Keď sa život pokazí, Boh má všetko stále pod kontrolou

https://www.pexels.com/sk-sk/fotka/symbol-konceptualny-otaznik-papierove-plavidlo-5428829/

  • 1. Dec '21
  • 3 minúty
  • 1018
  • 22

Zažil si niekedy deň, keď všetko išlo úplne nádherne a zrazu nastal problém? Možno si si povedal: „Prečo ja, Pane? Čím som si to zaslúžil?“

Biblia kladie otázku: „Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom?“ (R 11:34)

Odpoveď na túto otázku znie: ja… a mnohokrát. Snažil som sa radiť Bohu a nasmerovať Ho.

Keď však rozmýšľam o tomto postoji, uvedomujem si, že v tom nie som sám. Preto som za Petrov príbeh v Biblii vďačný. Človeka ako on musíš milovať, pretože bol skrz-naskrz ľudský. Otvorený a úprimný. Peter povedal, čo by sme v danej situácii pravdepodobne povedali my.

Hoci bol Peter impulzívny, prchký a unáhlený, bol taktiež veľmi úprimný, odvážny a inteligentný. A možno najdostupnejší zo všetkých Ježišových nasledovníkov.

Môžem sa pozrieť na Petrov život a povedať: „Existuje pre mňa nádej,“ pretože Biblia zaznamenáva nielen Petrove veľké víťazstvá, ale aj jeho slabosti a porážky.

V Cezarei Filipovej Ježiš pochváli Petra za prenikavý výrok, v ktorom rozoznal, že Ježiš je Mesiáš. Potom však Ježiš hovoril o svojej blížiacej sa smrti a utrpení.

Matúšovo evanjelium nám hovorí: „Odvtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych.“ (Mt 16:21)

Ježiš presne vedel, čo Ho v budúcnosti čaká. Nebolo to preňho žiadnym prekvapením. Dokonca vedel, kto Ho zradí. Vedel, že bude vzkriesený z mŕtvych a presne vedel, kedy sa to stane.

Peter však nemohol uveriť tomu, čo Ježiš hovorí. V skutočnosti tu Ježiš použil zaujímavé slovo, keď povedal, že bude zabitý. Z pôvodného jazyka by sa dalo preložiť aj ako „zavraždený“.

Zaujímalo by ma, či Peter po tomto slove počul ešte niečo iné. Asi si myslel: „Čože? To sa nemôže stať!“

Je chvályhodné, že sa Peter bál o Ježiša, ale ušlo mu, čo sa Ježiš pokúša povedať. A potom to prehnal: „Tu Ho vzal Peter a začal Ho odhovárať: Nech Ti je Boh milostivý, Pane! To sa Ti nesmie stať!“ (Mt 16:22)

Možno si Peter myslel: „Teraz mi to ide. Nebolo to dávno, keď mi povedal: ‚Telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.‘ Hej, radšej uvediem Ježiša na pravú mieru. Robí veľkú chybu.“

Je zaujímavé, že v pôvodnom jazyku sa slovo „odhovárať“ používalo, keď vodca alebo dôstojník karhal niekoho, kto patril do jeho jurisdikcie. Týmto slovom sa popisoval veliaci dôstojník, ktorí prísne napomína svojich vojakov. Taktiež naznačuje, že Peter to robil opakovane.

Predstav si to. Ježiš práve učinil prehlásenie a očividne sa pre to trápil. A potom Peter zaujal autoritatívne postavenie nad Pánom a opakovane Ho začal karhať.

Peter stratil kontakt s realitou, ale Ježiš ho uviedol na pravú mieru. Povedal: „Choď za mňa, satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské.“ (Mt 16:23)

Prečo to Ježiš povedal? Pretože práve satan chcel Ježišovi zabrániť ísť na kríž. Ježiš ale nedovolil, aby čokoľvek zmenilo Jeho kurz. Vedel, čo musí urobiť.

Petra teda v jednom momente inšpiroval Svätý Duch a v nasledujúcom samotný diabol. Je to neustály boj, ktorému čelíme všetci, medzi správnym a nesprávnym, medzi telom a Duchom.

Biblia hovorí: „Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli.“ (G 5:17)

A hádaj čo! Tento boj nikdy nekončí. Bez ohľadu na to, ako dlho si kresťan, tento boj bude zúriť až do tvojho posledného dňa. Na jednej strane ťa môže inšpirovať Duch Svätý a na strane druhej telo. Musíme strážiť svoje slová a byť opatrní, pretože tento boj bude pretrvávať.

Nech nám Boh pomôže dôverovať Mu, aj keď nerobí veci podľa nás. Nech nám Boh pomôže dôverovať Mu, keď sme v pokušení povedať: „Prečo, Pane?“ Alebo keď, podobne ako Peter, povieme: „Pane, to je zlý nápad. Čo to robíš? Na čo myslíš?“

Boh myslí na svoj večný plán. My vidíme iba krátkodobý horizont a to, čo nám prospeje v tejto chvíli. Boh sa pozerá na dlhodobý horizont, na celkový obraz. A On vie, čo robí.

Práve v takýchto časoch Mu musíme dôverovať, vrhnúť sa Mu k nohám a povedať: „Pane, priznám sa, že nerozumiem. Neviem prečo. Ďakujem Ti ale, že to máš pod kontrolou.“

Keď príde na veci, ktorým nerozumiem, opriem sa o to, čomu rozumiem. Rozumiem, že Boh ma miluje, že chce pre mňa to najlepšie a že bude konať tak, aby „milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžili na dobro“ (R 8:28).

Nerozumiem mnohým veciam, ktoré sa v živote dejú, ale Boh všetko objasní v posledný deň. Do tej doby Mu musíme všetci dôverovať.

GREG LAURIE. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: HARVEST.ORG

4,6/5 (25 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.