Jednoduchý spôsob, ako sa modliť každý deň

https://www.pexels.com/photo/benches-church-indoors-man-241332/

 • 6. Mar '17
 • 5 minút
 • 23051
 • 304

Zo všetkých vecí, ktorými je Martin Luther známy, do popredia najviac vystupuje jeho horlivosť za modlitbu.

Je slávny svojim komentárom: „Toľko toho potrebujem spraviť, že prvé tri hodiny venujem modlitbe.“ Nijako nezveličoval. Mnohí jeho priatelia a študenti by mohli potvrdiť, že na svojich kolenách zvykol tráviť niekoľko hodín denne vrúcnou modlitbou — často v zdanlivo nevhodnom čase uprostred dňa.

Raz sa holič a dlhoročný priateľ, Peter Beskendorf, Luthera opýtal, či ho naučí  správne sa modliť. Luther na to reagoval tým, že napísal Beskendorfovi list, ktorý nazval „Jednoduchý spôsob, ako sa modliť.“ Lutherov list je lahôdkou pre všetkých kresťanov, ktorí hlboko túžia po plnšom a uspokojivejšom modlitebnom živote.

Hoci by som každého rád povzbudil, aby si túto pochúťku naplno vychutnal, nateraz poskytnem len prvý kurz: jednoduchý spôsob, ako sa modliť pomocou Pánovej modlitby.  

So sklonom k blúdeniu v každej dobe

Ale prečo by sme si vôbec mali pýtať radu od Luthera, ako sa modliť v dvadsiatom prvom storočí? Väčšina našich moderných problémov s modlitbou sa rodí z rozptyľovania pozornosti: upozornenia na nový email, pripomienky na Facebook-u, nepretržité správy z médií. Ako nám Luther môže pomôcť s takými problémami?

V skutočnosti sa Luther vo svojom liste priamo zaoberá riešením tejto konkrétnej prekážky. Počujte, ako jeho slová rezonujú s vašimi vlastnými ťažkosťami pri modlitbe:

Pozorne sa chráňte pred tými falošnými, podvodnými myšlienkami, ktoré vám vravia: „Počkaj chvíľočku. Pomodlím sa o hodinu neskôr; najprv sa musím venovať tomu či tamtomu.“ Takéto myšlienky vás odlákajú od modlitby k iným záležitostiam, ktoré zaujmú vašu pozornosť a zamestnajú vás natoľko, že z modlitby nebude v daný deň nič…

Musíme byť opatrní, aby sme si neodvykli verne sa modliť a nenamýšľali si, že iné veci sú nevyhnutné, ktoré napokon vôbec takými nie sú.

Je zároveň zvláštne a povzbudivé si pripomenúť, že naše pokušenie súvisiace s nesústredenosťou na modlitbu kvôli zdanlivo „plodnejším“ úlohám, nie je javom typickým len pre digitálnu dobu. Problém nášho modlitebného života sa netýka jednoducho našich smartfónov alebo plánov. Problém sa týka nášho srdca. Ak teda  vo svojom modlitebnom živote naozaj chceme rásť, musíme sa zamerať na niečo omnoho hlbšie ako povrchné rozptýlenie pozornosti: svoje najvnútornejšie sklony a túžby.

A to je miesto, kde najviac pomáha Pánova modlitba.

Modliť sa tak, ako nás učil Ježiš

Prvé, čo Luther odporúča, je prosto pomodliť sa jeden krát celú modlitbu tak, ako je zaznamenaná v Evanjeliu podľa Matúša (Mt 6:9–13). Potom radí znovu prejsť celú modlitbu a modliť sa každú prosbu jednotlivo:

 • Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje!
 • Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!
 • Chlieb náš každodenný daj nám dnes!
 • A odpusť nám viny naše
 • Ako aj my odpúšťame vinníkom svojim!
 • I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého!
 • Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky.
 • Amen.

Luther nás vyzýva, aby každá prosba viedla našu modlitbu. Takže, keď sa pomodlíme „Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje!“, môžeme v modlitbe pokračovať „Áno, Otče, je našou veľkou túžbou, aby sa Tvoje meno ctilo a obdivovalo pre to, kým si: náš Boh, náš Stvoriteľ, Ten Svätý, ktorý v nepredstaviteľnej milosti dal svojho jednorodeného Syna, aby nás zachránil od Tvojho hnevu kvôli nášmu hriechu.“

Potom môžeme prejsť k ďalšej prosbe: „Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!“ a modliť sa: „Vieme, že práve teraz Ježiš vládne a má nad všetkým autoritu, a predsa tu na zemi stále prežívame toľkú porušenosť. Otče, priveď svoje kráľovstvo dnes vo väčšej miere, nech sa počnúc mojím vlastným srdcom vyleje na moju domácnosť, spoločenstvo, mesto, národ, a do končín zeme.“

Nakoniec prejdeme každou prosbou, až kým neskončíme pri „Amen.“ Možno máme tendenciu považovať „Amen“ za tú najjednoduchšiu, najmenej významnú časť Pánovej modlitby. Avšak Luther ju tak rýchlo nezamieta. Namiesto toho nás vyzýva, aby sme vyslovili smelé, mocné a presvedčivé „Amen.“

Vždy musíte hovoriť Amen rozhodne. Nikdy nepochybujte, že Boh vás vo svojej milosti určite vypočuje a na vašu modlitbu povie „áno“… Nikdy svoju modlitbu nezakončite bez myšlienky: „Veľmi dobre, Boh počul moju modlitbu; viem, že je to isté a je to pravda.“ To znamená Amen.   

Tri úžitky z toho, keď sa modlíme Pánovu modlitbu

Úžitkov z toho, keď sa k Bohu modlíme tak, ako nás Boh sám učil, je pravdepodobne na tucty. Na tomto mieste ponúknem iba tri. To, keď sa modlíme Pánovu modlitbu, nám umožní, aby sme:

1. Hľadali najprv Jeho kráľovstvo a Jeho spravodlivosť (Mt 6:33).  
Osobne mám sklon k tomu, že sa modlím vnútorne zamerané modlitby, ktoré sa sústredia na moje vyznanie, moje problémy, a moje žiadosti. To, keď sa modlíme Pánovu modlitbu, ako ju Luther odporúča, nám v našich modlitbách pomôže viac si uvedomiť Krista, druhých ľudí, a širšie pochopiť Božie poslanie.

2. Učili svoje túlavé myšlienky disciplíne.         
Naše myšlienky v modlitebnej chvíli tak ľahko zablúdia. V jednom okamihu sa modlím, v ďalšom už myslím na ten email, na ktorý musím odpovedať. Používanie štruktúry Pánovej modlitby mi pomáha rozpoznávať, kedy moja myseľ zablúdila a pomáha mi nezabúdať, kde mám pokračovať.

3. Stavali ohradu, takže našim modlitbám môžeme dať vo vnútri voľnosť.  
Ako som už spomenul, náš slabý modlitebný život je predovšetkým problémom srdca. Niektorí ľudia možno nebudú s touto modlitebnou metódou súhlasiť a povedia, že je príliš štrukturovaná, a preto bráni spontánnemu vedeniu Ducha. V skutočnosti som zistil, že opak je pravdou.

Ako človek, ktorý vždy uprednostňoval improvizované modlitby vyjadrujúce úprimné želania a túžby, som nezistil, že štruktúra a spontánnosť nie sú vôbec vo vzájomnom rozpore. Žasnem nad zistením, že zakaždým, keď sa pomodlím Pánovu modlitbu tak, ako to odporučil Luther, moje modlitby sú plnšie, hlbšie, viac odhaľujú a odomknem pritom také pohnútky, ktoré sa inak vidia len zriedkavo.  

Učíme sa túžiť po Bohu tak, ako túži Boh

Prečo by nám Ježiš prikazoval „takto sa modliť“ (Mt 6:9)? Ježiš jednoducho nedal len nejaké slová učeníkom, ktorí inak nemali Bohu čo povedať. Skôr platí, že cieľom Pánovej modlitby je mať úplný, premieňajúci dopad na naše srdce a má nám pomôcť, aby sme uvideli a hlboko zatúžili po tých istých veciach, po ktorých túži sám Boh — to najdôležitejšie je, aby sme vo svojom srdci a živote pochopili a zakúsili viac samotného Boha.

Samozrejme, že neexistuje žiaden čarovný prútik, ktorým by sme dosiahli dokonalý modlitebný život, ale zistil som, že Lutherova metóda je účinným prostriedkom v boji za plnší modlitebný život. Osobne som zažil obnovenie významu očakávania pri modlitbe, spolu s väčším nadšením a cieľavedomosťou, a hlbšou láskou k Ježišovi a ocenením daru modlitby, ktorý bol získaný na kríži. Vzhľadom na to, že mi priniesla osoh, vám ju odporúčam.

Zakončím tam, kde Luther začína: „Rozpoviem vám najlepšie ako viem, čo osobne robím, keď sa modlím. Kiež náš drahý Pán dá vám a každému, aby to robil lepšie než ja! Amen.“  

Nick Aufenkamp © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,7/5 (54 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.