Nájsť radosť v temnote

https://unsplash.com/photos/ctmj9Vpwa6s

  • 1. Aug '22
  • 5 minút
  • 908
  • 6

Odvážna modlitba Žalmu 70

Nedávno som strávil tri dni so skupinkou pastorov, pričom sme si väčšinu času vymieňali životné príhody. Smiali sme sa na hlúpostiach, ktoré sme povystrájali. Obdivovali sme Božiu milosť. Plakali sme nad hriechmi, ranami a zápasmi, či už minulými, alebo terajšími.

Šoféroval som domov a premýšľal nad tým, že keď sa desať láskavých, duchovne živých pastorov, ktorí milujú Ježiša, stretlo v jednej izbe, boli k sebe úprimní a vedeli sa podeliť s príbehmi krádeže, pornografie, rozbitých rodín, paralyzujúcej úzkosti, samovražedných myšlienok, manželských zápasov a nenaplnených túžob. Ak je toľko zlomenosti v minulosti a srdci Božích pastierov, čo sa musí nachádzať vnútri ovečiek v cirkvi? Ak sú obklopení toľkou zlomenosťou vnútri a zvonka, ako môžu Boží ľudia udržať svoju radosť v Bohu?

Šance sú mizerné a situácia bezútešná. Žalm 70 mi však dáva veľkú nádej.

Nech sa tešia všetci

Mnoho rokov ma priťahoval Žalm 70:5, pretože spája dve úžasné pravdy, ktoré rozochvejú srdce každého hedonistického kresťana:

„Nech sa tešia a radujú v Tebe všetci, ktorí Ťa hľadajú! A tí, čo spásu Tvoju milujú, nech vždy hovoria: Veľký je Hospodin!“

Len obrovské srdce môže vdýchnuť takúto rozsiahlu modlitbu. Všimnite si, že Dávid sa neuspokojil len s pár (alebo väčšinou) tými, ktorí hľadajú Boha. Nie, túžil po tom, aby všetci zažili radosť zameranú na Boha. Žiadal viac ako len záblesk, občasnú vášeň pre slávu Boha medzi Božími ľuďmi. Modlil sa, aby ich pery a život svedčili o Božej hodnote neprerušovane a neustále.

Je to XXL modlitba. Je tak veľká, že môže zahŕňať (aj zahŕňa) milióny ľudí. Dávid sa ju určite modlil za seba. Zároveň sa však modlil aj za svoju a všetky budúce generácie. V skutočnosti, ak hľadáme Boha a milujúce Božie spasenie, táto modlitba je aj pre nás. Dávid prosí Boha, aby osladil našu radosť a posilnil našu vášeň pre Jeho slávu. Nekonkretizuje, ako môžu tieto dve modlitby spolu súvisieť, ale John Piper pomohol mnohým z nás ceniť si biblické učenie, že v skutočnosti sú jednou modlitbou. Keď nájdeme našu najhlbšiu radosť v Bohu („v Tebe“), ukážeme svetu Jeho hodnotu.

Odvážne modlitby v temných dňoch

Hoci som roky miloval Žalm 70:5, len nedávno som si všimol kontext. A ten ma naplnil nádejou.

Všimol som si, že to nie je slnečný žalm. Nie je prechádzkou v parku ani dňom na pláži. Život v tomto žalme nie je dobrý. Naopak, je ťažký, veľmi ťažký. V skutočnosti je takmer neustálou zúfalou prosbou o Božiu pomoc. Verš 2 a 6 (posledný) sú piliermi:

„Ó Bože, zachráň ma. Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc!

Ja som však úbohý a chudobný, ó Bože, ponáhľaj sa ku mne!

Ty si môj pomocník a vysloboditeľ, Bože môj, nemeškaj!“

Je v tom koncentrovaná urgencia. Dávid znie ako vojak v pasci pod paľbou volajúci vysielačkou na základňu. Jeho nepriatelia ho chcú mŕtveho a škodoradostne sa tešia z jeho nešťastia („Aha, aha!“ verš 3).

Už sme videli Dávidovu reakciu na túto temnú situáciu. Cítil dve ohromné túžby, jedna sa dala očakávať a druhá bola neobyčajná. Prvá, Dávid sa chcel dostať z tejto situácie. V štyroch z piatich veršov prosí od Boha rýchle vyslobodenie. Je to úplne prirodzené a pochopiteľné. Kto by to nechcel? Samozrejme, všetci by sme volali po rovnakej záchrane.

Druhá, silný tlak okolností vyžmýkali z jeho srdca ďalší nárek. Omnoho nezvyčajnejší. Žiadosť vo verši 5 nie je len pre neho, ale pre ostatných. Je to jednoducho zázrak, že sa Dávid vo svojom úkryte pod ťažkou paľbou modlil nielen za osobný útek, ale aj za radosť vo všetkých Božích ľuďoch a za neprerušovanú oslavu Boha. Čo sa tam dialo?

Modlitba uprostred mora utrpenia

Niektorí z nás počujú opakované Biblické volanie, aby sme hľadali svoju radosť a verili, že je v našej súčasnej situácii, mimo nášho chápania. V tú chvíľu je naša pozornosť zamestnaná na iné veci: na hriech, chorobu, osamelosť, finančné problémy, protivníkov, bolesť vo vzťahoch. Cítime, že máme problém s lekciou „Ako prežiť svoje problémy“ a nie sme pripravení na lekciu „Ako hľadať svoju radosť“. Myslíme, že verš 5 je pre tých, ktorí sa s tým všetkým už vysporiadali (alebo aspoň čiastočne).

Kresťanský hedonizmus je rovnako pre temné dni, ako aj pre tie svetlé.

To je dôvod, prečo je kontext tohto verša taký náročný a povzbudzujúci — existuje v mori utrpenia. Dávid nevraví: „Až keď sa oslobodím od svojich nepriateľov, vtedy sa začnem zaujímať o radosť Božích ľudí a o Božiu slávu.“ Jeho modlitba v úkryte, v strachu a nepríjemných okolnostiach je pre radosť a slávu. Je to modlitba zo skutočného sveta. Kresťanský hedonizmus je rovnako pre temné dni, ako aj pre tie svetlé.

Ak dokáže dať Boh takýto nezvyčajný impulz do Dávidovho srdca, prečo by nedokázal do nášho? Prečo nedokáže implantovať obnovenú vášeň pre radosť a Jeho slávu uprostred silného utrpenia? Mohlo by to byť tým, že Boh možno používa zúfalosť našej zlomenosti, aby nás pritiahol k sebe?

George Herbert vo svojej básni Búrka uvažuje, že ako násilná sila hroznej búrky,

Pulzujúce vedomie poháňané pocitmi viny

má zvláštnu silu: Opúšťa zem, silnie a silnie,

útočí na teba a oblieha tvoje dvere (verše 10 — 12).

Naše vnútorné a vonkajšie konflikty môžu vytvoriť niečo dobré. „Očisťujú vzduch von, dnu v hrudi“ (18. verš). Určite to bol Dávidov prípad v Žalme 70. Jeho zúfalstvo vyvolalo vášnivý nárek k Bohu, ktorý dodnes povzbudzuje Božích nasledovníkov.

Hľadaj a odpočívaj

Vo svojej vlastnej temnej situácii sa môžeme modliť podobnú modlitbu, keď si od Dávida vezmeme dve myšlienky.

Prvá: Hľadajte Boha. „Nech sa tešia a radujú v Tebe všetci, ktorí Ťa hľadajú!“ Radosť a spokojnosť sú nenapadnuteľné vlastníctvo tých, ktorí majú v búrkach života svoj pohľad upretý na Ježiša. Hľaďte na Ježiša hlbšie a častejšie, než hľadíte na svojich nepriateľov alebo problémy.

Radosť a spokojnosť sú nenapadnuteľné vlastníctvo tých, ktorí majú v búrkach života svoj pohľad upretý na Ježiša.

Druhá: Milujte Božiu spásu. „A tí, čo spásu Tvoju milujú, nech vždy hovoria: Veľký je Hospodin!“ Myslite často na to, ako nás Boh zachránil (a ako zachraňuje mnohých). Tešte sa z tohto spasenia. Odpočívajte v ňom. Milujte ho. Čím viac budete milovať svoju spásu, tým viac bude vašimi perami prirodzene pretekať chvála Boha, ktorý vás zachránil.

Prosím, nečakajte s hľadaním radosti v Bohu dovtedy, kým Boh nezahojí vaše rany a nevyrieši vaše problémy. Verš 5 nie je dodatok k Žalmu 70. Neprichádza po Dávidovej kríze. Objavuje sa práve uprostred nej. Je pre nás príkladom a pozvánkou. Nečakajte s hľadaním svojej radosti. Začnite teraz.

Stephen Witmer © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG

PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,6/5 (19 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.