Nemôžeš slúžiť Bohu aj teológii

Marketa @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/toffee_maky/7928636400/

  • 24. Apr '15
  • 6 minút
  • 3076

Čo je pre ľudskú dušu nebezpečnejšie — peniaze alebo teológia?

Čo je pre ľudskú dušu nebezpečnejšie — peniaze alebo teológia?

Jednoduchá odpoveď je peniaze. Pavol nás varuje: „Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí“ (1. Timoteovi 6:10). Prisúď peniazom a tomu, čo ti dokážu kúpiť vyššiu hodnotu než Bohu, a oni ťa o neho olúpia a kúpia ti hroznú, neprestávajúcu bolesť v oddelenosti od neho.

Sám Ježiš povedal: „Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone“ (Matúš 6:24, podobne Židom 13:5). Boh kresťanstva a Boh peňazí sú v nezmieriteľnej opozícii. Nedokážu sa obaja vtesnať do ľudského srdca. Keď si uvedomíš, že slúžiš peniazom — keď si pohltený ich zarábaním, zhromažďovaním a míňaním — z definície neslúžiš Bohu.

Ale predstavujú peniaze väčšie duchovné nebezpečenstvo než teológia? Odpoveď môže byť zradnejšia, než si uvedomujeme, obzvlášť v kontexte ochromujúcej komfortnosti prosperujúcej a vzdelanej americkej cirkvi. Peniaze sú uchopiteľným, spočítateľným a často viditeľným bohom. Ale teológia, pokiaľ je odrezaná od pravdivého poznávania a hľadania potešenia z Boha, môže byť na druhej strane chlácholiacim, subtílnym a povrchne duchovným bohom. Obaja títo bohovia majú smrteľné následky, ale jeden z nich nás ukolíše do hrdej, intelektuálnej a výhradne kozmetickej sebaistoty a pokoja pred Bohom. Ak v tebe teológia nenechá vzbĺknuť hlbokú a poslušnú lásku k Bohu Biblie, a pokiaľ ťa v konečnom dôsledku neinšpiruje k túžbe po jeho sláve namiesto tvojej, napokon ťa zabije.

Správna teológia je tou jedinou cestou k Bohu

Takto milujem teológiu a ty by si mal tiež. Jediným Pavlovým cieľom v živote a službe bolo poznať Krista, a to toho ukrižovaného (t.j. poznať kresťanskú teológiu). Chcel spoznať Boha v Kristovi tak pravdivo a tak podrobne, ako len bolo možné, a to so všetkými dôsledkami pre jeho myslenie, rozprávanie a konanie. (1. Korintským 2:2). Nemôžete čítať listy tohto človeka a neprísť k záveru, že teológia bola rytmom jeho srdca. Žil, aby spoznal toľko, koľko sa len dá o tomto skrytom Bohu, a pre tieto pravdy bol pripravený umrieť.

Žalm 119 je vášnivým milostným listom, napísaným Bohu zjavenom v jeho slove. To, čo vieme o Bohu z Biblie, je neuveriteľne a nevyčerpateľne prospešné pre učenie, karhanie, nápravu, výchovu spravodlivosti a pre život (2. Timoteovi 3:16, Ján 6:68).

Bez teológie nebudeš poznať Boha — v písme a v duchu. Takže tento článok nemá za cieľ zakázať teológiu — Bože chráň! — má za cieľ upozorniť a varovať pred teológiou. Vedomosti o Bohu môžu na našu škodu nahradiť autentické poznanie Boha, špeciálne u tých, čo sú teologicky rafinovane sebaistí. Všetci by sme mali chcieť, aby naša teológia bola nielen v súlade s pravdou, ale aby bola aj naplnená Duchom a prinášala ovocie.

Najlepší čitatelia môžu byť najhoršími poslucháčmi

Farizeji bojovali proti Ježišovi na každom kroku. Pochybovali o väčšine z toho, čo povedal a robil, dokonca to nenávideli, a znova a znova sa pokúšali chytiť ho do pasce klamstva alebo rozporuplnosti. Čítali Božie slovo stále dookola. Túto knihu poznali veľmi dobre — alebo vytvárali taký dojem — ale napriek tomu nespoznali Slovo, ktoré žilo, dýchalo a hovorilo medzi nimi — Slovo skrze ktoré boli učinené všetky veci a bez ktorého nepovstalo nič, čo povstalo (Ján 1:3), Slovo ktoré sa stalo telom a kráčalo po zemi (Ján 1:14), Slovo, ktoré je pravým odbleskom slávy Boha a udržuje všetko svojím mocným slovom (Židom 1:3).

Marek podáva záznam jednej z týchto konfrontácií medzi Ježišom a takzvanými duchovnými expertmi tej doby. „[S]pýtali sa Ho farizeji a zákonníci: Prečo sa Tvoji učeníci nepridŕžajú podania starších, ale jedia chlieb s nečistými rukami“ (Marek 7:5). Vieme, že to nebol prejav pokory a autentickej zvedavosti farizejov (Matúš 12:14, 22, 15). Išlo o vzdorovitosť — pokus o podkopanie autority a zahanbenie Syna Božieho.

Boli si takí istí svojou teológiou, že vystúpili proti samotnému Kristovi. Pokúsili sa ho odstaviť teológiou s váhou pierka a hĺbkou plytkej mláky — Jeho, ktorý bol naplnením a vyvrcholením všetkých tých strán, ktoré čítali. Napadli samotné Božie chápanie Boha. Ich vzdelanosť a pýcha, ich vedomosti a istota vo svoj vlastný systém ich zaslepili voči samotnému Božiemu obrazu a jeho hlasu. O Bohu vedeli tak veľa a pritom ho poznali tak málo.

Dokonca aj gramotní sa potrebujú naučiť čítať

Ježiš reaguje na ich neznalú a vražednú kritiku tými istými Písmami, ktorých pochopenie predstierali. „Dobre prorokoval o vás, pokrytcoch, Izaiáš, ako je napísané: Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa; darmo ma však uctievajú, keď ľudským príkazom učia ako učeniam (Božím)“ (Marek 7:6–7). Pokrytectvo prerušuje podľa Ježiša spojenie medzi poznaním Boha a pravou láskou k Nemu. Pokrytectvo nie je len o neposlušnosti k Biblii (farizeji by boli považovaní za jasne „poslušných“), ide o sklamanie z Boha Biblie. Môžeš ho poznať a pritom ho nepoznať. A toto môže byť tým najnebezpečnejším stavom na celom svete — nech by prinášal akýkoľvek pocit pohodlia, bezpečia a informovanosti.

Ježiš pokračuje a hovorí: „Opustili ste prikázanie Božie“ — strašné, hrozné odsúdenie — „a pridŕžate sa podania ľudského“ (Marek 7:8). Vymenili ste pravdu o Bohu za predstavu pravdy, vytvorenú vašou vlastnou mysľou. Milujete to, čo ste sa o Bohu naučili viac, než Boha samotného. Veríte svojim vedomostiam a poslušnosti viac než ústam Hospodinovým. „Takto ste kvôli svojej tradícii zbavili platnosti Božie slovo“ (Matúš 15:6).

Aj z teológie môžeš dávať desiatok

Takže by sme sa mali obávať peňazí, keď odvádzajú naše srdcia a poslušnosť od Boha. A mali by sme sa obávať aj nášho systému teológie, keď robí oveľa nebadanejšie to isté. Vo všetkých dobrých činnostiach, ktoré nás vzdelávajú o Bohu, ako sú čítanie, pýtanie sa, počúvanie, písanie, sa musíme snažiť osvojiť si návyk Jeho oceňovania a vzdávania mu chvály. Musíme byť oddaní správnej teológii, ale musíme byť rovnako oddaní teológii vzťahu, to znamená rastúcej, pokornej a srdce napĺňajúcej intimite s Bohom. Jednoducho, nehľadaj v Písmach soteriológiu , ale vyhľadávaj spasenie samotné, večný život, ktorý sa dá nájsť jedine v tele, krvi a v osobe Ježiša Krista (Ján 5:39).

Dávaj desiatok zo svojej teológie. Podobne ako všetky peniaze patria Bohu, aj všetka správna teológia je Božia — je celá o ňom, celá od neho a celá pre neho. Dávame teda desať či viac percent našich peňazí, aby sme týždeň čo týždeň deklarovali našu vďačnosť, vieru a radosť v Bohu, ba dokonca aby sme povedali, že to všetko je jeho. Podobne, potrebujeme rytmus vzdávania chvál Bohu vždy, keď sa o ňom naučíme viac. Vyhľadávaj každú príležitosť dať Bohu späť to, že si sa o ňom niečo dozvedel, v modlitbe a v uctievaní.

Zastav sa a modli sa k Bohu Božími slovami o ňom. Píš si denník pre povzbudenie tvojho srdca vecami, ktorým tvoja myseľ začína rozumieť. Polož na svoje pery pravdy, ktoré si sa naučil, aby ich mohli ostatní počuť a milovať — podeľ sa o ne s niekým. Žalmista reagoval týmto spôsobom na hlbšie spoznanie Boha a jeho lásky v Žalme 63: „Lebo Tvoja milosť je lepšia ako život; a moje pery velebiť Ťa budú… Ako tukom a olejom sa sýti moja duša, jasajúcimi perami Ťa chvália moje ústa“ (Žalm 63:4, 6).

Vedomosti o Bohu nám v skutočnosti nikdy neprinesú uspokojenie. Potrebujeme spoznať jeho. Ak ti táto dichotómia nedáva zmysel, dávaj si pozor. Fakty o Bohu bez citov k nemu a bez spoločenstva s ním, bez chápania, že ty si Boží vyvolený, vykúpený a známy syn alebo dcéra, ti dá falošný pocit Božej lásky a bezpečia. Ale fakty o Bohu ťa môžu aj pritiahnuť bližšie k nemu.

Nemôžeš slúžiť Bohu aj teológii, ale môžeš slúžiť, milovať a ceniť si Boha správnou teológiou.

Marshall Segal © Desiring God. Website: desiringGod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

4,2/5 (5 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.