Príď, ó nečakaný Ježiš

https://www.pexels.com/photo/berry-branch-christmas-christmas-balls-185400/

  • 27. Dec '17
  • 4 minúty
  • 2076
  • 148

Nebuď počas týchto Vianoc prekvapený, ak zistíš, že Ježiša uctievaš na mieste, kde si nečakal, že Ho nájdeš.

Často čakáme, že ho nájdeme v hostinci pri sviatočnej oslave. Namiesto toho ho nachádzame v maštali nášho utrpenia a hriechu. Ježiš sa zvykne ukázať na miestach a v časoch, kde ho najmenej čakáme. Zjavne Jeho cesty nie sú našimi cestami (Iz 55:8).

Nečakaný Spasiteľ

V Písme môžeme vidieť, ako Ježiš ničí očakávania.

Hoci ľudia čakali, že sa ako Mesiáš, syn Dávidov, objaví v Betleheme (Mich 5:1), nečakali, že sa tam objaví akoby len náhodou. Hoci čakali narodenie kráľa, istotne nečakali, že sa narodí bez dôstojnosti v jaskyni mimo mesta Dávidovho (Lk 2:4). Hoci čakali, že pri svojom príchode bude vítaný, nečakali, že tí, ktorí Ho privítajú, budú pastieri, pohanskí mudrci a náboženskí vodcovia, ktorí proroctvá poznali naspamäť.

Židia nečakali, že vyrastie v Galile (Jn 7:52), obzvlášť nie v Nazarete (Jn 1:46), ani nečakali, že bude vyrastať ako syn obyčajného remeselníka. Keď sa ako dieťa stratil na tri dni, dokonca ani jeho rodičia nečakali, že ho nájdu v teologickej debate s chrámovými rabínmi (Lk 2:46–47).

Niekoľko rokov nato nikto nečakal, že sa objaví ako potulný učiteľ s vlastnou vetvou učeníkov, ktorí pozostávali z rybárov, colníkov a zelótov. Ani to nikto nečakal, že bude vlastnú spravodlivosť zbožných Židov konfrontovať omnoho viac než útlak rímskych okupantov. A už vôbec nikto nečakal, že nájde viac viery v jednom stotníkovi než v celom národe Izraela (Lk 7:9).

Nemorálna samaritánka nečakala, že sa objaví pri jej studni uprostred dňa, ani že sa stane prvou zaznamenanou osobou, ktorej sa predstaví ako Kristus (Jn 4:25–26). Zúfalec trpiaci paralýzou nečakal, že príde k jazierku a vylieči ho (Jn 5:2–9). Muž slepý od narodenia nečakal, že Ho uvidí a zistí, že farizeji, nech robia čo chcú, Ho vidieť nedokážu (Jn 9:35–41). Vdova z Naimu nečakala, že sa objaví počas pohrebu a vzkriesi jej syna (Lk 7:11–15). Mária a Marta nečakali, že keď Lazár ochorie, neukáže sa (Jn 11:1–3).

Nikto nečakal, že Mesiáša, syna Dávidovho, usvedčí Veľrada z bohorúhačstva a že bude popravený bez dôstojnosti Rimanmi mimo iného Dávidovho mesta. A nikto nečakal, že skutočne vstane z mŕtvych po troch dňoch.

Všetky tieto veci boli predpovedané. Ježiš bol dlho očakávaný. Ale to, kedy, ako, kde a prečo prišiel, to všetko bolo nečakané.

Uctievanie v nečakaných maštaliach

Naše Vianoce zvykneme naplniť rôznymi očakávaniami. Ale biblický vzorec nás učí, že Ježiša naše očakávania príliš netrápia a možno ich bude úplne ignorovať, pretože to, čo ho trápi, sú naše najzúfalejšie potreby. Zvyčajne si naše miesta najväčšieho zúfalstva — miesta našich obáv a hriechov — nevyberáme ako miesta, kde stretávame a uctievame Ježiša, ale On áno. On vie, že to sú tie miesta, na ktorých potrebujeme vzrušenie nádeje najviac.

To je dôvod, prečo čakám, že Ježiša nájdem na triezvej oslave drahého priateľa, s ktorým kvôli agresívnej rakovine možno prežívam posledné spoločné Vianoce.

To je dôvod, prečo čakám, že Ho nájdem pri nemocničnej posteli vedľa drahého chlapčeka, ktorú jeho rodičia strážia vo dne v noci pre vážny úraz mozgu pred tromi mesiacmi.

To je dôvod, prečo čakám, že Ho nájdem v domácnosti, ktorá má zlomené srdce, lebo pastor, ktorého milujem, zrušil svoju manželskú prísahu a v zbore, ktorý má zlomené srdce, lebo jeho vianočné služby budú plné nečakaných sklamaní a sĺz.

A to je dôvod, pre ktorý čakám, že Ho nájdem na miestach svojho vlastného trápenia: na miestach mojich hriešnych zakopnutí, pretrvávajúcich slabostí, mätúcich otázok a rodičovských rébusov, na ktoré nemám dosť múdrosti, aby som z nich našiel cestu von.

Nie je nič zlé na tom, ak si užívame príjemné sviatky. Ale často potrebujeme viac hlbokú nádej. To, čo skutočne potrebujeme, je nádej, že naše zničujúce hriechy môžu byť odpustené, že naša otrasená dôvera môže byť vybudovaná nanovo, že utrpenie nášho zlomeného dieťaťa nie je zbytočné a že hoci sa naše telá pominú (2. Kor 4:16), smrť bude porazená a zničená (1. Kor 15:26, 54).

Láska prekonávajúca očakávania

Ježiš prišiel na svet v zúfalom čase a zúfalým spôsobom. Nebol to spôsob, aký by ľudia čakali. Nebolo to pre dôvody, pre ktoré ľudia čakali, že príde. Neprišiel, aby splnil ich očakávania, ale aby ich miloval spôsobom, ktorým oni tak zúfalo potrebovali byť milovaní.

Pre Krista nie sú Vianoce o tradícii, ale o vykúpení. Nie sú o očakávaniach, ale o posvätení. Vianoce sú o láske — priamej, odhodlanej, obetujúcej, dokonca krvavej láske. Keď prišiel Ježiš, neprišiel, aby „Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých“ (Matúš 20:28). To bola láska, ktorú nikto nečakal — láska, ktorá prekonáva všetky naše očakávania.

A takto prichádza v tieto Vianoce aj k tebe: aby ťa miloval spôsobom, ktorým najviac potrebuješ byť milovaný. Toto vlastne môže byť dôvod, prečo niektoré z tvojich očakávaní ostávajú nenaplnené: nie sú tým, čo skutočne potrebuješ.

Takže Ho hľadaj na nečakanom mieste. A môže to byť aj na mieste najväčšieho zúfalstva, buď tvojho, alebo niekoho iného. Ale vedz toto: stretne sa s tebou na mieste, ktoré, ak mu veríš, spôsobí, že jeho dobrá novina ti nakoniec prinesie najväčšiu radosť (Lk 2:10) — miesto, na ktorom je najpravdepodobnejšie, že ho budeš skutočne milovať.

JON BLOOM © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,8/5 (10 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.