Praješ si, aby sa ti podarilo dosiahnuť viac?

https://www.pexels.com/photo/woman-in-green-long-sleeved-shirt-919607/

  • 5. Júl '18
  • 5 minút
  • 1178
  • 14

Život Jána Krstiteľa sa začal veľkým prísľubom. Anjelské vyhlásenie. Božie povolanie. Úspešná služba. Jeho život však skončil v zdanlivom zabudnutí — sám v malej väzenskej cele.

Jána by sme nepovažovali za úspešného. Oslavujeme ľudí, ktorí začnú s ničím a skončia s veľkými úspechmi. Často nemáme čo obdivovať, ak je to opačne. Väčšina z nás začína s veľkými očakávaniami pre svoj život. Chceme si spraviť meno, alebo mať kariéru, ktorá nás bude napĺňať, alebo si chceme založiť výnimočnú rodinu.

„Dokážeme nájsť radosť, keď si nás Boh používa, hoci to vyzerá, že sa náš vplyv a naša popularita zmenšujú?“

Keď roky letia a nám sa nedarí dosiahnuť to, čo sme chceli, rozmýšľame, aký je zmysel nášho života. Máme neodbytný pocit, že sme ho nenaplnili.

Ten pocit poznám veľmi dobre.

Naháňanie sa za úspechom

Začala som tým, že som chcela všetko. Chcela som si spraviť meno v úspešnej kariére, zatiaľ čo som chcela byť ženou z 31. kapitoly Knihy prísloví a založiť si výnimočnú rodinu. Najprv to vyzeralo dosiahnuteľne.

Potom čo som získala magisterský titul z podnikania, cítila som sa ako na rýchlej ceste za úspechom. Keď som sa o pár rokov neskôr rozhodla, že budem mamou v domácnosti, cítila som sa trápne, keď sa niektorí moji spolužiaci smiali z mojich „obdivuhodných“ rozhodnutí.

Začala som sústrediť svoju energiu na to, aby som vytvorila z nášho domova príjemné a pohostinné miesto, kde sa budú ľudia cítiť vítaní a opatrovaní. Diagnóza postpolio-syndrómu ma však donútila prestať používať ruky na všetko okrem starostlivosti o seba. Pre pohostinnosť tak neostalo veľa priestoru a pre domáce jedlá ešte menej.

Hoci som nemohla iným slúžiť fyzicky, stále som bola pohltená tým, aby som vychovala silnú rodinu tak, že sa budem snažiť byť podporujúcou manželkou a matkou. Keď môj manžel opustil našu rodinu a neskôr podal žiadosť o rozvod, bola som úplne zdrvená. Nie len kvôli sebe, ale aj kvôli našim deťom. Zápasili s výbušným hnevom a bolesťou, čo len viac zosilňovalo môj smútok a hanbu.

Cítila som sa ako úplne neúspešný človek. Nielenže som nedokázala dosiahnuť všetky svoje ciele, nedokázala som dosiahnuť ani jeden.

Nepovolaní uspieť

Slová Matky Terezy mi dali život, keď som vzala do úvahy všetko, v čom som neuspela. Lipla som na tomto jednoduchom výroku a pripomínala som si ho počas svojho života: „Boh ma nepovolal, aby som bola úspešná, povolal ma, aby som bola verná.“

„Zápasím s nazeraním na úspech ako na meradlo a nie požehnanie.“

Ján Krstiteľ by súhlasil. Jeho príchod bol poznačený veľkým očakávaním. Izaiáš a Malachiáš prorokovali o tom, kto pripraví cestu Mesiášovi (Iz 40:3, Mal 3:1). Ešte predtým než sa narodil, anjel Gabriel povedal, že bude veľký pred Pánom, naplnený Duchom Svätým dokonca v lone svojej matky, a pôjde v duchu a moci Eliášovej (L 1:15–17).

Ako by mohol byť Ján Krstiteľ neúspešný pri takomto prehlásení?

Posledný veľký prorok

Zozačiatku žal veľký úspech. Naozaj, kázal s veľkou mocou ako Eliáš. Počas jeho krátkej verejnej služby, ktorá podľa učencov trvala možno menej než rok, sa okolo neho sústredili davy. Počas takejto krátkej doby na seba strhával pozornosť zákonníkov a farizejov, ktorí boli ohrození veriacimi ľuďmi, že Ján je Mesiášom.

Ján bol posledným starozmluvným prorokom, akými boli Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel, ktorí predpovedali príchod Krista. On bol „hlas volajúceho na púšti: Pripravujte Pánovi cestu“ (Mt 3:3). Ján bol však jediným prorokom, ktorý mal to privilégium vidieť Mesiáša v tele. Dokonca Ježiša krstil, videl, ako na Neho zostupuje Duch a počul na vlastné uši, ako Boh vraví: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“ (Mt 3:17)

Ján bol určite nadšený z toho, čo Boh robil. Dlho očakávaný Mesiáš prišiel a Ján možno predpokladal, že ako Jeho zvestovateľ bude slúžiť (a uspeje) po Jeho boku.

Ja sa musím umenšovať

Ján bol však uväznený len pár mesiacov neskôr, ako začal Ježiš svoju verejnú službu. Ján nevidel ovocie svojej služby, jednoducho musel dôverovať Bohu, že používa jeho celoživotnú prácu.

„Boh chce tvoju vernosť, nie tvoj úspech.“

Ján bol príkladom týchto slov z Pánovej modlitby: „Príď kráľovstvo tvoje! Buď vôľa tvoja“ (Mt 6:10). Ján sa nesústredil na svoje vlastné kráľovstvo, ale na kráľovstvo Božie. Nesnažil sa rozšíriť svoju službu alebo vplyv, šiel spokojne tam, kam ho povolal Boh. Nebol urazený, keď jeho popularita slabla. Radoval sa, že sa šíri Kristova sláva. V každom jednom prípade podriadil svoje ego a svoje plány Bohu.

Jánov život sa naďalej zmenšoval a strácal. Akonáhle sa zjavil Ježiš, venovali masy menej pozornosti Jánovi. Niektorí jeho učeníci, ako Andrej, ho opustili, aby nasledovali Ježiša. Keď sa jeho služba prekrývala s Ježišovou, Jánovi učeníci hovorili: „Ajhľa, krstí a všetci prichádzajú k Nemu.“ (J 3:26) Jánova odpoveď bola: „Táto moja radosť je úplná. On musí rásť, a ja sa umenšovať.“ (J 3:29–30)

Verný až do smrti

Zo svetského uhla pohľadu to vyzeralo pravdepodobne tak, že Ján zlyhal. Nikdy neprosperoval a jeho služba sa rýchlo vyparila. Dokonca nemal ani veľkolepú smrť. Zomrel kvôli vrtochu pochabého dievčaťa a jeho pomstychtivej matky, a kvôli hriešnemu a slabému kráľovi.

Ján Krstiteľ bol ale v Božích očiach šialene úspešný. V Kráľovstve mal kľúčovú úlohu verne pripraviť cestu Pánovi. Nevidel ovocie svojej služby. Mnohí z nás ho nikdy nevidíme. Ale Ježiš nás v 10. verši 2. kapitoly knihy Zjavenia vyzýva: „Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!“

Ježiš na Jána nemal nič iné, len chválu. Povedal, že bol najväčším mužom, aký dovtedy žil (Mt 11:11). Ján si svoj život a svoju službu však pravdepodobne takto vôbec nepredstavoval.

Dobrý a verný sluha

Zdá sa ti niekedy tvoj život malý a nevýznamný? Začal si s veľkými plánmi, ale teraz sa ti zdá, že si z toho dosiahol len máločo? Posudzuješ svoju hodnotu na základe štandardov svetského úspechu?

Ak si začal svoju kariéru, službu alebo poslanie plný nádeje, ale nevyvinulo sa to tak, ako si plánoval, neklesaj na duchu. Boh chce tvoju vernosť, nie tvoj úspech.

„Ak si začal svoju kariéru, službu alebo poslanie plný nádeje, ale nevyvinulo sa to tak, ako si plánoval, neklesaj na duchu.“

Pamätaj na to, čo si cení Boh. Chce naše srdce, našu ochotu nechať sa Ním použiť. Dokážeme nájsť radosť v tom, keď si nás Boh používa tak ako Jána, hoci to vyzerá, že sa náš vplyv a popularita zmenšujú? Dokážeme nájsť svoju hodnotu v samotnom Kristovi a pamätať na to, že naším cieľom na tomto svete je robiť dobré meno Bohu a nie sebe?

Prajem si, aby som mohla povedať, že som zanechala svoju túžbu vyzerať úspešne v očiach iných ľudí, ale, úprimne, stále s ňou zápasím. Zápasím s nazeraním na úspech ako na meradlo a nie požehnanie. Zápasím s porovnávaním sa s ľuďmi, ktorí dosiahli viac než ja. Zápasím s potrebou prinášať merateľné ovocie, dokonca aj v službe.

Keď si ale spomeniem, že ma Boh povoláva, aby som bola verná, nie úspešná, uvedomím si, aké nemiestne môžu byť moje túžby. Nepotrebujem sa porovnávať s inými. Potrebujem sa sústrediť na to, aby som bola verná v tom, do čoho ma Boh povolal. Môžem sa učiť od Jána Krstiteľa a očakávať svoju odmenu, keď budem počuť tieto vzácne slová: „Správne, dobrý a verný sluha… vojdi v radosť svojho pána!“ (Mt 25:21)

Vaneetha Rendall Risner © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,9/5 (15 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.