Prečo potrebujeme biblickú teológiu na kázanie a vyučovanie

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash, https://unsplash.com/photos/YnRNdB-XTME

  • 13. Mar '21
  • 4 minúty
  • 1962
  • 26

Predstav si, že stojíš na kraji hustého lesa. Chceš sa dostať do cieľa na opačnom konci. Lenže je v tom háčik: nemáš mapu. Ak sa nechceš stratiť, potrebuješ ju. Mapa ti pomáha zorientovať sa. Poskytuje ti pohľad z vtáčej perspektívy. Zmenšuje obrovskú plochu, ktorú nedokážeme pochopiť z našej obmedzenej perspektívy. Keď vidíme celok, neprehliadneme les kvôli stromom.

Predstav si, že stojíš na kraji hustého lesa. Chceš sa dostať do cieľa na opačnom konci. Lenže je v tom háčik: nemáš mapu. Ak sa nechceš stratiť, potrebuješ ju. Mapa ti pomáha zorientovať sa. Poskytuje ti pohľad z vtáčej perspektívy. Zmenšuje obrovskú plochu, ktorú nedokážeme pochopiť z našej obmedzenej perspektívy. Keď vidíme celok, neprehliadneme les kvôli stromom.

Mnohí ľudia sa cítia stratení, keď si otvoria Bibliu, ktorá sa skladá zo 66 kníh napísaných pred tisíckami rokov z rôznych kultúrnych pozadí. Navyše, každý žáner má špecifické „pravidlá“ interpretácie. Ako sa zorientovať a nestratiť vo všetkých tých detailoch? Edmund Clowney raz povedal, „Je možné poznať biblické príbehy, a zároveň nepoznať príbeh Biblie.“

Na správny výklad Písma potrebujeme biblickú teológiu.

ČO JE BIBLICKÁ TEOLÓGIA?

Základ nášho prístupu k Písmu je postavený na viere, že Biblia je jednotný celok — že Boh prozreteľne navrhol všetkých 66 kníh, aby sa navzájom dopĺňali a objasňovali. Biblia má jeden veľký dej, ktorý zaznamenáva dramatický príbeh vykúpenia skrze Ježiša Krista.

V istom zmysle, pravá kresťanská teológia musí byť biblická teológia. Lenže, biblická teológia ako disciplína má svoju špecifickú funkciu, zameriava sa na celkové teologické posolstvo Biblie. Biblická teológia poskytuje mapu, ktorá nám pomáha porozumieť celkovej jednote Biblie a určiť hlavnú myšlienku Biblie, nielen niekoľkých nesúvisiacich príbehov a tém.

AKO NÁM BIBLICKÁ TEOLÓGIA POMÁHA POROZUMIEŤ PÍSMU?

Ľudia správne tvrdia, že musíme rozumieť textu v rámci jeho kontextu, ale často sa zamerajú len na bezprostredný kontext. Pritom kontext musí zahŕňať celé biblické zjavenie, celú knihu alebo kapitolu, v ktorej sa daná časť nachádza. Biblická teológia pomáha čitateľovi umiestniť každú časť do širšieho kontextu rozvíjajúceho sa príbehu Biblie.

Biblická teológia nám tiež pomáha vyriešiť mnohé interpretačné problémy. Niektoré časti Biblie sú zložité na porozumenie. Všetci vieme, že kresťania s podobným presvedčením o Biblii môžu nesúhlasiť s tým, čo nás učí o niektorých veciach. Netvrdíme, že biblická teológia vyrieši všetky naše interpretačné problémy, ale súhlasíme s Graemom Goldsworthym: „Každý kresťan, ktorý si chce vytvoriť spoľahlivú metódu študovania Biblie, aby zistil, čo skutočne hovorí a znamená, potrebuje porozumieť biblickej teológii.“

AKO NÁM BIBLICKÁ TEOLÓGIA POMÁHA APLIKOVAŤ PÍSMO?

Biblická teológia nás chráni od nesprávnej aplikácie textu tým, že poskytuje správny rámec, ako premýšľať nad ťažkými interpretačnými otázkami. Napríklad, ako máme chápať vzťah medzi Izraelom a cirkvou? Stará zmluva obsahuje veľa špecifických zákonov pre Izrael — ako vieme, či a ako platia tieto zákony pre nás?

Biblická teológia nám pomáha skúmať vývoj príbehu Biblie od Starej zmluvy po Novú a vyhľadáva vzájomné súvislosti medzi nimi. Tvrdí, že existuje spojitosť k Biblii ako celku, a zároveň nám pomáha aplikovať Božie slovo v kontexte postupného zjavenia.

Biblická teológia nám taktiež pomáha s najväčšou interpretačnou výzvou: s osobnou aplikáciou. Aké otázky by sme si mali klásť a zodpovedať predtým, než sa budeme snažiť nájsť odpoveď na: „Čo znamená tento text pre mňa?“ Keď vidíme Písmo v jeho širšom kontexte, pomáha nám to vzdialiť sa od moderného pohľadu, že Biblia je o nás. Biblia sa nás určite týka, vyzýva nás k viere a skutkom, ale v prvom rade je o Bohu a vykúpení skrze Ježiša Krista. Ak rozumieme väčšiemu príbehu, vyhneme sa tomu, že sa z našej aplikácie textu stane len akýsi odrazový mostík na moralizujúce pokarhania.

AKO NÁS BIBLICKÁ TEOLÓGIA UPRIAMUJE NA JEŽIŠA KRISTA?

Ak máme chápať každú časť Biblie ako súvislý celok, kde začať? Ježiš dáva jasnú odpoveď. V Lukášovi 24:27 nám hovorí: „A počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladal im, čo sa naňho vzťahovalo vo všetkých Písmach.“ Podobne konfrontoval náboženských učiteľov svojej doby: „Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne“ (Ján 5:39).

Jeden z hlavných problémov vo výklade Biblie vychádza z neschopnosti interpretovať text v súvislosti s osobou a službou Krista. Ako Božie konečné a úplné zjavenie, Ježiš dáva význam všetkým historickým udalostiam pred ním aj po ňom. Všetky proroctvá sú zavŕšené a naplnené v ňom (Skutky 13:32–33Hebrejom 1:1–2). Ak je Ježiš hlavnou postavou Starej zmluvy, nemôžeme jej správne rozumieť bez neho. Ako píše Goldsworthy: „Stará zmluva nestojí len tak sama o sebe, pretože bez zavŕšenia a naplnenia v osobe a službe Ježiša Krista je neúplná.“

Jednoducho povedané, ak Biblia nie je v prvom rade o nás, ale ukazuje na Ježiša Krista, tak musíme pochopiť každý text v súvislosti s ním. Keď čítame akúkoľvek časť z Biblie, je nevyhnutné, aby sme si kládli dve otázky predtým, než sa vrhneme na aplikáciu pre nás. Po prvé, „Ako tento text súvisí s Kristom?“ A potom, „Ako nás spája s Kristom?“ Keď odpovieme na tieto dve otázky, môžeme sa presunúť na osobnú aplikáciu ako na milosťou motivovanú odpoveď na osobu a službu Krista.

Ako jediný mediátor medzi Bohom a človekom, Ježiš je mostom medzi nami a každou časťou Písma. Jedine on prináša jasné svetlo do sľubov a tieňov Starej zmluvy.

NEPREHLIADNI LES KVÔLI STROMOM

Biblia je možno hustý les, ale našťastie nekráčame bez mapy. Podobne ako každá mapa, ani biblická teológia nie je úplná — veď predsa, mapa, ktorá by zahŕňala každý detail, by nás zahltila a zmarila svoj zámer. Dobrá mapa obsahuje hlavné smerové značky, aby sme zistili, kde sa nachádzame a pripomenie nám, ktorým smerom máme pokračovať.

Skúmať každý strom má svoje opodstatnenie — a biblická teológia nie je jediný spôsob, ako čítať Bibliu. Zároveň však musíme byť opatrní, aby sme neprehliadli les kvôli stromom. Presne s tým nám biblická teológia pomáha: stále sledovať, kde sa nachádzame a uisťovať sa, že kráčame správnym smerom — k osobe a službe Ježiša Krista.

Josh Wredberg. ČLÁNOK PREBRATÝ ZSPOLOCENSTVOEVANJELIA.SK

4,8/5 (17 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.