Nevrav, že Boh mlčí, keď neotvoríš Bibliu

https://www.pexels.com/photo/person-sitting-near-table-reading-book-36178/

  • 25. Okt '16
  • 4 minúty
  • 12844
  • 617

Neviem, kto túto myšlienku prvýkrát povedal alebo sa s ňou s niekým podelil, ale je jasné, že tento jednoduchý výrok rezonuje v mysliach mnohých ľudí, čo rozhodne platí aj o mne.

„Nehovor, že Boh mlčí, keď máš zatvorenú Bibliu.“

Neviem, kto túto myšlienku prvýkrát povedal alebo sa s ňou s niekým podelil, ale je jasné, že tento jednoduchý výrok rezonuje v mysliach mnohých ľudí, čo rozhodne platí aj o mne. Týchto pár slov nás karhá za naše obavy z toho, že by Boh mohol byť nečinný alebo ľahostajný k zlomenosti nášho srdca a zmätku v našom živote, a pripomína nám, že On sa stará, rozumie a hovorí. Ale príliš často sa stáva, že my jednoducho nepočúvame.

Boh je stále pripravený hovoriť do nášho života. Musíme jednoducho počúvať tak, že naladíme svoje uši a srdce na to, čo hovorí v knihe, ktorú sám inšpiroval. Keď si otvoríme Bibliu, nájdeme viac ako 750.000 slov, ktoré k nám vyslovil samotný Boh.

Boh hovorí stále      

Charles Spurgeon povedal: „Pre nikoho sa nikdy nestane Biblia pritesná. Tá Kniha sa s našimi pribúdajúcimi rokmi rozširuje a prehlbuje.“ Vo svojich tridsiatich troch rokoch na tejto zemi som opakovane zakúsil, že Biblia má schopnosť povedať to správne slovo v správnom čase. Nebohý otec môjho svokra, ktorý svoj život prežil ako pastor, svedčil o tom istom: Božie slovo bolo stále nové a neustále prehováralo novým spôsobom, aj pri čítaní rovnakého úryvku nespočetnekrát počas celých desaťročí.

A.W. Tozer povedal: „Biblia nie je len nejakou knihou, ktorá raz prehovorila, ale knihou, ktorá hovorí v tejto dobe.“ Boh sa chce s nami rozprávať dnes, a každý deň, cez svoje slovo. Božie slovo jednoducho nie je len „raz vyrieknuté“. Božie slovo vždy „hovorí práve teraz“.

Keď nechávame svoju Bibliu ležať na polici, nútime Boží hlas mlčať vo svojom živote. Mnohí sa podelili s ďalším obľúbeným tvrdením: „Sťažovať sa na to, že Boh mlčí, keď máte zatvorenú Bibliu, je rovnaké, ako sa sťažovať, že vám neprichádzajú SMS-ky, keď máte vypnutý telefón.“

Nádherná cena vašej Biblie

Biblia je najúžasnejšou knihou v celých dejinách. Ktokoľvek si toto neuvedomuje, nemá dostatok informácií. Dejiny o tom, ako sa k nám súčasníkom Biblia dostala, sú príbehom plným prekvapení:

  • Biblia opakovane dokázala svoju historickú presnosť, zostáva v súlade s  každým novým archeologickým objavom. Existuje veľa rozumných dôkazov, ktoré potvrdzujú presnosť Biblie.    
  • Mnohí ľudia, ktorí pracovali na tom, aby priniesli Bibliu novým skupinám ľudí a v nových jazykoch, tak urobili za cenu veľkej osobnej obete. Ich obetavosť je presvedčivým dôkazom jej spoľahlivosti.
  • Biblia ľudí formovala a pôsobila na nich v každej historickej dobe. Biblia zachránila a podnietila miliardy z nás toľkými spôsobmi, že sa nedajú ani spočítať.  

John Piper píše vo svojej najnovšej knihe A Peculiar Glory (Osobitá sláva) o ceste, ktorú Biblia v priebehu dejín podstúpila. Živo opisuje nádheru a sebapotvrdzujúcu slávu Boha, ktorého nachádzame na jej stranách, keď Duch privádza na „svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista“ (2. K 4:6). Boh nám v knihe prináša svoju krásu, svoju moc a svoju slávu.

Má záľubu v Božom zákone

D. L. Moody raz povedal:

Oživenie, ktoré vydrží, musí prísť cez Božie slovo. Raz sa na jednom z našich stretnutí postavil muž a vyjadril nádej, že z týchto stretnutí bude čerpať po celý svoj život. Povedal som mu, že to by bolo rovnaké, ako keby sa pokúsil naraz zjesť poriadne raňajky, ktoré by ho zasýtili na celý život. To je chyba, ktorú robia ľudia; utekajú na náboženské stretnutia a myslia si, že tie stretnutia za nich urobia všetko. Ale ak ťa neprivedú bližšie k Božiemu slovu, celý účinok sa časom vytratí.

Existuje nespočetné množstvo požehnaní a múdrosť, ktoré nám Boh chce dať a ktoré sa k nám dostanú len prostredníctvom Jeho slova.

Každý deň si vo svojom živote potrebujeme pripomínať slová Žalmu 1.

Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí. (Ž 1:1–3)

Táto pasáž nás vedie k tomu, aby sme robili dve veci: aby sme sa chrbtom obrátili k hriechu a hriešnym radám, a čelom k Božiemu slovu. Sme povolaní k tomu, aby sme z Biblie urobili svoju záľubu a ustavičné rozjímanie dňom-nocou.

Boh nemlčí

Boh sa s nami neustále rozpráva prostredníctvom svojho slova. Ale Biblia jasne hovorí, že potrebujeme špeciálne, Bohom dané uši, aby sme Ho počuli. Biblia nás volá k tomu, aby sme mali „uši na počúvanie“, sedem ráz v evanjeliách a ďalších sedem ráz na začiatku Zjavenia.

Dve z týchto miest sa nachádzajú v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu a rozprávajú Ježišov príbeh o rozsievačovi a semene. Evanjelium podľa Lukáša 8:15 vysvetľuje: „Ale ktoré padlo do dobrej zeme, sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok.“

Jon Bloom okomentoval List apoštola Pavla Kolosenským 3:16 týmito slovami: „To, čo zúfalo potrebujeme, viac než čokoľvek iné na svete, je slovo Kristovo, ktoré v nás bohato prebýva.“ Zúfalo potrebujeme počuť, ako sa s nami Boh rozpráva cez svoje slovo, a súbežne s tým zachovávať, čo hovorí, čistým a dobrým srdcom. Keď budeme dobre počúvať a usilovať sa uviesť do praxe to, čo chápeme a počujeme, Boh nám dá dostatok milosti a nádeje, aby sme Mu dôverovali v našich okolnostiach, nech sú akokoľvek ťažké a nejasné.

Akokoľvek ďaleko a vzdialený sa Boh môže javiť v tejto chvíli, On nemlčí a „nie je ďaleko od nikoho z nás“ (Sk 17:27). Boh je vždy činný a prehovára v zmätku a nepokoji nášho sveta a v neporiadku nášho života.

Sme však pripravení otvoriť si trpezlivo svoju Bibliu a načúvať Mu?     

MATT BROWN © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,9/5 (40 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.