Je potrat zlý?

Allan Foster @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/foshydog/4623322334/sizes/l/

 • 21. Jan '11
 • 6 minút
 • 8252
 • 159

Racionálne argumenty, ale aj osobná skúsenosť. Mnoho ľudí na tom predsa nevidí nič zlé. Čo na to Biblia a zdravý rozum?

Áno, potrat je zlý. Pán povedal: „Nezabiješ!“ (2. kniha Mojžišova 20:13). Život, ktorý rastie v matkinom tele je dieťa, bábätko. V Biblii sa na život v lone pozerá ako na dieťa.

V 2. knihe Mojžišovej 21:22 sa píše: „Keby sa chlapi pobili a pritom by udreli tehotnú ženu, takže by mala potrat, ale nestane sa smrteľná nehoda, páchateľ bude peňažite pokutovaný, ako mu určí manžel onej ženy; zaplatí podľa sudcovského rozhodnutia.“ (Iný preklad tohto verša je „tak že by vyšiel jej plod“ (Roháček))

Zástancovia potratu sa nepokúšajú starostlivo ochraňovať život v maternici. Ich hlavným záujmom sú „práva“ matky. Povyšujú ich nad práva dieťaťa, ktoré v nej rastie. Zabijú dieťa, ktoré nemôže vysloviť svoju túžbu. Aby bola vražda prijateľnejšia, o bábätku hovoria, že je „plod“, je „neživotaschopný“ alebo že „nie je ešte človekom“, atď. Uľaví sa tým svedomiu. Vy, ktorí tvrdíte, že dieťatko nie je „životaschopné“, sledovali ste už niekedy potrat cez ultrazvuk? Videli by ste „neživotaschopný plod“, ako sa odťahuje od smrtiacich nástrojov a hľadá spôsob, ako sa zachrániť. Chce žiť. Niekto môže namietať, že i hlodavec chce žiť. V tele ženy je však človek.

V Biblii sa od ľudí žiada, aby chránili slabých a utláčaných. Obhajcovia potratu však dieťaťu odopierajú práva na úkor matkiných a otcovia podľa nich nemajú dokonca nijaké práva. Matka vyhlasuje, že život v nej je súčasťou jej tela a ona má predsa právo robiť si so svojím telom, čo chce.

Pravá láska však nehľadí na vlastné záujmy, ale sústreďuje sa na druhých. Dáva. „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna DAL, … “ (Ján 3:16). Potrat je vrcholom sebectva. Matkine pohodlie a túžby povyšuje nad život jej vlastného dieťaťa. Ak zabiješ dieťa v maternici, znamená to, že seba považuješ za dôležitejšieho ako kohokoľvek iného.

Pokiaľ viem, dokonca ani zvieratá v prírode nezabíjajú mláďatá vo vlastnom tele. Len ľudia sú schopní zabiť svojich potomkov ešte skôr, ako sa narodia. V spoločnosti, kde každý pozerá iba na seba, snaží sa byť úspešný a posilniť svoju pozíciu, nad pravou láskou víťazí smrť.

Máme však nádej v Ježišovi. Ak ste podstúpili potrat, Pán vám môže odpustiť. Musíte to len vyznať Pánovi Ježišovi a požiadať Ho o odpustenie. Tak som to urobil aj ja, keď pred mnohými rokmi dievča, s ktorým som žil, otehotnelo a išlo na potrat. Ja som bol na vine. Vnútorný nepokoj a pocity viny boli i pre mňa, ako muža, hrozné. Neviem si predstaviť, čo asi prežíva žena. Pán nám však obom láskavo odpustil. Rozprávam o tom len pre nádej, že aj druhí nájdu u Ježiša sladkosť odpustenia.

Neveriacich však nepresvedčí Božie Slovo, preto prinášam podľa môjho názoru logické argumenty proti potratu.

Racionálne argumenty proti potratu

1. Čo sa vyvíja v lone ženy, je živé.

— Žijú dokonca aj jednobunkové organizmy.

— Čo rastie v tele ženy, je viac než jednobunkový organizmus.

2. Podstata života v lone ženy je ľudská.

— Je produktom ľudskej DNA, preto je jeho podstata ľudská.

— Ak ho ponecháme žiť, vďaka ľudskej podstate sa z neho vyvinie ľudské dieťa.

— Ľudia nie sú ľuďmi len preto, že majú ruky, nohy, kráčajú vzpriamene, vedia rozprávať, atď. Sú ľuďmi pre svoju podstatu.

  • Človek, ktorý sa narodí bez rúk a nôh je stále človekom.
  • Človek, ktorý nevie rozprávať, je stále človekom.
  • Človek v kóme, v bezvedomí, ktorý sa nemôže hýbať, je stále človekom.

— Čo sa vyvíja v maternici, nemá podstatu zvieraťa, vtáka ani ryby. Má ľudskú podstatu.

3. Ukončiť život, ktorý má ľudskú podstatu, znamená zabiť niekoho s ľudskou podstatou.

4. Potrat je preto zabitie života, ktorý má ľudskú podstatu.

— Odkiaľ má teda žena právo zabiť človeka v nej?

Zodpovedané námietky

1. Život v maternici nie je človekom, pretože nie je celkom vyvinutý.

— Táto námietka prehliada skutočnosť, že podstata toho života je ľudská. Má ľudskú DNA a je živý. Ako môže byť jeho podstata iná než ľudská, ak je živý a má ľudskú DNA?

— Uplatňuje sa tak nesprávny predpoklad, že niekto nie je človekom, kým nie je celkom vyvinutý.

 • Kedy ide o úplný vývin? Hodinu pred pôrodom či hodinu po ňom? Je v tom naozaj rozdiel?

— Kedy sa teda mení jeho podstata? Kedy sa vyvinie na ľudskú?

— V akom okamihu sa stáva človekom a podľa akých kritérií tak usudzuješ?

 • Ak nevieš povedať kedy, potom riskuješ, že zabiješ človeka.

2. Vytvorené ľudské tkanivo v tele ženy je vlastníctvom toho, kto ho vytvoril.

— Ak sa však v maternici vyvíja osoba, nikto ju nemôže vlastniť.

— Je život v maternici majetok, ako napríklad mačka alebo pes, ktorých môžeme vlastniť?

— Kedy potom dieťa prestáva byť matkiným majetkom? Pri pôrode? Keď má jeden rok? Dva? Desať? Dvadsať?

 • Vlastniť môžeme zvieratá, nie ľudí. Pokiaľ nechceš znovu zaviesť otroctvo.

— Ak to tkanivo nie je človek, iba nejaký orgán, ako napríklad žalúdok, patrí tomu, v kom sa nachádza.

 • Žalúdok je však určený na to, aby bol žalúdkom. Život v maternici je určený na to, aby bol človekom. Odlišujú sa svojím účelom a svojou podstatou.

 • Majú odlišnú podstatu, lebo žalúdok sa nemôže vyvinúť na človeka.

 • Človek má však schopnosť vytvoriť žalúdok.

— Život človeka teda zahŕňa telo, to ho však nedefinuje.

3. Život v maternici je skutočne časťou ženy a žena má právo robiť so svojím telom, čo chce.

— Ak je časťou ženy, má teda žena štyri ruky, štyri nohy a dve hlavy? Tak vyzerá človek?

— Je časťou ženy iba v zmysle, že život sa vyvíja a rastie v matkinom vnútri.

 • Jej telo mu poskytuje živiny. Sú od seba navzájom oddelení.

 • Život rastúci v lone môže mať dokonca inú krvnú skupinu ako jeho matka. To znamená, že ide o samostatný život s ľudskou DNA.

— Nie je to pravda. V zákone sa hovorí, že žena (ani muž) nemá právo prijímať do tela nelegálne drogy.

 • Dôvodom je, že sa tým podporuje obchodovanie so zakázanými látkami a…

 • Škodí to iným, ktorých užívateľ žiada, aby ho v zlozvyku podporovali, no môže ublížiť aj niekomu ďalšiemu, ako dôsledok konania osoby pod vplyvom drog.

4. Pri potrate sa nikomu neubližuje, keďže plod nie je osoba.

— To je jednoducho tvrdenie, ktoré nie je podložené dôkazmi. Myslíš si, že nejde o človeka a dokonca tak usudzuješ, aj keď vieš, že je živý a má ľudskú DNA.

— Plod je živý a smrť ho zraňuje.

— Plod má ľudskú podstatu a zabíjanie drvením, trhaním alebo vysávaním mozgu, čo sa niekedy robí vo vyššom štádiu tehotenstva, mu ubližuje.

— Potom by to znamenalo, že matka nič nepociťuje, keď je z jej lona, toho úžasného miesta, ktoré má len žena, odstránený život.

 • Naozaj to ženu nezraní? Nespočetné množstvo žien utrpelo psychickú ujmu potom, čo zabili dieťa vo svojom lone.

5. Znásilnenie ospravedlňuje potrat.

— Znásilnenie je strašné. Prečo by však dieťa malo pykať za hriechy (zlé činy) druhého? Bábätko nemá vinu na zločine a nemal by mu byť odňatý život len pre skutok niekoho iného.

— Ak je v maternici človek, zabiť ho pre čin druhého by tak bolo nesprávne a zlé.

6. Obmedzenie práva ženy na voľbu je odopieraním jej práv, ktoré má ako žena.

— Tento dôvod je sebecký. Ignoruje, že:

 • život v maternici je vo svojej podstate človekom,
 • žena má zodpovednosť chrániť a brániť život,
 • vyzdvihuje osobné záujmy a pohodlie ženy nad život dieťaťa,
 • práva žene nie sú odopierané viac ako v prípadoch, že nemá právo zabíjať, kradnúť alebo klamať.

— Práva idú ruka v ruke so zodpovednosťou. Ak sa rozhodneš niekoho zabiť, je to veľká zodpovednosť a treba ju brať vážne. Preto máme súdne procesy.

 • Keď však ide o potrat, súdny proces sa nevyžaduje, stačí želanie matky.

7. Na svete je už príliš veľa ľudí.

— Odkedy závisí hodnota ľudského života od počtu ľudí? Okrem toho, ak je problémom množstvo ľudí, možno by sa bolo treba začať zbavovať chorých a starých. Alebo tých, ktorí nie sú inteligentní či dobre nevyzerajú. Kde sa to skončí?

8. Otázka pre tých, ktorí potrat obhajujú a veria, že život v maternici nie je človekom. Je teda v poriadku, ak vezmeme ženské vajíčko oplodnené mužom a umiestnime ho do maternice psa?

— Ak nesúhlasíš, prečo teda? Ak nejde o človeka, potom je to jedno, nie?

— Ak nesúhlasíš, pretože sa stane človekom, pripúšťaš, že má ľudskú podstatu a je živé. Ak je vo svojej podstate človekom a žije, nemáš potom právo ukončiť jeho život.

— Ak hovoríš, že je to v poriadku, prečo?

Matthew J. Slick © 1995 — 2010 Christian Apologetics & Research Ministry.

Pôvodný článok nájdete na: http://carm.org/abortion-wrong

4,7/5 (6 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.