Modlime sa modlitby kráľovstva

Photo by Vedant Choudhary on Unsplash, https://unsplash.com/photos/SE5TsuCEO8M

  • 3. Apr '23
  • 6 minút
  • 552
  • 12

Tri prosby, ktoré často zanedbávame

Keďže slúžim s mojim tímom ako misionár v jednej z najväčších nezasiahnutých etnických skupín, som závislý na modlitbách. Napriek tomu sa mi často stáva, že moje vlastné modlitby sú príliš orientované na mňa samého. Možno sa to stáva aj vám.

Ako padlí ľudia zápasíme s chorobou nazvanou sebeckosť, ktorá môže dokonca ovplyvniť aj náš modlitebný život. Môžeme mať problém vôbec sa zastaviť a modliť sa. Keď sa nám to nakoniec podarí, tak sa naše srdce a myseľ v okamihu zaplnia obavami o našu prácu, zdravie, vzťahy a nenaplnenými túžbami. Výsledkom je, že naše modlitby zameriame len na naše pohodlie a túžby. Vo svete naplnenom hrozbou hriechu, chorôb a slabosti môže naše zameranie na seba samých viesť k úzkosti a strachu.

Mnohí z nás vedia, že Biblia učí, aby sme zamerali naše modlitby na Božiu slávu a príchod Jeho kráľovstva (Mt 6:9–10). Zrejme si ale neuvedomujeme, aká moc môže byť uvoľnená z takýchto modlitieb. Táto moc nás zachraňuje od plytkého života a dáva nám milosť vidieť naplnenie Božej vôle na zemi, tak ako v nebi.

Ježiš sľúbil, že keď hľadáme najskôr Božie kráľovstvo, naše obavy vyblednú a všetko, čo potrebujeme, nám bude pridané (Mt 6:33). Božie kráľovstvo môžeme hľadať mnohými spôsobmi, ale pre príchod Jeho kráľovstvo nie je nič zásadnejšie ako o to jednoducho žiadať v modlitbe.

Príď Tvoje kráľovstvo

Keď Ježiš ponúkol cirkvi vzor modlitby,  druhá zo šiestich prosieb bola, aby prišlo Božie kráľovstvo (Mt 6:10). Postupnosť v prosieb, ktorú dáva, odráža priority, preto je modlitba za Božie kráľovstvo mimoriadne dôležitá. Máme právo sa modliť za svoje pohodlie, šťastie a každodenný chlieb, ale nemôžeme sa správne modliť za svoje vlastné blaho alebo dokonca za iných bez toho, aby sme vzdávali slávu Bohu a hľadali jeho kráľovstvo v modlitbe.

Pravdou je, že keď hľadáme Božie kráľovstvo skrze modlitbu, nájdeme najhlbšiu spokojnosť a šťastie, aké pre nás Boh pripravil. Holandský teológ Herman Witsius raz napísal: „Všetko šťastie sa nachádza v Jeho kráľovstve“ (Sacred Dissertations on the Lord’ Prayer, 242). Môžeme sa modliť za naše šťastie a zanedbať modlitby za kráľovstvo, ale nemôžeme sa modliť za kráľovstvo a nemodliť za naše šťastie.

Keď zameriame naše modlitby na Božiu slávu a príchod Jeho kráľovstva, následne nájdeme uspokojenie a šťastie, ktoré pre nás pripravil Boh. Stane sa tak, lebo keď sa modlíme, aby prišlo Božie kráľovstvo, naše srdcia sú v súlade s Božími nádhernými zámermi pre svet a dostaneme silu a nasmerovanie pripojiť sa k Nemu v naplnení Jeho zámerov bez ohľadu na ťažkosti, ktorým môžeme čeliť. Takáto modlitba nás robí schopnými chápať ťažkosti ako ľahké chvíľkové trápenia, ktoré nás pripravujú na večné bremeno slávy (2. K 4:17), ktorá príde s Jeho kráľovstvom.

Tri prosby pre kráľovstvo

O čo vlastne prosíme, keď sa modlíme príď Tvoje kráľovstvo? Odpoveďou na otázku 102 v Krátkom Westminsterskom katechizme je vynikajúci sumár:

Modlíme sa, nech je zničené satanove kráľovstvo, nech je rozšírené kráľovstvo milosti, my aj iní sme doň privedení a v ňom zachovaní a nech je urýchlené nastolenie kráľovstva slávy.

Každá z týchto oblastí si zaslúži ďalšie zamyslenie.

1. Nech je kráľovstvo tmy zničené

Najprv sa modlíme nech, je zničené satanove kráľovstvo. Uznávame tým, že žijeme v kráľovstve, ktoré už je, ale zároveň ešte nie je. Kristus vyhral rozhodujúce víťazstvo nad hriechom a satanom a Ježiš kraľuje nad všetkým v nebi. Satan však zostáva aktívnym kniežaťom mocností vzduchu (Ef 2:2), revúcim levom, ktorý hľadá niekoho, koho by zožral (1. Pt 5:8). „Zatemnil myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista“ (2. K 4:4). Jeho kráľovstvo musí padnúť, aby bolo Kristovo kráľovstvo úplne nastolené. Modlitba: „Príď Tvoje kráľovstvo,“ je teda aktom oddanej vernosti právoplatnej Kristovej vláde a aktom odvážnej vzbury proti tyranii satana.

Zamyslite sa nad dôsledkami príchodu Božieho kráľovstva a zvrhnutia satanovho kráľovstva pre misiu medzi nezasiahnutými etnickými skupinami. Tieto skupiny ľudí zostávajú nezasiahnuté, pretože sú, duchovne povedané, baštami satana. Nie je to preto, že by ľudia na týchto miestach boli horší hriešnici ako my, ale preto, že tam v rôznych formách existuje silný a vytrvalý duchovný odpor voči hlásaniu evanjelia. Toto sú miesta, kde „démoni sú hlboko“ (vypožičiam si výraz od môjho pastora) a zdá sa nemožné, aby Božia cirkev rástla. Sú to často miesta, kde verní poslovia hlásali evanjelium zdanlivo bezvýsledne.

V Markovi 9:14–29 vidíme Ježiša v situácii, keď démoni boli hlboko zakorenení a jeho apoštoli ich nedokázali vyhnať. Ježiš jemne povzbudzuje svojich apoštolov a hovorí: „Tento rod (démonov) nemožno vyhnať ničím iným ako modlitbou.“ Zostávajúce nezasiahnuté časti sveta sú plné „tohoto rodu“. Martyn Lloyd-Jones vysvetľuje, čo Ježiš hovorí v tejto pasáži: „Zlyhali ste, … pretože ste nemali dostatočnú moc… Nikdy nebudete môcť vyhnať ,takýto rod‘, pokiaľ nepožiadate Boha o moc, ktorú vám môže dať len On“ (Revival, 18–19).

Ak chceme vidieť, ako sú nezasiahnutí ľudia zasiahnutí, musíme sa s bezočivou vytrvalosťou modliť (L 11:5–13; 18:1–8), aby bolo zničené satanove kráľovstvo a aby bolo nastolené kráľovstvo Božie.

2. Nech kráľovstvo milosti napreduje/rastie

Po druhé sa modlíme, aby kráľovstvo milosti napredovalo. Kráľovstvo milosti je kráľovstvo Kristovo, ktoré zažívame v cirkvi. Je to kráľovstvo, kde vládne Kristus, ktoré nie je z tohto sveta (J 18:36), kráľovstvo nebeské (Mt 10:7). Ako opisuje holandský teológ Wilhelmus à Brakel, toto kráľovstvo „znásobuje oslavovanie Boha,“ pretože tu, medzi týmito ľuďmi Boh dáva poznať svoju slávu (The Christian’s Reasonable Service, 3:512). Toto kráľovstvo žiari, pretože jeho poddaní sú premieňaní z jedného stupňa slávy na druhý Duchom Pána Ježiša Krista (2. K 3:18; 4:6). Modliť sa: „Príď kráľovstvo tvoje,“ znamená prosiť Boha, aby spôsobil, že cirkev prekvitá v každom národe najmä prostredníctvom služby množstva miestnych zborov.

Modlíme sa za cirkev, aby bola svätá a jasne žiarila v temnom svete. Modlíme sa za reformáciu v náuke a jednotu v láske. Prosíme o obnovu svätých a obrátenie stratených Duchom Svätým. Modlíme sa za zbory, aby rástli a množili sa. Nemodlíme sa jednoducho len za úspech našich vlastných miestnych zborov a našej služby. Skôr sa modlíme, aby sa každý národ premenil mocou evanjelia hlásaného celou cirkvou, aby pekelné brány nezvíťazili nad týmto kráľovstvom milosti (Mt 16:18). Modlíme sa za našu rodinu, našich susedov, seba a našich nepriateľov. A robíme to s odkazom na kráľovstvo milosti, do ktorého patríme vďaka Kristovmu milosrdenstvu.

3. Nech je urýchlené nastolenie kráľovstva slávy

Nakoniec sa modlíme, aby kráľovstvo slávy prišlo čo najskôr. Anglický puritán Thomas Watson vysvetľuje, že kráľovstvá milosti a slávy sa „nelíšia len svojou povahou, ale iba stupňom.“ Kráľovstvo milosti rastie do kráľovstva slávy. Kráľovstvo slávy je úplným a konečným eschatologickým kráľovstvom Krista. Je viac ako nebeské kráľovstvo; je to kráľovstvo neba, ktoré prišlo na obnovenú zem (Zjav 11:15; 21:1–3).

Modlíme sa, aby náš Pán, Kráľ Ježiš rýchlo prišiel (Zjav 22:20). Prosíme, aby radosť z Božej slávy nebola marená hriechom a utrpením. Prosíme, aby prekvitalo kráľovstvo pokoja a spravodlivosti (Žid 7:2). Prosíme o to, aby bola verne nastolená spravodlivosť (Iz 42:1–4). Prosíme o plnú skúsenosť týchto požehnaní a o to, aby nám Boh dovolil, aby sme sa z nich aj teraz čiastočne tešili prostredníctvom kráľovstva milosti.

Zacharias Ursinus, jeden z autorov Heidelberského katechizmu, opisuje kráľovstvo slávy takto: „Nebudú žiadni nepriatelia, ktorých si treba podmaniť; ale cirkev bude slávne kraľovať s Kristom a Boh bude všetko vo všetkom; to znamená, že On sa zjaví a dá poznať svojim“ (Komentár k Heidelberskému katechizmu, 634). Modlíme sa, nech príde deň, keď uvidíme nášho Pána tvárou v tvár v slávnej láske (1. K 13:12).

V tajomnej Božej prozreteľnosti sme pozvaní skutočne sa podieľať na uvádzaní tohto kráľovstva prostredníctvom modlitby. Zameranie našich modlitieb na Božiu slávu a príchod jeho kráľovstva nás zachraňuje z kráľovstva nášho ja a zamerania na nás samých a naše vnútro. Necháva naše srdcia a predstavy vzlietnuť ochutnať večnú slávu. „Pane, nech príde Tvoje kráľovstvo!“

Brett Rayl © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,4/5 (9 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.