Pokušenie nie je vôbec ľahký nepriateľ

Photo by Pranjall Kumar on Unsplash, https://unsplash.com/photos/bAhExeG4DXo

  • 25. Nov '20
  • 6 minút
  • 1126
  • 2

Pokušenie nad nami často víťazí, pretože o ňom máme jednoduché a naivné predstavy.

Očakávame, že vpochoduje hlavným vchodom, bude oblečené ako vlk a svoj príchod bude z diaľky ohlasovať. Ale pokušenie dáva často prednosť zadnému vchodu, oknu v spálni alebo štrbine v podlahe. Pokušenie sa spolieha na drobné a jemné rozdiely, na podvod a prekvapenie, na nevedomosť a naivitu. Na to, aby sme začali spoznávať chuť víťazstva, musíme začať brať vojnu ako vojnu. Nepriateľa našej duše musíme študovať.

Pamätáme si príbeh o Samsonovi a Delíle, lebo premohla najsilnejšieho muža, aký vtedy žil. Ale pozastavili sme sa pri to, ako? Ako si Delíla podmanila muža, ktorý len nedávno zabil tisíc chlapov? Keď rozlúštime tajomstvá jej zvádzania, môžu sa pre nás stať zbraňami v boji s akýmkoľvek pokušením.

Ambícia pokušenia

Prvým krokom, ako začať brať pokušenie vážnejšie, je nezabúdať, že pokušenie má poslanie: zničiť vašu dušu a ukradnúť vám Boha. Niet pokušenia, ktoré by bolo nevinné či bezvýznamné. Každé pokušenie strojí úklady a plánuje stratégiu za týmto jedným účelom: vaše nekonečné trápenie. Pokušenie vám urobí radosť, aby vás zneužilo, bude vás zvádzať, aby vás prinútilo zlyhať, liezť na nervy, aby vás zničilo.

Delílu pravdepodobne motivovali skôr peniaze ako nenávisť, ale napriek tomu bola na chlp rovnako odhodlaná zničiť Samsona. Filištínci, jeho nepriatelia s vražednými sklonmi, jej povedali: „Zváb ho a dozveď sa, v čom je jeho veľká sila a čím by sme ho mohli premôcť, zviazať a zdolať ho“ (Sud 16:5). Len pár veršov skôr zabil Samson tisíc ich mužov jedine pomocou čeľuste z osla (Sud 15:16). Títo muži prahli po krvi, po jeho krvi, a Delíla bola až príliš ochotná, aby túto vraždu pripravila.

„Pokušenie vám urobí radosť, aby vás zneužilo, bude vás zvádzať, aby vás prinútilo zlyhať, liezť na nervy, aby vás zničilo.“

Ako z pier zakázanej ženy, tak z pier pokušenia kvapká med, „nakoniec však je horká ako palina, ostrá ako dvojsečný meč“ (Pr 5:4). Pokušenie nám kradne česť a mrhá naším životom (Pr 5:9); kazí našu silu a ničí našu prácu (Pr 5:10); na jeho konci je len márnosť a žiaľ (Pr 5:11). „Zlodej,“ hovorí Ježiš, „prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil“ (J 10:10). Takéto je poslanie pokušenia, nech sa v danej chvíli zdá byť akokoľvek sladké a príjemné.

Ako sa teda Delíla usilovala zničiť Samsona? Ako pokušenie zdolalo aj toho najsilnejšieho muža?

Pokušenie začína útočiť potešením

Prvá lekcia sa môže javiť ako jasná: pokušenie nás zvádza tým, že nám núka potešenie. „Zváb ho a dozveď sa, v čom je jeho veľká sila a čím by sme ho mohli premôcť“ (Sud 16:5). Skôr, ako nás pokušenie zradí a vydá skaze, musí nás nalákať na nejaký prísľub uspokojenia.

„Povedz mi, v čom je tvoja veľká sila,“ pýta sa Delíla Samsona, „a čím ťa treba zviazať, aby ťa zdolali?“ (Sud 16:6) Možno by sme od nej čakali, že mu bude lichotiť alebo s ním flirtovať, ale namiesto toho sa ho otvorene spýta na jeho tajomstvo. Keď je niečo čierne na bielom, možno to ani neznie ako zvádzanie. Ale tento druh znalosti je dôvernosť. Opýtať sa znamenalo otestovať jeho lásku a pozvať ho, aby sa do nej hlbšie zamiloval.

Je jasné, že Samson jej nedôveroval úplne (klamal jej), ale zjavne si aj užíval jej pozornosť a náklonnosť. Ináč by ju druhý raz už nevypočul. Jej hry ho bavili, lebo už vedel, ako chutí jej láska — isteže, prázdna láska, ale láska, ktorá sa mu napriek všetkému páčila. Každý hriech sa pevne drží takejto lásky. John Piper to vyjadril slovami: „Moc každého pokušenia spočíva v šanci, že ma urobí šťastnejším. Nikto nehreší z povinnosti.“ Aké hriechy ťa trápia a aké šťastie ti sľúbili?

„Moc pokušenia sa spolieha na naše presvedčenie, že hriech je lepší než sýtosť a večnosť.“

Hriešne potešenie bude pre nás vždy príťažlivé, ak sme nezatúžili po lepšom a kvalitnejšom potešení. „Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť“ (Ž 16:11). Sýtosť radosti, nie nepatrné kúsky, s ktorými sa uspokojíme pri hriechu. Večná blaženosť, nie krátkodobé záchvevy žiadostivosti či chamtivosti, lenivosti a závisti. Moc pokušenia sa spolieha na naše presvedčenie, že hriech je lepší než sýtosťvečnosť. Je založená na tom, že sme unavení či znudení z Boha, najhlbšieho a najvýraznejšieho potešenia vo vesmíre.

Pokušenie hromadí hanbu

Ak nás hriech nedokáže zvábiť potešením, zaútočí na nás hanbou. Delíla nenapredovala prostredníctvom zvádzania, tak namiesto toho začala spochybňovať Samsonovu charakternosť. Povedala mu: „Ako môžeš povedať, že ma miluješ, keď tvoje srdce nie je pri mne? Trikrát si ma už oklamal a nepovedal si mi, v čom je tvoja veľká sila“ (Sud 16:15). Počujete v jej stratégii tú iróniu? „Ako môžeš povedať, že ma miluješ, keď tvoje srdce nie je pri mne?“ Pritom jej srdce je vo vreckách nebezpečných mužov tam vonku.

Tak ako Delíla, aj pokušenie skrýva svoje vlastné vražedné motívy s cieľom zahanbiť svoj cieľ. Pokušenie možno nepovie spolu s Delílou: „Ako môžeš povedať, že ma miluješ?“ ale možno sa spýta: „Ako môžeš povedať, že miluješ Boha?“

Jedným z dôvodov, prečo niektorí ľudia tak často podľahnú, je ten, že uverili, že oni hriechom. Satan je žalobníkom. A on nežaluje príležitostne, ale dňom i nocou (Zj 12:10). Ak vás dokáže presvedčiť, že ešte vždy ste tým istým starým človekom — zotročený pornografiou, zožieraný závisťou, ovládaný hnevom, bezbranný v boji s lenivosťou — dokáže vás presvedčiť, aby ste urobili takmer čokoľvek. Satanovým pokrmom je naša hanba a sebaľútosť. Bez nich on a všetky jeho intrigy umrú od hladu a stratia platnosť.

Keď satan príde za vami, aby vás obvinil — „Ako môžeš ty povedať, že miluješ Boha?“ –, vedzte dopredu, ako mu odpoviete. „Ja už nie som tým, kým som bol (2. K 5:17). Spolu so svojím Kráľom som ukrižovaný (G 2:20). Môj hriech je vymazaný a odstránený (Kol 2:14), a už viac nado mnou nepanuje (R 6:14). V Kristovi pre mňa teraz už niet odsúdenia (R 8:1). Boh mi dal všetko, čo potrebujem, aby som odolal pokušeniu (2. Pt 1:3; 1. K 10:13). Preto nebudem zahanbený (R 10:11).“

Pokušenie vás uťahá

Delíla Samsona zvádzala, potom ho zahanbila, a napokon ho vyčerpala. „Keďže ho celý čas unúvala svojimi rečami a sužovala ho, zmalomyseľnel až na smrť“ (Sud 16:16). Čo sa začalo ako hravé flirtovanie, skončilo sa vysilením a zúfalstvom. Tlačila a naliehala, tlačila a naliehala, až kým on (dokonca ani on!) už nevedel zniesť ťarchu jej návrhov. Prežívali ste takto už niekedy pokušenie?

Možno ste najprv odolali vybuchnúť do hnevu na svojho manželského partnera, ale on neustúpil. Možno ste najprv odmietli kliknúť na tú webstránku, ale o pár hodín neskôr ste boli unavenejší a zraniteľnejší. Možno ste celý týždeň usilovne pracovali a nepodľahli lenivosti, len aby ste napokon víkend strávili sledovaním seriálov. Možno ste sa niekoľko týždňov striedmo stravovali, ale silné túžby vás pomaly premohli. Pokušenie je zriedkavo jediný šíp, ktorému sa treba uhnúť, ale omnoho častejšie rozsiahla a dlhotrvajúca vojnová operácia s cieľom lámať nás, kým sa nevzdáme.

Ak sa pokušenie spolieha na vyčerpanosť, boj proti pokušeniu musí byť o niečom viac, než len o tom, čo v danej chvíli musíme a nesmieme. Popri zbraniach, ktoré sú väčšine z nás známe — slovo Božie, modlitba a pôst, spoločenstvo a zodpovedať sa niekomu za svoje činy a rozhodnutia — naša schopnosť odolávať útokom pokušenia sa, prinajmenšom čiastočne, zakladá na zdraví a vitalite nášho tela. Dobrý spánok, zdravá strava a pravidelné cvičenie sú oveľa účinnejšie zbrane v boji s našimi hriechmi, než si možno uvedomujeme či očakávame. Ak ich zanedbávame či nimi pohŕdame, pozývame satana, aby napáchal veľké škody.

„Pokušenie nie je jednoduchým nepriateľom, a tak ani naše víťazstvo nebude jednoduché, ale v Kristovi bude isté.“

Ak teda chceme premôcť pokušenie, musíme pokušenie študovať — jeho zvádzanie, jeho zahanbovanie, jeho vyčerpávanie — a pripraviť svoju dušu na boj. Pohrúžte sa do lepšej a kvalitnejšej Radosti, ukotvite svoju identitu a bezpečie v tom, čo o vás hovorí Boh, a potom si pospite. Pokušenie nie je jednoduchým nepriateľom, a tak ani naše víťazstvo nebude jednoduché. Ale v Kristovi bude isté.

MARSHALL SEGAL © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,9/5 (24 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.