. Dan Brown klame čitateľov, keď tvrdí, že dokumenty sú pravé a podávajú spoľahlivú historickú pravdu.

Keď sa človek dozvie, že Priorstvo Sionu nikdy neexistovalo a že Les Dossiers Secrets sú kriminálnym podvodom z roku 1970, dôkazy v knihe Da Vinciho kód padnú ako domček z karát. Leonardo Da Vinci nebol nikdy žiadnym šéfom Priorstva Sionu, ktoré ani nikdy neexistovalo. Ani on ani nikto iný nemal žiadne tajné informácie o Ježišovi. Tvrdenia Da Vinciho kódu o Svätom Grále a truhle plnej dokumentov z Ježišovej doby, o tajných kódoch v Da Vinciho maľbách sú šikovným výmyslom a výplodom fantázie. V románe bývajú výmysly samozrejmosťou, ale keď sa vydávajú za historické fakty, je to klamstvo.

Ježiš?

"Pozícia Ježiša ako "Božieho Syna" bola po povýkrát navrhnutá a prijatá po voľbe na koncile v Nicei. Dovtedy považovali nasledoníci Ježiša za smrteľného proroka… veľkého a dôležitého človeka, ale stále len človeka. Bežného človeka." (Da Vinciho kód, kapitola 55)

Tieto a ďalšie podobné tvrdenia protirečia historickým faktom. Ježiš bol uctievaný ako Boží Syn od počiatku cirkvi. Ešte z doby pred Konštantínom bolo nájdených a zdokumentovaných množstvo dokumentov a stovky citátov, ktoré to dokazujú. Tvrdiť, že Ježiša považovcali až do koncilu v Nicei v roku 325 za bežného človeka, je trochu nahlúple falšovanie histórie.

Kniha Da Vinciho kód tvrdí, že cisár Konštantín vydal v roku 325 zrevidovanú a prepísanú Bibliu "potom, ako skôr napísané evanjeliá boli zhromaždené a spálené" (kap. 55). Podobne ako ostatné tvrdenia v knihe aj toto je výmysel. Pravdou je, že existuje mnoho prepisov Biblie z druhého storočia, čo je dávno pred Konštantínom. Práve z týchto materiálov je prekladaná Biblia, a nie z nejakých vymyslených materiálov, ktoré by nadiktoval Konštantín.

Da Vinciho kód tvrdí, že "gnostické evanjeliá" sú dôveryhodnejšie ako 4 evanjeliá, ktoré máme v Biblii. Takéto tvrdenie protirečí vedeckému skúmaniu a výsledkom. Biblické evanjeliá boli totiž napísané, kým žili ľudia z Ježišovej generácie. Gnostické evanjeliá boli písané 100 — 250 rokov po Ježišovej smrti.

Dan Brown pravdepodobne ani nečítal gnostické evanjeliá, pretože všetko, čo o nich hovorí, je chybné. Podľa Da Vinciho kódu "opisujú tieto dokumenty Ježišove skutky veľmi ľudskými termínmi" (kap.55). Pravdou však je, že gnostické evanjeliá obsahujú takmer výlučne len Ježišove reči a nehovoria o skutkoch.Je to úplne opačne, ako tvrdí Dan Brown, pretože v gnostických evanjeliách je Ježiš predstavený ako super duchovný a nedosiahnuteľný učiteľ, ktorý je vzdialený ľudskému životu. Len 4 biblické evanjeliá poznajú Ježiša ako toho, kto sedí, je, plače, je nahnevaný alebo unavený a stará sa o slabých a odmietaných. Len v nich Ho stretávame ako skutočného človeka a milosrdného Spasiteľa.

Mária Magdaléna?

"Ježiš bol prvým feministom. Chcel vložiť budúcnosť cirkvi do rúk Márie Magdalény." (kap. 58)

Hlavné postavy v knihe Da Vinciho kód tvrdia, že Ježišovým plánom bolo založiť kráľovský rod tým, že sa ožení s Máriou Magdalénou a budú mať deti. Mária Magdaléna bola označená Ježišom ako vodca cirkvi a bohyňa. Mala byť garantom "svätého ženského" v budúcnosti cirkvi a uctievaní Boha. Ježišovým plánom bolo totiž uviesť svätý pohlavný styk ako centrálny rituál pre svojich nasledovníkov, pretože "skrze súlož sa muž stáva celkovo duchovným a je v kontakte s Bohom." Takéto teórie sú prezentované v kapitolách 28, 60 a 74.

Podľa Da Vinciho kódu sa Ježišovi plán nevydaril a tehotná Mária musela utiecť do Francúzska. Narodilo sa jej dievča Sára a jej deti sa povydávali a poženili do francúzskej kráľovskej rodiny. 2000 rokov to cirkev skrývala pred svetom. Podľa Da Vinciho kódu Priorstvo Sionu stráži tisíce dokumentov, ktoré odhaľujú Ježišov pôvodný plán, ale jedného dňa sa to všetci dozvedia.

Naozaj "úžasná teória" pre úspešný román. Avšak totálny nezmysel z pohľadu histórie a zdravého rozumu. Žiadne historické dôkazy, zdroje alebo stopy. Žiadna tajná organizácia Priorstvo Sionu, ktorá by také niečo strážila.

Kód Leonarda Da Vinciho?

"Da Vinci dostal od Vatikánu stovky lukratívnych úloh na maľovanie kresťanských motívov. Neboli výrazom jeho vlastného presvedčenia, ale išlo skôr o ekonomické dôvody." (Kap. 8)

V knihe Da Vinciho kód je veľa tvrdení o Leonardovi Da Vincim, ktoré nemajú žiadny historický základ. Napríklad, v priebehu svojho života maľoval pre Vatikán len raz, a nie viac než stokrát, ako to tvrdí kniha. Kniha obsahuje mnoho takýchto nehistorických opisov života a diela Da Vinciho.

Keď sa v knihe špekuluje okolo mena Mona Líza, zjavne Dan Brown nevie, že maľba dostala toto meno 31 rokov po Da Vinciho smrti. On sám nikdy svoj obraz tak nenazval.

Keďže Priorstvo Sionu nikdy neexistovalo, nevedel Da Vinci nič o tajomstvách, ktoré kniha predstavuje. Znalcovia umenia študujú Da Vinciho dielo už 500 rokov. Nie je tak trochu naivné veriť, že spisovateľ, ktorý sa živí kriminálnymi románmi, zrazu objaví množstvo symbolov a kódov, ktoré predtým nikto nevidel?

Jedným z príkladov je maľba Posledná večera. Dan Brown si je istý, že osoba napravo vedľa Ježiša je žena. 500 rokov všetci vedeli, že tou osobou je Ján, najmladší z učeníkov. V dobe Da Vinciho bolo úplne bežné maľovať veľmi mladých mužov s ženskými črtami. Je na to mnoho príkladov z tej doby. A ak by na obraze bola Mária, kde je potom Ján?

Keďže Priorstvo Sionu nikdy neexistovalo, Leonardo Da Vinci nemal žiadnu tajnú informáciu o Ježišovi a Márii Magdaléne. Zreteľným záverom jednoducho je, že Dan Brown sa opäť mýli. Veda, ktorá skúma umenie, nie je taká hlúpa, ako by si čitateľ knihy mohol myslieť.

Da Vinciho kód je zaujímavý a napínavý román. Ale nič viac. Posolstvo románu nie je pravdivé len preto, že sa tam používajú známe mená a dej sa odohráva na skutočných historických miestach. Tí, ktorí si myslia, že tvrdenia a teórie v knihe sú historickými pravdami, sú v nebezpečenstve považovať histótiu kresťanstva za nedôveryhodnú a tajomnú. Pravda to však nie je.

Voči nezmyslom v knihe, ktoré sa vydávajú za pravdy, sa neohradzuje len veriaci človek. Jasne ich vidí každý zdravý rozum.

Slovenské evanjelizačné stredisko (EVS).

Všetky práva vyhradené.

2,8/5 (28 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.