Znížilo prepisovanie Biblie jej dôveryhodnosť?

eyebiz @ sxc.hu

  • 28. Jún '10
  • 3 minúty
  • 4997

Mnoho ľudí dnes zastáva názor, že Biblii nemožno úplne dôverovať aj preto, že bola po stáročia mnohokrát prepisovaná.

Mnoho ľudí dnes zastáva názor, že Biblii nemožno úplne dôverovať aj preto, že bola po stáročia mnohokrát prepisovaná.

Niektorí ľudia si myslia, že Biblia bola napísaná v jednom jazyku, potom preložená do ďalšieho jazyka, z neho do ďalšieho a nakoniec z toho posledného do slovenčiny. Z takéhoto mylného názoru potom vyplýva, že ak bola Biblia v priebehu dejín prekladaná z jedného jazyka do druhého a tak ďalej, tak jej slová by mali byť prekrútené a nepresné. Určite všetci poznáme hru s názvom telefón, keď jeden človek povie určité slovo druhému, ten ďalšiemu, ten zase ďalšiemu a posledný človek zvyčajne nahlas vysloví slovo, ktoré je len málo — ak vôbec — podobné tomu pôvodnému. Toto však nemá nič spoločné s prepisovaním Biblie.

Faktom ostáva, že Biblia nebola vôbec takýmto spôsobom prepisovaná. Vezmime si napr. Novú zmluvu. Učeníci a nasledovníci Ježiša Krista ju napísali v gréčtine. Nemáme síce originálny dokument, ale máme okolo 6 000 kópií gréckych rukopisov, takže môžeme povedať, že sme veľmi blízko originálu. Tieto rôzne rukopisy a kópie sú navzájom zhodné s presnosťou skoro na 100 %. Štatisticky povedané: rukopisy sú identické na 99,5%. To znamená že iba 0,5% kópií je v niečom odlišných od všetkých ostatných. Ale ak vezmeme tú polovicu percenta a porovnáme ju, zistíme, že najväčšie „problémy“ tejto malej nepresnosti vlastne ani nie sú problémy. Ide o nejednotnosť vo výslovnosti, či o veľmi malé úpravy slov. Napríklad niekde sa hovorí o Ježišovi, inde sa na tom istom mieste hovorí o Ježišovi Kristovi. Treba povedať, že celkové množstvo odlišných textových variantov je veľmi, veľmi nízke. Preto môžeme povedať, že máme zbierku rukopisov, ktorá je extrémne presná s originálnymi dokumentami.

Je tiež jasné, že Biblia sa neprekladá z predchádzajúcich prekladov. Biblia sa prekladá vždy z jazyka pôvodného do jazyka nášho či do iných jazykov. Je tu len jeden jediný „stupeň“ či medzikrok, a nie množstvo krokov, ktoré by mohli spôsobiť nepresnosť. Do slovenčiny, angličtiny, španielčiny či iných jazykov sa Nová zmluva prekladá vždy z tých istých gréckych rukopisov. Práve preto sú preklady veľmi presné v porovnaní s originálom.

Nasledujúca tabuľka porovnáva zbierky rôznych antických rukopisov, uvádza čas vzniku originálneho dokumentu, najskoršiu kópiu, počet kópií, ktoré sa zachovali a čas, ktorý uplynul medzi napísaním originálu a prvou kópiou. Ak je Biblia ako jediná tak často napádaná a kritizovaná za svoju dôveryhodnosť, tak potom všetky ostatné dole uvedené dokumenty musíme zavrhnúť ako nedôveryhodné.

Autor

Vznik diela

Najskoršia kópia

Približná časová medzera medzi originálom a kópiou

Počet kópií

Presnosť kópií

Lucretius

Zomrel 55 alebo 53 pred Kr.

1100 rokov

2

---

Plínius

61–113 po Kr.

850 po Kr.

750 rokov

7

---

Platón

427–347 pred Kr.

900 po Kr.

1200 rokov

7

---

Demosthénes

4 stor. pred Kr.

1100 po Kr.

1500 rokov

8

---

Herodotos

480–425 pred Kr.

900 po Kr.

1300 rokov

8

---

Suetónius

75–160 po Kr.

950 po Kr.

800 rokov

8

---

Thukydides

460–400 pred Kr.

900 po Kr.

1300 rokov

8

---

Euripides

480–406 pred Kr.

1100 po Kr.

1300 rokov

9

---

Aristofanes

450–385 pred Kr.

900 po Kr.

1200 rokov

10

---

Caesar

100–44 pred Kr.

900 po Kr.

1000 rokov

10

---

Lívius

59 pred Kr. — 10 po Kr.

---

???

20

---

Tacitus

Cca. 100 po Kr.

1100 po Kr.

1000 rokov

20

---

Aristoteles

384–322 pred Kr.

1100 po Kr.

1400 rokov

49

---

Sofokles

496–406 pred Kr.

1000 po Kr.

1400 rokov

193

---

Homér (Iliada)

900 pred Kr.

400 pred Kr.

500 rokov

643

95,00%

Nová zmluva

1.stor. po Kr. (50–100 po Kr.)

2stor po Kr. (cca. 130 po Kr. posledná)

menej ako 100 rokov

5600

99,50%

CHRISTIAN APOLOGETICS & RESEARCH MINISTRY — Carm.org. Všetky práva vyhradené.

Pôvodný článok nájdete na: www.carm.org

(0 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.