Nesústreď sa na svoju silu

Scott Swigart @ Flickr.com, http://www.flickr.com/photos/smswigart/6078401891/

  • 18. Júl '12
  • 2 minúty
  • 3765
  • 56

Pred nejakým časom sa v Severnej Amerike stalo odhaľovanie vlastnej sily veľmi populárnym javom, rozšíreným najmä v manažérskych kruhoch a v oblasti vedenia ľudí. Bolo publikovaných mnoho kníh, vyvíjali sa rôzne testy, aby napomohli rozpoznať naše sily.

Mojou silou a ochranou je Hospodin, on sa mi stal spásou. Exodus 15:2

Pred nejakým časom sa v Severnej Amerike stalo odhaľovanie vlastnej sily veľmi populárnym javom, rozšíreným najmä v manažérskych kruhoch a v oblasti vedenia ľudí. Bolo publikovaných mnoho kníh, vyvíjali sa rôzne testy, aby napomohli rozpoznať naše sily.

Ako biblické paralely nachádzame texty v Liste Efezským 4:11, v 1. Liste Korintským 12:28, v Liste Rímskym 12:6–8, a podobne ďalšie, ktoré obsahujú zoznam darov, líšiacich sa podľa milosti danej nám od Boha. A my sme povzbudzovaní používať ich na prospech a dobro cirkvi.

Ale všimnime si, že Biblia sa na týchto miestach zmieňuje skôr o „daroch", než o „sile". V centre pozornosti je rozdiel, ktorý je pre nás dôležitý. Silu zvykneme pokladať za našu prirodzenú súčasť. Ona je však pridanou hodnotou, konkurenčnou výhodou. Ale dary znamenajú milosť. Dar nemá rovnaký pôvod ako my. Je to niečo, čo prijímame od Boha a spravujeme. Preto naše dary nie sú ani tak našou súčasťou, ako naším milodarom. Boh nám dal tieto dary, ale nemusí nám zabezpečovať vhodné podmienky na ich plné uplatnenie.

V podstate Boh nás vkladá často do situácií, kde skôr bojujeme a cítime sa slabí, a to z jediného dôvodu. Božia sláva tak môže byť ukázaná pôsobením Jeho sily cez naše slabosti.

Tento motív je nesený skrz celé dejiny spásy: „… ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil; čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil." (1. Korintským 1:27) Prečo? „Aby sa nikto nechválil pred Bohom." (1.Korinstkým 1, 29) Boh potupuje silu človeka, aby ho pokoril.

Apoštol Pavel, ktorý mal výnimočnú silu, došiel k hlbokému pochopeniu a povedal: „Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkosti pre Krista; lebo práve keď som slabý, som mocný." (2. Korintským 12:9–10)

Toto je Pavlova teória nachádzania sily: zmyslom našich slabostí je to, aby v nich bola viditeľná Kristova moc, ktorá je našou skutočnou silou. Preto sa chváľme a buďme spokojní so slabosťami.

Napokon, čo Boh skutočne od nás chce, je „posilňovať sa v Pánovi" (Efezským 6:10). A toto posilňovanie sa si vždy vyžaduje, aby sme boli oslabovaní. Preto, keď nás naše slabosti nabádajú k závislosti na Bohu, znamená to, že rastieme v našom pochopení evanjelia a učíme sa kráčať vo viere. A zvyčajne naše najhlbšie a najlepšie stretnutia s Bohom sa dejú, keď sme slabí, nie keď sme silní.

Vo svete je veľa užitočných a aplikovateľných zdrojov pre obnovu sily. Nezameriavajme sa však na ne príliš dlho. Zacieľme svoj pohľad na Bibliu. Najlepší manuál je práve v nej. Pretože nie vďaka našim silám, ale vďaka Biblii nachádzame Božiu moc.

Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca naveky a mojím údelom. (Žalm 73:26)

By Jon Bloom © Desiring God. Website: desiringGod.org

Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

(0 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.