Odvážna modlitba pre dospelých mužov

https://www.pexels.com/photo/man-person-fog-mist-3180/

  • 27. Júl '16
  • 6 minút
  • 4286
  • 7

Pravdepodobne niekoho obdivuješ pre jeho lásku k Ježišovi. Počuješ to v jeho hlase, vidíš to na jeho úsmeve a cítiš to aj z jeho lásky k tebe. Vieš, že tento človek má s Bohom pravidelný osobný a dôverný vzťah. Predpokladáš, že má živý a pravidelný modlitebný čas, aj keď si nikdy jeho súkromné modlitby nevidel. Chcel by si, aby aj tvoj vzťah s Bohom bol ako tento.

Je jasné, že Ježišovi učeníci zažili takýto blízky vzťah s Ním. Lukáš píše: Raz sa modlil na ktoromsi mieste. A keď prestal, povedal Mu jeden z učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa. (Lukáš 11:1) Môžeme predpokladať, že Ježiš sa s učeníkmi pravidelne modlil. Počuli Ho, ako sa modlí. Ale toto bolo inak. „Nauč nás modliť sa“ bolo skôr myslené ako: „Povedz nám, čo sa deje, keď si sám s Bohom.“ To, čo Ježiš hovorí v nasledujúcich pár veršoch, sú najdôležitejšie slová, ktoré si máme so sebou zobrať do modlitby.

Modlite sa teda takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. (Matúš 6:9–13)

Možno si sa túto Pánovu modlitbu už v detstve naučil naspamäť. Je pre deti úplne jednoduchá na zapamätanie. Ale je dôležité mať na pamäti, že Ježiš túto modlitbu dal dvanástim dospelým mužom. Nie je to len modlitba na odrecitovanie ako v škole, je to modlitba na celý život. Ježiš naučil týchto mužov túto jednoduchú, avšak veľmi inšpirujúcu modlitbu a potom ich poslal do sveta, kde boli prenasledovaní a časom aj vraždení pre svoju vieru. Pánova modlitba nie je len detskou hračkou, ktorú si deti s náklonnosťou uchovávajú. Nemá nostalgický účel. Tieto slová sú nato, aby boli opakované a udržiavali naše presvedčenie, napriek všetkému, čo nám život postaví do cesty, až po náš posledný výdych.

Hľadáš nejaké miesto na modlitbu, či nejaké slová, dosť silné na všetky výzvy a ťažkosti nášho raneného sveta? Započúvaj sa znova do Ježišovej modlitby.

Šír svoju slávu

Prvý a najdôležitejší riadok je „Posväť sa meno Tvoje“. Tento riadok visí nad ostatnými ako zástava.

Bože, vyvýš svoje meno vo svete a vo mne. Odhaľ svoju slávu. Zošli na nás viac Tvojej moci a nádhery.

Pavol hovorí: „Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu“ (1. Korintským 10:31). Posväť sa Tvoje meno. 

Bol si stvorený a zachránený pre Boha a Jeho slávu (Efezským 1:5–6). A šťastie nájdeš len v Bohu (Žalm 16:11). Modlitby nám umožňujú pripomínať si denne tento zmysel a zdroj nášho života. Nikdy neber Boha a Jeho slávu ako niečo automatické. Uspôsob svoje srdce a myseľ tak, aby si sa z Neho denne tešil a zjavoval Ho. Pros Ho, aby ti ukázal svoju slávu vo svojom Písme a tomto svete. Pros Ho aj o odvahu, aby si tú slávu mohol ukázať aj ostatným.

Príď kráľovstvo Tvoje

„Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.“ Chceme, aby Jeho sláva a meno prenikli do celého sveta. Sami to niekedy vidíme, cítime v našich vzťahoch a v našej službe. Nachádzame ovocie Jeho Ducha (Galatským 5:22–23), ako v nás a našich zboroch zreje. Ale chceme, aby bol Boh videný, chválený a aby sa z neho ľudia tešili všade. Zaslúži si každé jedno srdce, každé mesto a národ. Je hodný toho, aby bol uctievaný celým svetom. A nemôžeme byť ticho, pokiaľ to tak nie je.

Bože, príď kráľovstvo Tvoje. Ešte tu nie je, nie úplne. Stále sú všade stopy zla. Následky hriechu robia spúšť. Ty si kráľ, a nikto Ťa nemôže zastaviť. Nechaj svoju milosť, súcit a svätosť poraziť všetky pokusy proti Tebe. Zošli svoju slávu a veľkosť na každé miesto. Nech sa deje Tvoja vôľa. Nech ju vidno a možno pocítiť na celej zemi, v mojom štáte, v mojom meste, v mojom susedstve.

Postaraj sa o nás
„Chlieb náš každodenný daj nám dnes.“ Všetko, čo dnes potrebuješ, nájdeš na jednom mieste. „Veď On sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko“ (Skutky 17:25). Hneď po tom, čo ich Ježiš naučil sa modliť, im povedal: „Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať… “ (Matúš 6:25). Prečo? „Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané“ (Matúš 6:32–33).

Tvoje každodenné potreby — jedlo, strecha, zdravie — sú akousi skúškou viery. Mnohí z nás si myslia, že zajtra budeme mať to, čo potrebujeme, buď predpokladáme, že Boh sa o to znova postará, alebo si pochabo myslíme, že sa o to postaráme sami (či už otvorene, alebo nie). Boh chce, aby tvoja potreba vody slúžila túžbe po Ňom. Necháva nás hladovať, aby nám pripomenul, že nás miluje ako Otec. Pros Ho, aby sa o teba postaral. Aby naplnil tvoje najväčšie i najzákladnejšie potreby. Buď závislý od Neho a chváľ Ho každý deň.

Odpusť nám naše hriechy  

„Odpusť nám naše činy, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim.“ Odpustenie našich hriechov sa deje každým dňom. Musí, pretože sme hriešnikmi a dennodenne sa dopúšťame hriechov. Ak by raz Boh postavil na svoju rieku odpustenia priehradu, boli by sme navždy stratení. Pavol nám pripomína, aby sme nezabudli na chválu: „Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom, a skrze ktoré aj dosahujete spasenie“ (1. Korintským 15:1–2).
Spása (ospravedlnenie) je raz a navždy, a to vďaka milosti skrz vieru. A spása (posvätenie) sa pre teba dnes znova deje. Je novým a čerstvým prameňom milosti pre toto ráno (Žalospevy 3:22–23). A pre zajtrajšie ráno a ďalší deň. Je ti odpustené, si očistený a zachránený od svojho hriechu. Tvoja spása je spoľahlivá a nikdy sa neberie späť. Ponor sa opäť do fontány Kristovej krvi, ktorá bola pre teba preliata. Očisti seba a svoj hriech dnes znova, skrz evanjelium.

Ochraňuj naše srdcia  

 „A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.“ Náš boj nie je proti telu a krvi (Efezským 6:12). Tvojimi dnešnými najväčšími prekážkami nie sú veci, ktoré môžeš vidieť. Niekto za oponou ťa prenasleduje a snaží sa ukradnúť tvoju radosť z Ježiša. Snaží sa ťa obrať o život, ktorý ti Ježiš dáva. Modli sa za ochranu.

„Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere“ (1 Peter 5: 8–9). Ako sa mu vzoprieť? „S bázňou a s chvením konajte svoje spasenie. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu“ (Filipským 2:12–13). Popros Boha o silu a odvahu bojovať proti hriechu a jeho podobám. Nesnaž sa o to na vlastnú päsť.

Muži, modlite sa ako deti

Hovoríme „Otče náš, ktorý si na nebesiach“, ale často sa modlíme, akoby Boh bol nejaký guvernér, sudca, či riaditeľ spoločnosti. Nie každý má so svojím otcom vrúcny vzťah, avšak niektorí cítime, že naše modlitby často neznejú tak, ako by znel vrúcny rozhovor medzi otcom a jeho deťmi. Niekedy sa to môže zdať skôr ako nejaký obchodný rozhovor, nie emocionálny. Príliš formálny. Vzdialený a nie blízky. „Šéfe, ktorý si na nebi… “ Akoby bol naším šéfom, ktorého máme radi, avšak držíme si určitý odstup. Chceme, aby videl, že robíme dobrú prácu, ale bojíme sa ísť bližšie.
Ježiš nám hovorí, aby sme prišli bližšie a oddýchli si pri Bohu. Ak si Mu odovzdaný,  uši na druhej strane tvojich modlitieb patria Otcovi. Cíť sa počas modlitby ako doma — nie neúctivo a ledabolo, ale pokorne a smelo. S Ním sa môžeš prestať strachovať. Dovoľ, aby ťa naplnil, a uvidíš, že sa o teba postará lepšie než hocijaký otec, ktorého si videl či poznal.  

Marshall Segal © Desiring God. Website: desiringGod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

4,7/5 (13 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.