Modliť sa za prielom

Photo by Francesco Paggiaro from Pexels, https://www.pexels.com/photo/person-holding-outlined-map-793088/

  • 13. Máj '19
  • 4 minúty
  • 1981
  • 470

Prielom je vo svojej podstate vojenský pojem. Keď je jedna armáda schopná oslabiť obranu nepriateľských vojsk natoľko, že ich úplne premôže, nastáva prielom a majú dokorán otvorené dvere, aby zabrali nepriateľove územie.

Ale vo vojne má prielom skutočne význam, len ak nastane na strategickom mieste. Dôkaz toho, či je pozícia strategická, je skoro vždy určený množstvom nepriateľských síl, ktoré sú nasadené na obranu daného miesta. Nepriateľ pod vedením skúseného generála plánuje zúrivo brániť miesta, ktoré majú pre neho najväčšiu cenu.

To znamená, že invazívna armáda môže očakávať, že ich pokus o dosiahnutie prielomu, sa stretne so silnou obranou na strane nepriateľa. Strategickým prielomom vždy predchádza vzrastajúca intenzita boja. Strategické územie sa neobsadzuje ľahko.

Našim prielomom čelia silné vojská

Toto platí ako pre duchovný boj, tak aj pre pozemský boj. Cirkev je v duchovnom svete invazívnou armádou. Presne opačne ako v pozemskom. Aj keď často a veľmi ľahko prechádzame do obranného režimu „formácie korytnačky“, Ježiš má s nami veľmi jasný zámer — byť útočníkmi, a nie len obrancami. Veľké Kristove poverenie pre kresťanov je ísť a činiť „učeníkmi všetky národy“ (Mt 28:19). Vo svete, ktorý je celý „v moci toho Zlého“ (1. J 5:19), je získavanie učeníkov militantný pojem. Naša misia je oslobodzovať tých, ktorých diabol chytil do svojho osídla, aby činili jeho vôľu (2. Tim 2:26).

„Ak sa modlíš za prielom a stále ho nevidíš, nevzdávaj sa. Narazenie na odpor predchádza prielomu.“

Musíme pamätať na to, že strategické územie sa neobsadzuje ľahko. Či už zápasíme o prielomy v boji s hriechom v našom živote, alebo v oblasti vzťahu s milovaným človekom, alebo o prielomy v posune v misijnej službe nášho zboru — získavanie nekresťanov pre Krista, zachraňovanie prenasledovaných kresťanov, sirôt, obetí sexuálneho násilia, nenarodených detí — čelíme „zlým duchom v nebesiach“ (Ef 6:12). Nevieme presne, čo to znamená, ale vieme, že tieto mocnosti sú veľmi silné.

Danielov príklad

Daniel 10:12–14 nám ukazuje len malý záblesk toho, čo sa v skutočnosti v duchovnom svete deje. Daniel sa modlil a čiastočne postil dvadsaťjeden dní, aby lepšie pochopil zjavenie, ktoré dostal (Dan 10:3), keď k nemu nakoniec prišiel anjel s odpoveďou na jeho modlitby. Tento posol mu povedal, že sa k nemu pokúšal dostať počas tých dvadsaťjeden dní, ale bránilo mu v tom  „knieža perzského kráľovstva“. Hlavný anjel Michael musel prísť a pomôcť mu, aby mohol odísť za Danielom.

Táto Danielova skúsenosť je príkladom pre nás. Nie je to však žiadny vzorec ani schéma. Neznamená to, že ak sa budeš dvadsaťjeden dní modliť a postiť, tak príde Michael, aby ti pomohol premôcť nadzemské moci zla. Ale je to príklad toho, čo sa deje mimo nášho prirodzeného ľudského zraku. Boh nechce, aby sme vedeli viac o ríši anjelov než to, čo nám zjavil v Písme. Inak by nám o tom toho v Písme zjavil viac. Ale On jasne chce, aby sme vedeli, že sa toho deje omnoho viac, než sme schopní vidieť, a aby sme sa modlili a postili, pokým nám neodpovie.

Keď Boh koná, satan odpovedá

Vzorec, ktorý vidíme, že platí v celej Biblii, je, že každému zreteľnému Božiemu pohybu predchádza obdobie vzrastajúcich ťažkých a odstrašujúcich protiútokov. A ak si vezmeme Efezským 6, Daniel 10 a iné texty o vojne vážne, pochopíme prečo: Boh vstupuje na územie, ktoré satan považuje za svoje. Božie kráľovstvo sa prediera do oblasti, ktoré je doménou tmy (Kol 1:13).

„Ťažké útoky opozície predchádzajú strategickým prielomom. Neochabuj. Prielom je blízko.“

Ak sa nestretávame s opozíciou, resp. odporom, je pravdepodobné, že neútočíme na strategické územie. Ale ak áno, o niečom to hovorí. Kde nepriateľ posilňuje svoju obranu, tam musíme my smerovať náš útok.

Ak chceme a dosahujeme prielom a útočíme na miesta, kde nepriateľ postavil silnú obranu, bude tam prebiehať krutý a divoký boj. Budeme pod priamou paľbou ohnivých šípov (Ef 6:16). Budeme napádaní odzadu. V našich táboroch budú špióni. Zažijeme výsmech, zastrašovanie a obviňovanie. Budú pokusy o zničenie našej dobrej morálky a odhodlania.

Výzva na odhodlanie bojovať za prielom

Toto je výzva na sväté odhodlanie. Neprestávaj sa modliť a neochabuj (L 18:1). Presne tak ako v iných obrovských vojnách, aj tu je množstvo bojov. Niektoré prielomy sa dosahujú relatívne rýchlo; iné vyžadujú dlhú, vytrvalú výdrž. Ale v oboch prípadoch od nás prielomy vyžadujú odhodlanie, aby sme vytrvali v boji.

Prielomy zvyčajne neprichádzajú po samotnej modlitbe — sú skutky, ktoré máme urobiť, a odvaha, ktorá musí byť vycvičená. Ale na druhej strane, prielomy taktiež neprichádzajú bez toho, aby sme sa modlili. Intenzívna, špecifická, vytrvalá a  víťaziaca modlitba často viac ako jedného človeka (Mt 18:19) je potrebná, aby bola oslabená naša duchovná opozícia. Pôst je úžasnou pomocou v tomto boji. „Pôst je testom toho, kde sa nachádza naše srdce. Keď sa ukáže, že tvoje srdce je s Bohom, a nie s týmto svetom, satan dostane silný úder pod pás“ (A Hunger for God).

„Skutočné duchovné prielomy sa nedajú dosiahnuť bez modlitby. Modlitba je nevyhnutná na oslabenie duchovnej opozície.“

Ak sa modlíš za prielom, ale stále ho nevidíš, a v realite zažívaš ešte väčšie zastrašovanie, frustráciu, ťažobu, pochybnosti a cynizmus ako kedykoľvek predtým, nevzdávaj sa. Vzrastajúca intenzita boja predchádza strategickým prielomom. Strategické územie sa neobsadzuje ľahko. Čelíš väčším veciam, než si myslíš. Ale „väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete“ (1. J 4:4). On premohol svet (J 16:33) a dá ti spravodlivosť (L 18:8).

Neochabuj. Rasti v odhodlaní. Prielom sa blíži.

Jon Bloom © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

5/5 (9 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.