Nenávidím porno

David Goehring @ Flickr.com, http://www.flickr.com/photos/carbonnyc/5186228351/

  • 18. Mar '14
  • 3 minúty
  • 11644
  • 3

Porno je ako narkotikum, unáša mozog, predefinuje ľudskú sexualitu a počas toho ruinuje životy, ničí rodiny a destabilizuje službu.

Pornografia je problém.

Porno je ako narkotikum, unáša mozog, predefinuje ľudskú sexualitu a počas toho ruinuje životy, ničí rodiny a destabilizuje službu. A úprimne, je to problém, ktorý ma unavuje — unavuje ma devastácia, ktorú Satan spôsobuje deťom, ženám, rodinám, pastorom, cirkvám a svetu týmto tragickým zlom.

Porno sa pre mňa stalo problémom, keď som mal len šesť, a Božou milosťou tento problém skončil, keď ma Ježiš zachránil vo veku sedemnástich rokov. No viem, že to zriedkavo ide takto čisto. Stále je to pokušenie, áno; život v meste, akým je toto, a so srdcom, aké mám, prekypuje pokušením, ale milosť prekypuje ešte viac v Ježišovi Kristovi.

Priatelia, nenávidím porno. A toto je dôvod, prečo.

Nenávidím porno, pretože je to prekrútenie toho, čo Boh stvoril v mužovi a žene.

Nenávidím porno, pretože využíva ženy stvorené na Božiu podobu ako obraz pre mužovu žiadostivosť.

Nenávidím porno, pretože robí zo žien konzumný produkt namiesto slávneho stvorenia nesúceho obraz Boha.

Nenávidím porno, pretože milujem ženy — konkrétne moju manželku a tri dcéry.

Nenávidím porno, pretože berie dušu uspokojujúcu skúsenosť sexu so zmluvou zaviazaným manželským partnerom a mení ju na prekrútenú, dušu umenšujúcu skúsenosť sexu so sebou samým.

Nenávidím porno, pretože premieňa potenciálnych misionárov na impotentných kresťanov.

Nenávidím porno, pretože ničí manželstvá, mnoho z nich ešte pred tým, ako vôbec začnú.

Nenávidím porno, pretože predlžuje adolescenciu a necháva mužov chlapcami.

Nenávidím porno, pretože klame mužom o kráse a vedie ich k tomu, aby hľadali pornohviezdu namiesto ženy, ktorá sa bojí Hospodina.

Nenávidím porno, pretože okráda mužov a ženy o plnú radosť z poslušnosti.

Nenávidím porno, pretože láme dôveru medzi manželom a manželkou.

Nenávidím porno, pretože je to diabolská, satanská aktivita, ktorá jemne vedie tisíce za tisícmi do pekla.

Nenávidím porno, pretože vedie k diskvalifikovaným pastorom a neschopným cirkvám. (Pastori, ak ste závislí od porna, ste diskvalifikovaní a zabíjate svoju cirkev!)

Nenávidím porno, pretože mám podozrenie, že je to najvýznamnejší dôvod, prečo nezakladáme viac cirkví a neposielame viac misionárov.

Nenávidím porno, pretože diskvalifikuje kazateľov evanjelia, ktorí by mohli naplniť kostolné budovy v mojom meste a mnohých ďalších.

Nenávidím porno pre sklamanie, ktorým musia deti prejsť, keď im ich otcovia povedia, prečo prišli o prácu alebo príležitosť viesť v cirkvi.

Nenávidím porno, pretože vyučuje deti skreslený pohľad na sex skôr, ako môže byť vysvetlený milujúcimi rodičmi.

Nenávidím porno, pretože som unavený zo sedenia v mojej obývačke so vzlykajúcimi, zmätenými, zničenými manželkami a zlomenými, zahanbenými, odsúdenými mužmi, ktorí boli prichytení.

Nenávidím porno, pretože vedie k znásilneniam, obťažovaniu a zvrhlostiam, ktoré môžu ničiť ľudí po zvyšok ich života.

Nenávidím porno, pretože smeruje mužov do vlastného vnútra a dusí túžbu muža posväcovať Božie meno.

Nenávidím porno, pretože hovorí, že hriech, Satan a svet sú viac uspokojujúci ako náš Trojjediný Boh a Jeho milosť.

Nenávidím porno, pretože nenávidím bezbožnú vinu a odsúdenie.

Nenávidím porno pre strach, ktorý vyvoláva v srdciach rodičov po celom svete z toho, že ich dieťa sa môže nachytať na pohľad a stať sa závislým.

Ale milujem Ježiša.

Milujem Ježiša, pretože On miluje ľudí, ktorí majú problémy s pornom.

Milujem Ježiša, pretože On má moc vyslobodiť srdcia zotročené pornom.

Ten, ktorý nepoznal závislosť od porna, sa stal závislosťou od porna, aby sa závislý od porna mohol v Ňom stať Božou spravodlivosťou.

Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za vás, aby ste sa v Ňom mohli stať Božou spravodlivosťou (2. Korintským 5:21).

V tej jednej geniálnej vete Pavol ukončuje problém s pornom.

Priateľu, už viac nie si v Adamovi, ale v Ježišovi. Ježiš sa stal náhradou. Je to, akoby sa On stal závislým od porna, prijmúc spravodlivý trest za naše zvrhlosti, a ty si sa stal spravodlivým synom či dcérou Boha so všetkými výhodami, ktoré k tomu patria.

Priateľu, v jednom skutku Lásky a Spravodlivosti, v diele Ježiša na kríži, skrze vieru v Neho si teraz čistý, svätý, prijímaný, je ti odpustené a si slobodný. Nechaj ma to povedať znova… slobodný!

Milujem Ježiša.

Eric Simmons © Desiring God. Website: desiringGod.org

Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

4,4/5 (28 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.