Je chodenie našou prípravou na manželstvo — alebo na rozvod?

https://www.pexels.com/photo/couple-walking-on-city-street-307791/

 • 18. Máj '17
 • 10 minút
 • 6473
 • 140

Bežné trendy týkajúce sa chodenia v dnešnej dobe vás skôr pripravia na to, že sa rozvediete, než na radostné manželstvo, ktoré vám vydrží.

Chodenie je vedomá snaha o manželstvo, nie príležitostná príprava naňho. Žiaľ, mnohým z nás vravia, že musíme s niekým začať chodiť zavčasu a prípadne často, ak chceme byť na manželstvo niekedy pripravení. Napríklad v jednej obľúbenej kresťanskej knihe o chodení sa píše: „Chodenie je inkubačná doba objavovania opačného pohlavia, svojich vlastných sexuálnych pocitov, morálnych hraníc, svojej potreby vedieť chodiť vo vzťahoch a schopnosti hodnotiť ľudí podľa svojho vkusu.“ Navonok to znie prakticky a rozumne. Až kým si nepredstavíte, že do „inkubátora“ niekoho iného vložia na pár mesiacov či rokov vás (alebo vašu dcéru) a počas tej doby si on či ona bude skúšať svoje „sexuálne pocity“ a „morálne hranice“. Pri chodení vystavujeme sami seba príliš veľkému riziku, keď svoje srdce venujeme niekomu na romantický pokus.

Pravdou je, že chodeniu pripisujeme príliš veľa zásluh a venujeme mu príliš veľa energie vo svojej snahe o manželstvo. Keďže chodeniu správne nerozumieme a správne ho nevyužívame, pri svojom hľadaní lásky robíme v konečnom dôsledku väčšie a častejšie chyby.                

Počkať s chodením?

Počkajte s chodením dovtedy, keď sa môžete vziať. To je moja rada pre nezosobášených, ktorá odráža moje osobné skúsenosti (a zlyhania) v chodení a roky života strávené s inými ľuďmi, ktorí sa zaľúbili (a často zo zaľúbenia trpko precitli). Stručne povedané, ak s niekým chodíme, aby sme vstúpili do manželstva, musíme byť pripravení vstúpiť do manželstva predtým, než začneme s niekým chodiť.

Trendy týkajúce sa chodenia v dnešnej dobe vás skôr pripravia na to, že sa rozvediete, než na radostné manželstvo, ktoré vám vydrží.

Určite neočakávam, že každý bude so mnou súhlasiť. Zbožná múdrosť je široký prúd a Božie Slovo nám často umožňuje uplatniť Jeho srdce a múdrosť pozoruhodne odlišnými spôsobmi, dokonca aj v chodení. Ale jedna konkrétna vec ma priviedla do rozpakov. Mala mnoho podôb, ale znie asi takto:

Chodenie je nutnou prípravou na manželstvo. Ako inak sa mladí muži a mladé ženy naučia milovať svojho budúceho manžela či manželku, ak nebudú spolu chodiť?

Vravím, že ma to privádza do rozpakov, hoci som presvedčený, že by som ako tínedžer bol schopný kázať na túto tému komukoľvek, kto by bol ochotný počúvať. Na 2. stupni ZŠ som naletel tomuto posolstvu: Ak je chodenie rozhodujúcim výcvikom vo vzťahoch a romantike, a chceme vstúpiť do manželstva, potom by sme mali začať s chodením zavčasu a malo by tak byť často. Začal som teda platiť školné, prihlásil sa na vyučovanie, kúpil si učebnice, skákal z jedného vzťahu do druhého, a nikdy sa neobzrel späť — až kým som nechcel späť svoje peniaze.

Môj problém bol v tom, že som sa ku každému novému vzťahu — každému potenciálnemu manželstvu — v skrytosti staval ako k mini-manželstvu.  

Zaľúbené laboratórne myši

Chodenie nie je manželstvo na úrovni 8. ročníka ZŠ. Muži a ženy, s ktorými chodíme, nie sú sériou laboratórnych pokusov, ktoré z nás urobia lepšieho manžela či manželku. Tie vzťahy sú reálnymi vzťahmi a tí ľudia sú (vo väčšine prípadov) budúcimi manželmi či manželkami niekoho iného. Chodenie nie je manželskou zmluvou, ale duchovné a citové riziko je vysoké. Ak budeme k sebe úprimní, potom uznáme, že voľnosť, akú pri chodení mnohí z nás využívajú, naše budúce manželstvo (a budúce dôležité manželstvo toho druhého) skôr poškodí, ako nás naň pripraví. Pestujeme mini-manželstvá, ktoré v skrytosti podkopávajú akékoľvek reálne manželstvo, ktoré nám možno nakoniec dá Boh.

Opakujem, chodenie je predovšetkým hľadaním, nie prípravou. Dobré chodenie nie je o hľadaní spôsobu, ale o hľadaní osoby. Tak ako iné skúsenosti v živote, aj chodenie nás jedným či druhým spôsobom pripraví, či pomôže dozrieť, ale nechodíme preto, aby sme sa pripravili pre niekoho iného. Boh nás na manželstvo pripravuje mnohými inými spôsobmi, ktoré nie sú sprevádzané rizikami, prekážkami a ťažkosťami spojenými s chodením.

Chodenie je predovšetkým hľadaním, nie prípravou. Dobré chodenie nie je najmä o hľadaní spôsobu, ale hľadaní osoby.

Napríklad je oveľa lepšie tráviť veľa času s manželskými pármi, ktoré si vážime a obdivujeme, než na vlastnú päsť experimentovať s milostným vzťahom a sexualitou. Namiesto „študijnej“ prípravy na manželstvo prázdnym odovzdaním seba samého iným slobodným ľuďom túžiacim po láske budeme odovzdane pozorovať verné a šťastné manželské páry v skutočnom živote. Namiesto prejavov intímností v suteréne či sledovania filmov pre ženy by sme mohli kreatívne prísť na to, ako pomáhať rodinám, od ktorých sa chceme niečo naučiť.     

Netvrdím, že by ste nemali chodiť na rande. Drvivá väčšina z nás bude musieť s niekým chodiť, aby sa mohla zosobášiť, aspoň na Západe. Jednoducho takto dnes nachádza väčšina ľudí manželského partnera. Len nie som presvedčený, že chodenie nás — naše srdce, zvyky, povahu — nevyhnutne pripravuje na manželstvo. Neodrádzam vás od chodenia, ale povzbudzujem vás k chodeniu, ktoré bude transparentné, bude mať cieľ a nebude len nejakým experimentom. Moja rada je nevstúpiť do manželstva hneď s prvou osobou, s ktorou budete chodiť, ale chodiť takým spôsobom, ktorý slúži osobe, ktorú si jedného dňa vezmete.

Ako nás chodenie pripravuje

Ak by nás chodenie predsa len malo pripraviť na manželstvo, na čo konkrétne v manželstve by nás tieto vzťahy mali pripraviť?

 • Mať romantický vzťah s niekým opačného pohlavia?
 • Plánovať lepšie rande — jedlo, miesta, aktivity?
 • Vyjadrovať efektívne svoju náklonnosť?
 • Nakupovať správne kvety, sladkosti či šperky?
 • Viesť zmysluplné rozhovory?

Chodenie nás vskutku môže pripraviť na to, aby sme každú z týchto vecí robili neporovnateľne lepšie, ako keby sme nikdy s nikým predtým nechodili. Skúsenosť nás takmer vždy niečo naučí. Problém je ten, že na konci každého vzťahu sme sa naučili, ako niekoho milovať, ale ten niekto nebol náš manželský partner. Pripravili sme sa na sobáš s našou bývalou priateľkou či priateľom, ale k sobášu nedošlo. Pestovali sme lásku na emocionálnej úrovni a výhradným spôsobom, špecificky sme sa naučili, ako sa prakticky vzájomne milovať. Potom sme sa vzdialili a celý proces sa začal odznova s niekým iným. 

Takže namiesto našej prípravy na manželstvo sme sa v skutočnosti vlastne pripravili na to, ako z manželstva vycúvať. Chodenie nás naozaj pripravilo na rozvod.

Čo nikdy nebudete počuť       

Ešte stále mi neveríte? Počuli ste niekedy nejakého manžela otvorene chváliť minulé vzťahy svojej manželky? Počuli ste niekedy nejakú manželku nariekať nad tým, že jej muž nechodil s viacerými ženami?

Ako by sme spolu komunikovali, ak by si predtým nestrávil celé hodiny telefonovaním s Rachel?

Som taký vďačný, že si sa s Gregom naučila lepšie bozkávať.

Kde by bolo dnes naše manželstvo, ak by si predtým nekúpil všetky tie kvety pre Susan?    

Muži a ženy sa takto nerozprávajú. Ak muž či žena predsa len pochvália minulý vzťah svojho manželského partnera, je to takmer vždy za to, čo neurobili — nie preto, že ten iný vzťah bol „cennou a poučnou skúsenosťou“ na ceste do manželstva.

Uvažujte o tom. Môžeme sa pokojne zhovárať, ako veľmi nás chodenie pripraví na manželstvo predtým, než doň vstúpime, a potom takmer nikdy nehovoríme o svojich vzťahoch pred manželstvom, keď sa vezmeme. Prečo? Lebo chodenie nás v skutočnosti nepripravuje na manželstvo, najmä ak ho považujeme za akýsi zábeh či skúšobnú jazdu.    

Ako nás pripravuje Boh 

Aký je Boží názor na to, čo znamená byť pripravený na manželstvo a ako sú tieto veci prepojené s tým, čo dnes v chodení vidíme a prežívame? Najjasnejší obraz, aký v Biblii nachádzame, je zapísaný v Liste apoštola Pavla Efezanom 5:21–33. Ak sa chcete pripraviť pre svojho budúceho manžela či manželku, musíte sa naučiť uviesť do praxe týchto päť spôsobov správania, typických pre manželstvo:   

 • Byť celkom a odhodlane jediný (Ef 5:31)
 • Zjednotiť sa duchovne, emocionálne a telesne (Ef 5:31)
 • Celkom sa podrobiť svojimi túžbami a prioritami niekomu inému (Ef 5:21–24)
 • Usilovne sa snažiť, aby niekto iný získal čistotu (Ef 5:26–27)
 • Zomierať sebe samému kvôli niekomu inému, hoci nás to bude stáť všetko (Ef 5:25

Pripadá vám to ako obraz chodenia v dnešnej dobe? Podobajú sa tomu vaše vzťahy pred manželstvom? Väčšina mojich skúseností pred manželstvom sa tomu nepodobá, takto nevyzerajú ani zďaleka. Najmä preto, že tento úryvok (Ef 5:21–33) bol napísaný o manželstve, nie o chodení. Nie sme predurčení na to, aby sme týchto päť bodov zažívali s niekoľkými mužmi či ženami, a potom viac s naším manželským partnerom. Boh mal v úmysle, aby sme ich zažívali s jednou osobou, uprostred bezpečia a dôvernosti sľubu — v manželstve.

Pripravte sa

Zaiste, ak chceme vstúpiť do manželstva, mali by sme sa na to pripraviť. Ale na opravdivý, celoživotný milostný vzťah sa nepripravíme tak, že budeme experimentovať s krátkodobým milostným vzťahom v menšom vydaní. Na hlbší, plnší, trvalejší vzťah sa pripravíme tak, že sa budeme čoraz viac podobať na Krista. Ak chceme byť v manželstve šťastní tak, ako sa len ľudsky dá, učíme sa milovať druhého rovnako, ako on miluje nás. Rôzne spôsoby, ktorými sa pripravujeme milovať tak ako on, sa budú veľmi odlišovať od všetkých trendov v chodení.

1. Pripravte sa na to, že budete milovať výlučným spôsobom
Keď v dnešnej dobe povieme „výlučne“, bežne tým máme na mysli jednu osobu v danom čase. Okamžite si spomenieme na naše mini-manželstvá. Napríklad niekto sa mohol v minulosti päťkrát  rozviesť, a predsa dnes chodí s „výlučne“ jednou osobou. Myslím, že všetci môžeme súhlasiť s tým, že toto je plytký a povrchný spôsob uvažovania o výlučnosti. Chodiť s výlučne jedným chlapcom, ktorého vystrieda druhý či s dievčaťom, ktoré vystrieda iné, sa časom javí čoraz menej výlučne, a okráda nás prinajlepšom o istú porciu výlučnosti, ktorú by sme raz mohli dať manželskému partnerovi.

Namiesto zaobchádzania s každým novým vzťahom ako s mini-manželstvom pestujte silnú a skutočne výlučnú lásku k svojmu budúcemu manželovi či manželke — aj keď ešte zatiaľ neviete,  kto ním alebo ňou je. Keď ste vo vzťahu so svojím priateľom či priateľkou, vždy predpokladajte, že nie sú vaším budúcim manželom či manželkou až dovtedy, keď sa on alebo ona nestanú vaším manželom či manželkou.

Ak chodeniu správne neporozumieme a nebudeme ho správne využívať, pri svojom hľadaní lásky nakoniec urobíme väčšie a častejšie chyby.

2. Pripravte sa na to, že budete nesebecky slúžiť druhým, a nie uspokojovať seba samého
Pripravte sa na to, že budete slúžiť, a nie že vás budú obsluhovať (Mk 10:45). Manželstvo od nás vyžaduje, aby sme denne s radosťou zomierali sebe kvôli tomu druhému, kým chodenie častejšie vyzerá, akoby sme sa kŕmili do prasknutia na úkor niekoho iného. Vtrhneme do miestnosti, kde môžeme zadarmo jesť, čo hrdlo ráči, ale zabúdame, že je tu niekto iný, kto za to vždy platí. 

Ak chceme jedného dňa správne milovať svojho budúceho manželského partnera, musíme sa už dnes naučiť žiť pre niekoho iného, nie len pre seba. Všetci sa rodíme s poznaním, ako sa postarať o seba samého (Ef 5:29). Všetci sa musíme učiť, ako odstaviť seba samého na vedľajšiu koľaj kvôli druhému — odložiť svoje vlastné uspokojenie, aby sme chránili a slúžili svojmu súčasnému priateľovi či priateľke (aj svojmu budúcemu manželovi či manželke).     

3. Pripravte sa na to, že budete trpezlivo čakať
Slovo, ktoré snáď vystihuje moderné chodenie, je „teraz“ — láska teraz, nároky teraz, dotyk teraz, sex teraz, manželstvo teraz. Každá chvíľa nesplnenej túžby pulzuje v našom tele napätím. Áno, „kto našiel ženu, našiel znamenitú vec a priazeň dostal od Hospodina“ (Prís 18:22), ale iba ak ju našiel v Božom čase a Božím spôsobom.

Netrpezlivosť je rovnako príčinou našich chybných krokov ako čokoľvek iné. Milostný vzťah, manželstvo a sex sú naozaj dobré dary od Boha, a ako to platí pre každý iný a dokonalý dar, ktorý prijímame, musíme sa podrobiť Božiemu načasovaniu a Božím pravidlám, aby sme ich mohli naplno vychutnať. Ak budete v chodení povzbudzovať svoje túžby po okamžitom uspokojení, zo dňa na deň budete prepadať v celoživotnej snahe o manželstvo.

4. Pripravte sa na to, že sa budete odhodlane usilovať o mravnú čistotu          
Snaha o mravnú čistotu nekončí po vstupe do manželstva. Nie je to postroj, ktorý z donútenia nosia slobodní ľudia. Je to bremeno, ktoré nesú krvou vykúpení ľudia s láskou (1. Kor 6:18–20).

Nezosobášeným sa opakovane pripomína prostredníctvom zákona vymedzeného Bibliou a  výhražnej zastrašovacej techniky — hanba, tehotenstvo, sexuálne prenosné ochorenia –, aby si strážili svoju čistotu. A Biblia nás naozaj upozorňuje, nie neurčitými výrazmi, na sexuálnu nemorálnosť a nečistotu (Ef 5:3; Ef 5:5). Ale tou najväčšou a najúčinnejšou motiváciou v dosahovaní vašej osobnej mravnej čistoty — či ste slobodný alebo zosobášený, mladý či starý, čerstvo obrátený či veterán — nie sú potenciálne následky, ale potenciálna radosť.  

Ak si Ježiša budeme ceniť viac ako lásku, sex a manželstvo, budeme chodiť na rande, sobášiť sa a milovať inak.

Pripravte svoje srdce na to, že si budete Ježiša ceniť viac ako lásku, sex a manželstvo, a budete chodiť na rande, sobášiť sa a milovať inak. A táto inakosť bude mať hlboký dopad na vaše šťastie a na vášho budúceho manžela či manželku.

MARSHALL SEGAL © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,3/5 (27 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.